Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı

Hiperborc görüşü

Hiperborc görüşünü en çok destekleyenler eski Yunanlılardır. Buzların son çözülüşünden sonra bile Yunanlılar Arktık bölgelerde yaşayan, üstün bilgilere sahip, beyaz tenli bir ırkla ilişkide bulunduklarım çeşitli eserlerde belirtmişlerdir. Yunanlıların ve Romalıların Arktik denizlerinde seferler yaptığı kutuplara yakın bölgelerde, belki İslanda’da yaşayan bir ırkla ilişki kurdukları düşünülebilir. Hiperboreliler hakkında birçok hayali görüşler yürütüldü; kimi onları Atlantlar’a […]

read more

Yüce Merih Tanrısı

Yüce Merih Tanrısı, Beyazlı Kadın bilim adamlarını meraklandıran tek örnekler değil; Avustralya mağaralarında bunlara benzer resimlere rastlanılmaktadır. Bu resimlerde ağızlan olmayan başlar, uçuş kombinezonlarım hatırlatan tek parçalı elinseler görülür. Çıplak yaşadıktan bilinen ilkel topluluklann çizdiği bu biçimleri, sosyaloji: Tarihöncesi bir çağdan kalan insanları simgeleyen biçimler” diye tanımlar. VVoomera bölgesindeki kaya resimleri daha da düşündürücüdür. Bir […]

read more

Tarih öncesi çağlarda Sibirya’da yaşayan mağara adamları silah kullanır mıydı?

Bilim dünyası, beslenme zorluğu, yaşlılık, hidrojen bolluğu ve benzer ihtimaller üzerinde durduğundan; lüm ışını görüşünü kuşkuyla karşıladığından bu keşfe önem vermedi, bu keşfi destekleyebilecek resmi bildiri bile yayınlamadı. Efremov her şeye rağmen hiç kimsenin önemsemedigi görüşünde direndi: Canavarlar, dünyadışı yaratıklar tarafından, değişik bir ölüm ışınıyla öldürülmüştü. Bu çılgınca görüşü destekleyebUecek bir örnek vardır Moskova Fosilbilim […]

read more

Olağanüstü, garip, esrarengiz olaylar

Fort çeşitli kaynaklardan yararlanarak olağanüstü, garip, esrarengiz olayları, kimsenin ilgisini çekmeyen şeyleri toplardı. Hangi tarihte, nerde çamur, taş, kükürt kurbağa, balık, kan yağdıysa; göz taşlan, uçan nesneler, dev adam izleri, garip yaratıklar ve esrarengiz olaylar onun notlarında yer alırdı. Derken 26 yıl boyunca topladığı bu notiannı bir günde yaktı. Bu kez kendini okumaya verdi. 8 […]

read more

Sümer uygarlığı

Bu uyak adaların dışında, yine ram açıfca vur” mavan başka bölgeler vardın Lübnan’da Beyrut’un 70 km. indeki Baa ekşehrt ve en ilginç anıtı, ürtlü “Baafcek Setl“ bunlardan biridir. Ortalama 20 m uzunluğunda, bin ton ağırlığında kava MrcaUnndan yapılan bir settir bu. Kayalar Q kanld ıftı taş ocağında 21 m. boyunda, 5 m yüksekliğinde. 4.20 m […]

read more

Ehramların yapımı

Ehramların yapımında kullanılan insan gücü. Mısırlı mühendislerin yetenek ve örgüt anlayışından söz edil diğinde, üstün bir teknolojiye dayanması gereken bu ça lamalara ail bilimi. ! veriler ve bilimsel Ölçü aletleri bu lunamamıştır. Uzmanlar, ehramların yapıldığı sanılan çağlarda. Mı sır’ın nüfusunun 50 milyona yakın okluğunu söylüyorUı Bu sayı grrçeğe uygunsa başka kaynaklara göre Mü 3000 yıllarında […]

read more

Mısır’ı tanımıyoruz

Buraya kadar saydıklarımız kopuk w bir senteze varamayan bilgilerdir Ne kesin bir anlam çıkartüabilir ne de doyurucu bir sonuca varılabilir. Dolayısıyla Paskalya Adast’mn ran sürekli olarak çeşitli ve a görüşlerle besleniyor. Adayı dev heykellerle döşeyen uygarlık nereye bağlanılabilir? Belki Güney Amerika’nın son derece esrarlı uygarlıklarına, kaynağı daha kim odilemeyen bir ırka a daya ayak banan […]

read more

PASKALYA ADASI

PASKALYA ADASI, Pasifik Okyanusunda, üçgen biçiminde, kurak ve volkanik bir adacıktır. Bu küçük ada arkeplojı .ınhinin sayılı varlarından birini taşımaktadır B esrar adayı kaplayan kimi 50 ton ağırlığında, kuru 20 metre boyuda dev heykellerdir. Ada halkının efsanelerine göre bunlar Gökten düşen efendilerin heykelleridir ya da, yerlilerin deyimiyle Moai’ler’dir. 1722 yılının Paskalya günü, HollandalI Amiral Jakob […]

read more

Tiahuanako

Yerli kaynakların verdiği bilgiler şöyledir Tıtikaka gölünün yakınlarında yaşayan Aimara yer gofaıin inançlarına göre Tiahuanako, gökyüzünde yıldızlar olmadan önce yaratılmıştı. 1532 yılında İhka İmliOTiatorfuğu’nun fatihi Francisco Pizam son imparator A Shualpa ya şehrin tarihini sorduğunda şöyle bir cevapla karşılaşmıştı: “İ liç kimse bu şehrin kalıntılarından başka te c v görmedi, kuruluşu geçmiş çağiann karanlığına aittir. […]

read more

Güneş Tapınağı

Garcilaso de la Vega LA PAZIN 90 KİLOMETRE ötesinde, TİHkaka gölünun 24 Km. yakmlannda 3820 metre yüksekliğindeki bir bozkırında sayısız yüzyıllardan beri yükselen esrarlar şehri Tiahuanako’ya çeşitli adlar verilmiştir; yerli efsanelerde buraya Huinai Marka (Ebedi Şehir) denilir, kimi Yeni Dünya’nm Baalbek’i der. kimi de Devler Şehri. Aslında Tîahuanako yaşı bilinmeyen, geçmişi tarih öncesi çağlarının karanlıklarına […]

read more