Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı

Tarot Falı Tılsımlar Sekizli Kartı

Bize göre kartın konusu, işe ve amaçlara sadık kalmaktır. Wood, Bu kartı “Öğrenme”, Knight ise, geleneksel olarak “ihtiyat” olarak tanıtır. Rider Waite’in kartında işçi, portakal renkli (enerji) bankın üstünde duruyor. Bir başka Tılsım işliyor. Biten Tılsım’lar, O’nun, yetenekli ve pratik adam olduğunu gösteriyor. Ayakkabı ve taytının kırmızı olması, yaratma yeteneğinin en önemli unsurunun tutku olduğunu […]

read more

Tarot Falı Meditasyonunu Nedir ?

Maharishi, Guru Devin 1953’de Shankaracharya olarak ölmeden önceki 12 yıl, onun gözde öğrencisiydi. Maharishi Guru Dev’in ölümünden sonra Himalayalarda Utlar Kashi’de yalnız bir yaşama çekildi. İki yıllık gerçek bir sessizlikten sonra Hiundistan’ın güneyindeki bir kent aklına geldi. Bu düşünce silinmedi. Sonunda Maharishi bu düşünce üzerine harekete geçmeye ve Hindistan’ın en güney ucundaki bu kente yolculuk […]

read more

Kehanet Nedir

Kehaneti, en yalın anlamıyla, duyular dışı bir sezgi yoluyla, doğru-dan doğruya geleceğin bilinmesi olarak tanımlayabiliriz. Kehanet olgusuna en ilkel kabine kültürlerinden en gelişmiş uygarlıklara kadar her toplumda rastlamak mümkündür. Çünkü bu olgu biz insan şuuruna özgü bir yeteneğin eseridir ve bazı insanlarda doğuştan mevcut olmak¬la beraber aslında hepimizin içinde saklı durmaktadır. Nitekim hemen hepimiz yaşamlarımızda […]

read more

Kehanet Olgusu Hakkında Çeşitli Görüşler

Parapsikolog Hunter MACKINTOSH’a göre gelecek şimdi’de mevcut! İçinde bulunduğumuz zamanı geçmişimiz tarafından belirlen-miş olarak düşünürüz, çünkü zamanımıza kadar gelen olayların akışını izleyebiliriz. Fakat sebep-sonuç bağıntısını o andan itibaren geleceğe kadar sürdüremeyiz. Yine de geleceğe ait olayların önceden kesin olarak bilinmesine dair elimizde örnekler bulunmaktadır. Hiç şüphesiz daha önceden olmuş olaylara bakarak gelecekte ne olacağını söylemek […]

read more

Kehanet Türleri

Kehanetler akılsal ve sezgisel olmak üzere başlıca iki bölüme ayrılmıştır. Akılsa) kehanetlerin başlıcaları astroloji, el falı (şiromansi), i- ching, kahve falı, numeroloji, tarot, yazıyı inceleme (grafoloji) ya da yüz hatlarını inceleme (fizyonomansi) olarak sayılabilir. Sezgisel olanlar asıl kehanetleri teşkil ederler. Bunlar duygu olarak, fikir ve zihni aniden aydınlatan önceden biliş (prekognisyon) şeklinde ifade edilmektedir. Bu […]

read more

Eski Toplumlarda Kehanet

Eski çağlarda başvurulan kehanetlerde, zaman zaman, tüm bir ulusun geleceğini öğrenme endişesi de bulunurdu. O çağlarda kahin¬lerin, falcıların sayısı oldukça fazlaydı. Yüksek sınıfa mensup olanlar ve ülkeyi yönetenlerin de özel falcıları kahinleri bulunurdu. Görücülerin ve kahinlerin yanı sıra aşağı seviyeden kahinler de vardı ve bunlar, halkın önem verdiği her türden işareti yorumlamak gibi bir mesleğe […]

read more

Büyü ve Büyücülük Nedir?

Büyü, bazı yöntemlere başvurarak bir insanın iradesini elinden almak demektir. Çeşitli yollarla, usulleri kötüye kullanarak bir insanı yönetim altına almaya, ona istenilenleri yaptırmaya genel olarak büyü denilir. Büyü ile insanı istemediği şeylere zorlamak, ona istemediği hareketleri yaptırmak kabil değildir. Büyücülük, her şeyden önce, dine ve inanca kesin şekilde karşıt olan, batıl inançlara dayalı bir büyüsel […]

read more

Büyü Günah mıdır?

Bazı kimseler büyünün günah olmadığını, hatta bazen bunun iyilik sayılabileceğini iddia ederler. Ama gerçek böyle değildir. Herkesin bir kaderi vardır. Tanrı herkesin kaderini çizmiş ve ona irade gücü ver-miştir. Bir insan doğar ve kaderine göre bir ömür sürer. Bu arada iyiyle, kötüyü ayırmak için vicdanından yararlanır ve doğru yolda yürüyebilmesini de iradesi sağlar. Bir insana […]

read more

Büyüden Korunma ve Bozma

Büyüden korunmak için tüm hastalıklarda olduuğu gibi nedenine inmek gerekir. Ve korunmak için tevdavi yöntemi: Sabah ve akşam okunması gerken bazı ayetler vardır. Bunlar tekrarlanırsa büyüler isiz etkilemez. Sabah ve akşam yedi kez Ayetel Kürsi , üç Felak üç Nas süresinin okunması büyünün tutlayacağmı gösterir. Etrafımza dukkat etmeniz ve insanlara iyi davranmanız gerek-mektedir. *    Bir […]

read more

Büyü Belirtileri

Büyü Yapıldığını Nasıl Hissederiz Kendinizde açıklayamadığınız ani değişimler oluyorsa. *    Sevdiklerinize karşı aniden hırçın davranıyorsanız. *    İkili ilişkilerinizde düzenli gitmeyen şeyler hisesderseniz. *    Cinsel isteksizliğin aniden başlaması. *    İşlerinizin ter gitmesi. *    Daha önce hiç hoşlanmadığınız birisine karşı ani bir ilgi duymak. *    Sevdiğniz bir kişinin sizden aniden uzaklaşması. *    Maddi durumunuzun aniden bozulması *   […]

read more