Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Sümer uygarlığı

Bu uyak adaların dışında, yine ram açıfca vur” mavan başka bölgeler vardın Lübnan’da Beyrut’un 70 km. indeki Baa ekşehrt ve en ilginç anıtı, ürtlü “Baafcek Setl“ bunlardan biridir.

Ortalama 20 m uzunluğunda, bin ton ağırlığında kava MrcaUnndan yapılan bir settir bu. Kayalar Q kanld ıftı taş ocağında 21 m. boyunda, 5 m yüksekliğinde. 4.20 m cninde tamamlanmamış hır blok bulunmuştur.

1886 yıkndan beri bas noktalar bilinirse de, bu dev Mü kimin, niçin yaptırdığı anlaşılamamıştır. Bloklarda görülen testere izlerinden, bunun bir Roma anıtı olduğu leri sürüldü. Roma İmparatoru Dindar Antonin (133 161) ki Zcus Tapınağı nı yıktırıp yerine yenisini yaptırırken, sti: mıun olarak kullandı. Ancak setin daha önceden yapıldığına ait bir kaynak de geçmemiştir.

1960 yıluun Şubat aymda Tass Ajansı, Baalbek setiyle ilgili, çarpıcı bir yorum yayınladı: Scnryct fizikçisi ve matematikçisi Prof. Agrest. yerinde yaptığı metlemekre dayanarak. setin çok eski zamanlarda uzaydan gelen uçan nesnelerin kullandıkları bir iniş kalkış alanı olduğunu üe ri sürüyordu Bu ilgine ve şaşırtıcı bîr görüştü. Böyle görüşlerle hiçbir şey açıklanamaz, olsa olsa rarlara yeni bir boyut getirilir ve bu boyut yeryüzündekı esrarları uzaydaki esrarlara bağlayarak yenilerini doğunır.

Bu konuda bir diğer örnek de 19. yüzyılda arkeoloji uzmanlan tarafından hiçten yaratıldığı sanılan Sü
meriilcrie ilgili Emcst de Sarada İrak taki keşiflerinden önce. Sûmetlilerin varoluşu da bir tahminden ileri geçmiyordu. De Sovmc. Teflo’da Lagaş şehrinin kalıntılannı bulunca varsayım bir gerçek oldu, Sümer uygarlı ! • tışması kabul edildi.

Sümer uygarlığının başlangıcı M.Ö. 4000 yıllan kabul fdilar Her ne kadar kazılarda bulunan Krallar Dizim uygarlığın tarihini 240.000 yıl geriye götürürse de ar teologlar ve tarihçiler bunu kabul etmez ve genellikle Sü meriikn. Tufan a yalan bir zamanda. Mezopotamya’ya göçen bir ırk sayarlar.