Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Ehramların yapımı

Ehramların yapımında kullanılan insan gücü. Mısırlı mühendislerin yetenek ve örgüt anlayışından söz edil diğinde, üstün bir teknolojiye dayanması gereken bu ça lamalara ail bilimi. ! veriler ve bilimsel Ölçü aletleri bu lunamamıştır.

Uzmanlar, ehramların yapıldığı sanılan çağlarda. Mı sır’ın nüfusunun 50 milyona yakın okluğunu söylüyorUı Bu sayı grrçeğe uygunsa başka kaynaklara göre Mü 3000 yıllarında dünyanın nüfusu 20 milyonu buluyordu insan gücü, ehramlar konusunda bâr problem yaratmaz Ancak 1600000 parça taşın taş ocağından kesilme , W çimlendirilip yerine yerleştirilmesi düşündürücü bir nok tadır. Bu konuda Mısırlılar ın yararlandıkları birtakım kolaylıklar var Eğimler, tahta perdeler, taş blokların kaydırılması K kum döşenen yollar, kaya parçalan yuk kin kullanılan, suyla ıslatılıp kabaran uko Ur, lahla rulolar v.s. gibi.

Eridi Von Danikcn’in hesabına göre. Wr günde bir kl m 12.000 kiloyu bulan 10 blok yerleştirebilirse, bu insan volinin 25 milyon bloku bir araya getirebilmesi İçin de 250.000 güne ya da 664 yıla ihtiyaç vardır.

İnşaatın yanı sıra yine örnek olarak Keops alınırsa ehramlann iç bölümlerini, karanlık geçitleri süsleyen, yüksek bir sanal urunu olan renkli freskolan da hesaba katmak gerekir.

Bu frcskolann yapımı sırasında ı?ık kaynağı olarak n kullanıldığı ya kandilleri, gaz kandilleri, belki de “jlışınlanndan yararlanan optik biri Ehramların esrarını, esrarlı yönlerini gizli bir tarihe bağlayanlar da vardır. Albay Royer. 19. yüzyılda yumş otduftu 2000 Yılının Buy Kasırgası” adlı kitabında, ehramların. Sfenksin ve başkaca Mısır Uptnaklannın binlerce yıldan beri yeraltında kalmış olan anıtların ust yapılan olduğunu one sürmüştür. Bu hayalî görüş de gerçeği aramakta yardıma olabilir.

Ehramların arkasından sıra yüce Sfenks’e geliyor Donuk bakışıyla, gelmiş geçmiş yüzyılların tanığı olan bu garip canavara, canavar biçiminde verilen Tanrı ya!

Hor soruya az çok bir karşılık veren arkeoloji Sfens konusunda da gerekli bilgileri sunmaktadır Kefren ehramının batısında yükselen Büyük Sfenks. M.Ö. 4500 yıl lannda tek parça kayadan oyulmuştur ve bir Firavunun simgesidir. Buna karşılık Mısır kaynaklarında. Dördüncü Hanedana ait bir el yazmasında. Sfenks, geçmiş zamanların karanlık çağlarına ait bir anıt gibi gösterilmcktcdir. Dördüncü Hanedan M.Ö. 2700 2500 yıllan arasında hüküm sürdüğüne göre bu devirden 2000 yıl önce geçen bir olay rahatça geçmişin karanlıklarına mal e dilebilir. Ancak M.Ö. 4500 yıllarında Sefenkse modellik eden firavun kimdir?

Sefenkİe ilgili en güvenilir kaynak, dev heykelin ön ayaklan arasında, göğsünün hizasında bulunan 4 m. boyunda, 2 m. eninde kırmızı granitten bir levhadır; lev h.ının alt kısmı oldukça bozulmuş, sonradan bir onarım geçirmiştir. M.Ö. 3400 yılına ait olan bu levhada. Firavun IV. Tutmosis’in. gördüğü bir düşten sonra Sfenks’i kumlardan nasıl kurtardığı anlatılıyor.

Yüzyıların bekçisi Sfenksin çölün kumlarıyla yürüttüğü savaş ayrı ve uzun bir hikâyedir. îlkin, M.Ö. 2600 yıllarında, Dördüncü llancdan’dan Firavun Kcfren, Sfenks’i diriltiyor, sonra IV. Tutmosis, onu kumlardan ko mnvrU düşüncesiyle çevresine bir duvar örüyor. Firavun un işaretini taşıyan tuğlalarla örülmüş duvarın ka lıntılan bugün görülebilmektedir. Romalı Markus Auıdius’un zamanında Sfenks yeniden kumlara gömülmüştür; Aureinıs uzun süre uğraştıktan sonra Sfenk’i bir kez daha kurtarıyor. Aradan yüzyılar geçiyor; 19. yüzyılın ballarında coşkulu bir Italyan arkeologu. Yüzbaşı Caviglia, anılın üst kısımlarını kumdan %çıkartıyor ve I869″da onu Mısır Müzesinin kurucusu Auguste Ma nette izliyor. Mariette’den sonra bu görev, yerine geçen Mas pero’ya kalıyor; Maspero tutkulu bir araştırmandır; Sfenks in altında gizli bir geçit bulacağına inanıyor. Fransa’da açtığı bir kampanya ile bir hayli yardım toplayıp işe girişiyor, ama para yetişmediğinden kazılar yanda ka lıyor. Bundan sonra Mısır hükümeti uğraşmaya başlıyor.

Sfenks nedir? Kuşkusuz, bir Tann’dır; binlerce, belki onbinlerce yıl önce, Mısır’da yaşayan insanların Tannsı.
Bu konuda IV. Tuttnorisfn levhası oldukça açıklayıcıdır: Sfenks, Ufuktaki Güıwf’Hr, Doftnn Güneştir, en doğruau Büyük Doğu’nun simgedir.