Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Mısır’ı tanımıyoruz

Buraya kadar saydıklarımız kopuk w bir senteze varamayan bilgilerdir Ne kesin bir anlam çıkartüabilir ne de doyurucu bir sonuca varılabilir. Dolayısıyla Paskalya Adast’mn ran sürekli olarak çeşitli ve a görüşlerle besleniyor.

Adayı dev heykellerle döşeyen uygarlık nereye bağlanılabilir? Belki Güney Amerika’nın son derece esrarlı uygarlıklarına, kaynağı daha kim odilemeyen bir ırka a daya ayak banan ilk araştırmacılar yerlilere karışmış beyaz tenli insanlara rastlamışlardı); ya da kayıp bir ülkeye bağlanabilir.

Mısır’ı tanımıyoruz; tanıyoruz kazanıp kendimizi aldatıyoruz Prof. Hovvard Carter
HAYATININ OTUZ Y1UN1 Mısır’da kazılarda geçiren VValtrr Bryon Emcvy. bundan birkaç yıl önce New York Metropolitan Müzesinde verdiği bir konferansta.

dinleyenleri aprtan bir konuşma yapmıştı: “Al? bin y 1 önekine kadar Mısır’da hiçbir ujjar msan ıW g mı yor,” demişti Emcıy. Birdenbire, hiçbir gen. dft olmadan mağara insanı olağanüstü bu sanat ve iri bilgiyle saraylar, tapınaklar yapmaya koyuldu.

Bu üstün ve şaşırtıcı bilim ona nereden gelmişti? Her şey öylesine çabuk oldu ki, sanki NU vadisindeki ilkel topluluklar. Uçan Dairelerle inen doğaüstü öğreticiler tarafından eğitilmişti.”

HAli aydınlanmamış birtakım noktalar dışında Mısır tarihi ayrıntılı bir şekilde biliniyorsa da, Emcry’nın onc sürdüğü sorun gerçekten ilginçti. Uzaydan gelme do feüstû yaratıklar bir yana, Mısır’daki uygar gelişim şaşırtıcı bir çabuklukla gerçekleşmiştir İlk çağlardaki ilkel tarım toplulukları ya da teokratik krallıklar, MÖ. 3400 yıllatma doğru iki ayn devlet olarak birieşiyor. Kuzey Krallığı ve Güney Krallığı. Sonradan kuzeydoğudan gelen kesinlikle bilinemeyen, dış etkiler karışıyor ve derken ilk Firavun Menale kocaman bir uygarlık coşarak fışlatıyor..

Dk iki Mısır hanedanı kommındaı çok az şey bildiğini kabul eden arkeoloji bu gelişimi açıklayabilecek durumda değil. Mısır’da öncü kanlar yapan Sovyet bilim adamlarının ise 20.000 yıl öncesine kadar uzanan bir uygarlığın izlerini buldukları söyleniyor üstelik öylesine ilerlemiş bîr uygarlık ki, teleskop mercekleri bile yapmışlardı.
Bizim için hiU karanlık gibi görünen bu ilk iki hanedan dönemi (MÖ. 310 2300), Ehramlardaki yazılara göre. Mısırlılar taralından tarihlerinin en üstün çağı sayılırdı. Üstelik yalnızca İlk Hanedanlar dönemi değil, önceki dönemler de Mısır kaynaklarında bir çeşit altın çağ gibi tanıtılıyordu.