Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı

Rüyaları Etkilemek

Her ne kadar rüyalarınız spontane bir şekilde yarattığınız deneyimlermiş gibi görünse de, belirli birtakım yollarla onları etkileyebilirsiniz. Bunu yapmanın en kolay yollarından biri, göreceğiniz rüyayla ilgili olumlu niyetlerinizin olmasıdır. Kafanızı yastığa koyup rüyalarınızı hatırlayacağınızı kendinize telkin edin ve hakkında rüya görmek istediğiniz bir konu seçin. Bu, özel bir ilgi alanınız ya da uyanık yaşantınızda size […]

read more

Budizm ve Hint Felsefeleri

Budizm ve bilimin farklılık gösterdiği muhakeme alanlarından biri de tümdengelimin rolünde yatar. Mantığın kullanımında bilimi Budizm’den en fazla ayıran şey çok karmaşık matematiksel mantığın üst düzeyde gelişmiş kullanımıdır. Budizm, diğer bütün klasik Hint felsefeleri gibi muhakeme kullanımında, tarihsel olarak, mantığı asla belirli bir çerçeveden koparılmadan çok somut kalmıştır. Buna karşın bilimin matematiksel mantığı; bir savın […]

read more

Evrenin Bütünlüğüne Ulaşmak

Kutsallık Bir çok insan hayatında hiç bir zaman gizemli bir deneyim sahibi olmadığını ve gelecekte de olamayacağını düşünür. Ve doğrudur ki bir çoğumuz evrenin bütünlüğünü hissettirici ve kendinden geçirici o olağanüstü gizemli deneyimi hiç bir zaman yaşayamayabiliriz. Ancak başka düzeylerde deneyimler de vardır. Çocukların yaratıcı algılamaları sadece içsel değil, dış dünya ile de ilgilidir. İçteki […]

read more

Proton ve nötronun büyüklüğü nedir? İçlerinde ne vardır?

Proton hızlı dönüşüyle (spin) bir manyetik alan yaratan, yaklaşık 10 15 m (bir metrenin milyarda birinin milyonda biri) büyüklüğünde, pozitif elektrik yüklü bir toptur. Nötronun boyutları da hemen hemen aynıdır. O da kendi etrafında döner ve bir manyetik alan yaratır. Nötronun toplamda bir elektrik yükü yoktur, ancak tamamıyla yüksüz de değildir. İçinde birbirini dengeleyen pozitif […]

read more

Vicdanımız, gerçekten bize mi ait, yoksa özgür iradeyle bağlantılı oldukları için rehberlerin vicdanı mı?

Siz alıcı-verici istasyonlarsınız. Çok nadir olarak kendi düşüncelerinizi kendiniz oluşturursunuz. Radyo ve televizyonunuzun ayarlanabilecek kanalları, titreşimleri yani frekansları- vardır. Dolayısıyla sizin frekansınız var. O frekans, sizin’dalgaboyunuzdakilerden düşünce, idea, öneri, ilham, rehberlik ve çeşitli fikirleri almanızı sağlar. Siz bu dalgaları aldıkça onlar kişiliğinizden etkilenirler ve diğer insanların alması için yollarına devam ederler. Bu olayın tümünde tekâmülünüz […]

read more

Bir elektron ne kadar büyüktür? İçinde bir şey var mıdır?

Elektron, keşfedilen bu ilk temel parçacık, ilk kez 1897’de Cambridge Üniversitesinde J.J. Thomson’m laboratuarında katot ışını tüpü denen bir şey içerisinde görüldü.3 Thomson da, dönemindeki diğer fizikçiler gibi şunu biliyordu: Her biri bir uçta olmak üzere biri pozitif diğeri negatif yüklü iki metal plaka içeren ve içindeki hava büyük oranda alınmış bir cam tüpte, bir […]

read more

Tibetliler Budist Felsefesi

Budist araştırmacı geleneklerine göre, biz Tibetliler Budist felsefe düşüncesi ve ruhani öğretisinin doğum yeri olan klasik Hindistan’a muazzam düzeyde borçluyuz. Tibetliler Hindistan’a her zaman “Soyluların Yurdu” olarak atıfta bulunurlar. Burası, yazıları Tibet halkının ruhsal geleneğini ve felsefi düşüncesini temelden şekillendiren Buda’ya ve bir dizi yüce Hint ustasına (ikinci yüzyıl filozofu Nagarjuna, dördüncü yüzyıl ışıkları olan […]

read more

Rüya Mitolojisi

Modern dünyamızda efsane (mit), genelde, doğrulanmamış veya geçersiz bir inanç olarak düşünülür. Bir şeyin “sadece bir efsane” veya “sadece bir rüya” olduğunu söyleyebiliriz; ancak, böyle yaparak kendimizi büyük öykülerimizden koparırız. Efsanelerimiz, asılsız öyküler değildir; aslında daha derin bir çerçeve oluştururlar. Bu çerçeveyi, hayatlarımıza anlam ve anlayış katmak için bir yol olarak kullanırız. Günümüzde, eski efsaneler, […]

read more

Bir atom ne kadar büyüktür?

Eğer bir protonsanız atom çok büyüktür, sizin yaklaşık yüz binlerce katınız büyüklüğündedir. Öte yandan bir atom, bir insandan çok küçüktür, sizden yaklaşık on milyar kez küçüktür. Anlayacağınız, atomun büyüklüğü görelidir. Bir atom tanesi en iyi optik mikroskopla bile görülemeyecek kadar küçüktür, Niels Bohr (1885-1962): Fotoğraftaki gençlik döneminde Bohr, çoğu DanimarkalI tarafından bir fizikçi olarak değil, […]

read more

Atom-Altı Dünya Kuantum nedir?

Sözlük anlamıyla kuantum bir öbektir, bir pakettir. Bizi çevreleyen gündelik yaşamda karşımıza belli büyüklükte “öbekler” biçiminde çıkan birçok şey vardır: Ekmek somunları, litrelik sütler, otomobiller gibi. Ancak bir ekmeğin, bir şişe sütün, bir otomobilin ne büyüklükte olacağını söyleyen bir doğa yasası yoktur. Ekmek ustası ekmeğine bir dilim, hatta bir kırıntı düzeyinde ekleme veya çıkartma yapabilir […]

read more