Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tiahuanako

Yerli kaynakların verdiği bilgiler şöyledir Tıtikaka gölünün yakınlarında yaşayan Aimara yer gofaıin inançlarına göre Tiahuanako, gökyüzünde yıldızlar olmadan önce yaratılmıştı. 1532 yılında İhka İmliOTiatorfuğu’nun fatihi Francisco Pizam son imparator A Shualpa ya şehrin tarihini sorduğunda şöyle bir cevapla karşılaşmıştı: “İ liç kimse bu şehrin kalıntılarından başka te c v görmedi, kuruluşu geçmiş çağiann karanlığına aittir. ‘Başka bir deyimle tnkalar, Tltikaka bölgesini ellerine geçirdiklerinde, Tiahuanako efsanelere karışan, geçmiş bilinmeyen, unutulan, kocaman bir kalma yığınından başka bir şey değildi.

Bir efsaneye örc. şehir. Yaraba Tann Virakoka tarafından bir gecede yaratılmıştır; oysa bir süre sonra bu Tann git gide kutu ahlâklı olan şehiriilete kızıp onlar taya çevirmiştir. Beyaz tenli beyaz elbiseli, uzun sakallı bir Tam dır bu Virakoka. Yanından hiç ayırmadığı biti kuşu ile birlikte gezer, inaanlan eğitir, ikramlarda bulunur (takalara mısır buğdayını getirmiştir). Kızdığı zamanlarda da insanlardan önce yarattığı de vleri yok eder, tayfunlar yaratır. Zaman gelir Pacnayachadıi (Dünyanın Yaratıcısı). Pachacamac (Dünyanın Öncüsü). Tîcsi (Edebi) Virakoka suların üzerinde yürüyüp ufukta kaybolur ve kaybolmadan önce, insanlara, onları koruyacak beyaz tenli ve sakallı yaratıklar göndereceğini söyler. Bu yüzden ilk Ispanyollarla karşılaşan yerliler onlara Virakoka a dını vermişlerdir.

Tiahuanako ile ilgilenen tek Tann Virakoka olmamıştır; efsaneler bu konuda yıldızlardan altın yaldızlı bir uçan gemi ile inen, dört parmaklı Tanrıça Orjann’dan da söz ederler. Orpına yeryüzünde 70 çocuk doğurur, yeni bir ırk yaratır ve yıldızlara döner.

Havalle gerçek yer yer karışmaktadır, Tiahtunakonun beş mimari dönemini tespit eden Pov nan k\ u uiku dönemindeki beyaz tenli, akaili cövlordrn söz ediyor Belamv Mr. şehirle ilgili bir görüşünde, bir tayfundan hareket ediyor kalıntılardaki Bir yerden sonra, yalnız hayal ve gerçek değil, zaman vc yer kavramları bile karışmaktadır: Moğol yüz çizgileri. Buda‘yı andıran duruşlar bir yana heykellerin biçimi eski Mısır ve Htriisk eserleriyle şaşırtıcı benzerlikler göstermekledir. Bu durumda acaba And dağlan bir çeşit dünyanın beşiği mi olmuştur? And dağlarında tarih öncesi uygarlıklar kuran ırklar Orta Asya’dan mı gelmiştir? Bunlar kayıp bir ülkenin kazazedeleri midir? gibi sorular ortaya atılmaktadır.