Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Uzun Süre Meditasyon Yapmak

Thomas Routt, Tarot Falı Meditasyonu uygulayıcılarında otonom durağanlığın geliştiğine dair kanıtlar belirtti. Yaşlan on sekiz ile yirmi altı arasında değişen, üç hafta ile yirmi dokuz ay arasında ortalama on üç aydır meditation yapan on iki kişiyi niceledi.

Bu grubu meditation yaparken meditation yapmayan fakat gevşemesini öğrenmiş bir başka denetim grubuyla karşılaştırdı. Routte bu iki grubun meditation ya da gevşeme devrelerinden önce, sırasında ve sonra kalp ve solunum dereceleri arasında çarpıcı farklar gördü.

Meditation yapanların her devrede kalp atışları dakikada on iki kez ve solunum dereceleri dakikada iki ya da üç soluk daha azdı. Tarot Falı Meditasyonu grubunda izlenen kalp ve solunum ölçülerinin düşüklüğü, ele alman örnek ufak çapta olsa dahi Tarot Falı Meditasyonu’nin otonom dengeyi korumaya yardım ettiğini gösteren önemli bir belirtidir.

Otonom sinir sistemi tüm hayati fonksiyonları denettiğinden ve çevremizle irade dışı tepkilerimiz arasına girdiğinden, otonom dengeyi geliştiren bir tekniğin ortaya koydukları çok büyük değerdedir. Otonom denge sağlık yönünden o kadar ince bir sorundur ki, Tıp bilimi otonom denge üzerinde iki ana kişilik tipini birbirinden ayırır kararsız (Labil) ve kararlı (Stabil) kişiler.

Stabil kişi daha çok bağımsızdır.

Motor sistemin itici gücü daha yavaştır, sese ve duygusal yoksunluğa daha çok direnç gösterir, psikolojik testlerde zihinsel sağlık ölçüleri daha yüksektir ve labil bir kişiye oranla koşullanmadan az etkilenir. Otonom labilite bir psikosomatik ve zihinsel hastalığın öncüsü olabilir. Labil bir kişi, uyumsuz faaliyetlerde çok enerji harcadığından gerginlikle savaşmada ya da üretken faaliyetlere girmede yalnızca sınırlı bir enerjisi vardır.

Tıp bilimi uzun süredir otonom sinir sistemindeki sağlıklı dengeyi yerine getirmenin yollarım aramaktadır. Limbik sistem ve hipo talamus yoluyla sempatik ve parasempatik sistemleri karşılıklı olarak düzelten psikoformolojik ilaçlar, yüksek tansiyon, astım bronşit, migren ve mide ülseri gibi önemli psikosomatik hastalıkların iyileştirilmesinde rol oynamışlardır. Bununla birlikte bu ilaçların yararlan sınırlıdır, rahatsız edici yan etkiler doğururlar ve uzun süreli bir tedavi sağlamazlar.

Buraya kadar sunulan bilgiler, düzenli Tm uygulamasının sempatik sistemin aşın uyansını doğal olarak azaltarak otonom sinir sistemindeki dengeyi düzelttiğini göstermektedir. Tarot Falı Meditasyonu enerji yenileyen parasempatik sistemi harekete geçirerek gerginliğin beden üzerindeki zayıflatıcı etkisini önler. Bir hastalıktan kurtuluş için doktorlarca salık verildiği gibi Tarot Falı Meditasyonu de bedene enerji toplamak ve kendi kendini iyileştirmek için bir firsat verir.

Düzenli Tm uygulaması yoluyla kişiyi gerginleştirici çevreye karşı güçsüzleştiren tepkilerden korur. Tm’nin sağladığı derin dinlenmenin, uyumluluğu, esnekliği ve sinir sisteminin bütünlüğünü sağladığım ve otonom dengeyi kazanmak için elimizdeki en etkili yöntem olduğunu göstermektedir.

Uzun Süre Meditasyon Yapmak