Gerçek Medyumlar Hakkında

Geminin kumandası hâlâ bizde. Gücümüzün yettiği her şeyi yapabiliriz. Ancak yeryüzünün sınırlamalarına, onun sunduğu koşullara bağlıyız. Her zaman dilediğimizi yapamayız. Çok hassas gizli kuvvetlerle çalışmak zorundayız. Bu kuvvetler tamamen kontrol altına alınmadıkça yapabileceğimiz çok az şey var.

Tam kontrol sağlandığı, sizin dünyanızdaki koşullar düzeltildiği takdirde maddeyi harekete geçirebilir, onun irademize uymasını sağlayabiliriz. Ama bu her zaman mümkün değil. O hâlde mevcut koşullar altında yapabileceğimizin en iyisini yapmak zorundayız. Ancak nihaî sonuçtan eminizinsanlar geciktirebilir, engel çıkarabilir ancak Tanrı plânının sizin dünyanızda kendisini tamamlamasını önleyemez. İnsanlar kendi ilerlemelerinin önünde en büyük engeldirler. Aptallık, cehalet, boş inanç, açgözlülük, güç hırsı… bunlar sizin dünyanıza hükmediyor ve onun cennet krallığı olmasını önlüyor.

Herkes için maddî bakımdan çok fazla şey var. Ruhsal olarak da yeterliden fazlası… Bu yüzden yardım edilmeye hazır kişilere yardım edecek yollar ararken sabırlı olmalıyız. Zor olan hazırlanma sürecidir. Onlar iç dünyalarına bakmalarını sağlayacak fırsat ile karşılaşıncaya kadar beklemeliyiz, çünki dış dünyaya baktıkları takdirde yardım edilemez.

Her ne kadar geçici güçlükler bazı engeller çıkarıyor görünse de hepimizin giriştiği işle uğraşanların yaşamlarında başardıklarından dolayı her şeyin iyi gideceğine eminiz. Hepiniz muazzam bir güce sahip olabilirsiniz. Pasif, sakin, almaya hazır, uyumlu ve işbirliğine açık davranış gösterirseniz o güç, varlığınızı doldurup taşırabilir, sadece insanlara değil hayvanlara da yardım edecek bir vasıta olmanızı sağlar.

Sizin çoğunuz geri geleceğini ve bu işi başaracağını vaad etti. Yeryüzündeyken kendinizi tamamlamak için elinizden geleni yapınız. Her şey söylendiği ve yapıldığında sonunda kendinizi kazandığınız altın, gümüş, mücevher veya mülk ile değerlendirmeyeceksiniz. Kendiniz hakkında ruhsal pasaportunuza göre hüküm vereceksiniz. O, ruhsal olarak kim ve ne olduğunuzu şaşmaz şekilde ortaya koyacaktır.

Bir medyum öldüğünde rehber varlık çalışmak için kullanacak bir başka vasıta beden buluyor mu?” sorusuna Silver Birch şöyle cevap verdi:

Yapılacak işe bağlı. Eskiden sizin dediğiniz gibi bir fiziksel olayda gerekli güç tekniklerini ustalıkla uygulayan görevli rehberler vardı. Bunlardan bazısı kullandıkları vasıta beden öldüğünde başka fiziksel medyomlarla çalışmaya devam ettiler.

Rehber ile vasıta arasında çok daha yakın bir işbirliği gerektirdiği için bu durum, zihinsel medyomlarda nadiren görülür.

Olay sadece onların auralarmın karıştırılmasından ibaret değildir, bazı durumlarda yardım etme amacı kendi benliklerini de aşacaktır.

Bu öyle yakın bir ilişkidir ki vasıta beden öldüğünde rehberin işi tamamlanmış olur. Genellikle rehber ait olduğu küreye geri döner. Bu yüzden vasıta olarak kullandığım bedenimin benimle birleştiği zaman bir başka bedeni kullanarak iletişim kurmam veya bunu denemem. Bu bedeni eğiterek başka bir yerde her şeye yeniden başlamayı istemesini sağlamak için çok uzun yıllar harcadım.

Bende bedenle ilişki doğumla birlikte başladı. Yapılacak çalışma vasıtanın şuurunun devreye girmeksizin başarılması gerekli türdendi. Ancak iletişimin mümkün olduğu kadar kolaylaşması için gereken ruhsal ve eterik bağlantıları kurmaya devam etmemiz gerekliydi.

Şuur ve idrak uyandığında ve vasıta gelişmeye başladığında tüm iletişimi kolaylaştırmak üzere gerekli organların kullanılabilmesi için bir başka zor görev ortaya çıkar: Şuuraltı zekâyı kontrol etmeyi öğrenmek…

Yaşı sorulduğunda, rehber, “Öğretmeye çalıştığım bilgelik kadar yaşlıyım.” cevabım verdi.

Bahsettiğim doğa yasalarının işleyişinin sonucu olan harika olayların bazılarını görebilecek kadar talihliydim. Sizin henüz adım atmadığınız dünyalarda nasıl ortaya çıktıklarını gördüm. Gördüklerimden ve takdir etmeyi öğrendiğimden dolayı, bazılarının, yaşamaları gereken şeldlde, ruhun hâkim olduğu, maddenin ruhun tanrısal rehberliğine uyduğu şekilde yaşamalarına yardımcı olacak bu bilgiyi paylaşacağı umuduyla geri döndüm.

Benzer Yazılar

Leave a Reply