Astral Seyahat

Bu, pek çok defa açıkladığım basit bir nedenden dolayı koyduğum bir kural: Hizmet etmeyi bir ayrıcalık olarak görüyorum. Bu yüzden yardımcı olabilirsem üstlendiğim görevimi yerine getiriyorum demektir. Dolayısıyla bize bu şansı veren Yüce Ruha şükredilmelidir.

Gönüllü olarak geldim ve öğrendiğimi kabul edecek olanlarla paylaşmaya gönüllü oldum. Başarırsam bu benim mükâfatımdır. Birkaç kısa yılda ruhsal gerçekleri bu kadar çok kişiye yayabilmiş olmak benim için büyük bir sevinç kaynağı.

Bunu başarabilmiş olmak kalbimi sevinçle dolduruyor. Keşke çok daha fazla kişiye ulaşabilsem, bilgiyle gelen mutluluğu tadabilseler. Cehaleti bilgiye, boş inancı hakikate, teolojiyi ilhama tercih etmeleri hiç anlamadığım bir şey. Bu, insanlığın idrakimin dışmda kalan bir zaafiyeti.

Yolunuzun, izlenmesi kolay bir yol olmadığını biliyorum. Büyük bilgiye sahip olanların onu güçlüklerden geçerek kazanmak zorunda olması ve bunun izlenecek yolda normal olması garip değil mi? Hayır, garip değil, böyle olması zorunlu.

Size tüm bilgelik, hakikat ve bilginin timsali olmadığım uyarısında bulunmam gerekli. Ben sadece sizden birkaç yıl fazla yaşamış, varoluşun daha yüksek düzeylerinde deneyimleri olmuş bir ruhum. Bu deneyimler benim öz itibarıyla basit olan, büyük hakikatlerin bir kısmına ulaşmamı sağladı. Onları aydınlatıcı ve yardımcı buluyorum. Bu yüzden bu bilgiyi almaya hazır herkes ile paylaşmayı teklif etmek üzere geldiğim yoldan geri döndüm.

Ancak ben de tıpkı bir insanım. Yanılmaz değilim. Hata yapabilirim. Kitaplarda, dergilerdeki tasvirimde mükemmelliğin zirvesine ulaştığım görünse bile mükemmel değilim. Bu hakikatlerin, kendilerine öğretilenlerle yanılgıdan kurtulan, giderek artan sayıda insan tarafından kabul edilmiş ve edilmekte olmasına müteşekkirim.

Diğer insanların, kendilerini, yaşadıkları dünyayı, yeryüzündeki varolma maksatlarını daha açık tanımalarına yardımcı olmak için söylemem gerekenleri bulduğumda hep minnettarlık hissederim. Gezegeninizde geçirdiğiniz birkaç yılın ötesinde ne bulunduğunu anlatmam için söylemem gerekenleri bulduğumda hep minnettarlık hissederim.

Söyleyeceklerim karmaşık sözler, öğretecek girift öğretiler değil, sadece doğa yasalarmm ve nasü işlediklerinin yorumu. Hep mantığa hitap ediyorum. Bu yasaların ancak makul olduğunu fark ettiğinizde anlaşılabileceğini biliyorum. Çağrımız kör bir inanca değil.

Daha yüksek kaynaklardan doğduğu iddiasında bulunan herhangi bir öğreti bizim dünyamızdan gelirse ve mantığınızı isyan ettirir, aklınıza hakaret ederse hep “onu reddedin” derim. Mantık yoluyla işbirliğinizi kazanamazsak rehber denilebilecek değere sahip değilizdir.

Geçen yıllarda Silver Birch, “rehbere tapmama” ikazında bulunmuştur. İşte şimdi bunun nedenlerini açıklıyor:

Hiçbir rehber varlık mükemmel değildir. Bizler hata yapabiliriz; sadece Büyük Ruh hiç hata yapmaz. Bizler hepimiz insanız ve hata yapmaya mahkûmuz. Bizim dünyamızdan sunulanın mantığınızın engelini aşması gerektiğini daima söyledim. Doğru olduğuna inanmadığım hiçbir şeyi asla size söylemediğim için sevginizi ve ilginizi kazandım.

Asla emretmedim ya da zorlamadım. Ancak size en iyi ruhsal sonuçları getirecek prensipler olarak kabul ettiğim şeyleri size verdim. Maddî sonuçları ruhsal sonuçlarla karıştırmayınız. Bazen sizin için en ağır maddî felâket görünen şey size ruhsal olarak en büyük yararı sağlayabilir.

Siz her soruna dünyevî gözle bakıyorsunuz, biz ise ruh gözüyle bakarız; genellikle bunlar aynı şeyler değüdir. Sizin için bizim dünyamıza geçmek acı bir olaydır. Bizim için ise bizim dünyamıza geçmek sevinç kaynağıdır.

Sınırlı akıllarınızla her durumun hakikati hakkında hüküm veremezsiniz. Önceden söylediğim gibi bilginin yardımcı olamadığı yerde size açıklanmış olana inanın. Ancak her şey söylendiği ve yapıldığında özgür iradeye sahip olursunuz. Hayatlarınızı nasıl yaşadığınız başkasmm değil sizin sorumluluğunuzdur. Size ne derece yakın olurlarsa olsunlar başkalarının hayatını da yaşayamazsınız.

Onların yaptıklarının sorumluluğu kendilerine aittir, size değil. Gerçek bu olmasaydı Tanrı’nın adaleti, yeryü-zündeki adalet kefelerinden daha zayıf olurdu. Kazandığınızın karşılığını ruhsal olarak alacaksınız. Kazanamadığınızın karşılığını da ruhsal olarak ödeyeceksiniz. Yasa bu-dur ve mükemmel işlemektedir.

Bizim hiç olduğumuzu size hatırlatmak bizim görevimiz. Hepimiz Büyük Ruh’un temsilcileriyiz. Tanrı iradesini s gerçekleştirebilir ve Tanrı gücünün diğer insanlara erişmesini sağlayabilirsek fırsatlara şükretmeli ve bize verilen görevleri başardığımıza sevinmeliyiz.

Benim kendi iletişim aracımı kullandığım gibi kendi araçları olarak beni kullanan benim dünyamdakilerin yardımıyla açık şekilde ifade ettiğim basit hakikatlere verilen önemden dolayı bazen bana pek gerçek gelmeyen bir tablo oluşur.

Keşfettiklerimi almaya hazır olanlarla paylaşmak için geri dönmem istenildi ve kabul ettim. Hatasız olduğum iddiasında değilim. Gelişimimim sonuna gelmedim. Ama keşfettiklerimi ve öğrendiklerimi almaya hazır olanlara yardımcı olacaksa karşılıksız sunuyorum.

Geçen yıllarda bana ait olmayan öğretilerin acı, sıkıntı ve güçlük içindekilere yardım ettiğini görmek bir mutluluk kaynağıdır. Bu öğretiler herkesin izleyebileceği bir yolun olduğunu göstermiştir. O yolun izlenmesi, insanların kırılması imkânsız zincirde bir halka oluşturarak kendilerini, tüm yaşamdan sorumlu olan ve her canlıya kendi Tanrı varlığından bir parça bahşeden sonsuz gücü anlamalarını sağlar.

Rehber olma yeterliliğine ulaşanlar kendilerine tapıl-masmın yanlış olduğunu bilirler. İbadet Büyük Ruha, sevginin, hikmetin, hakikatin, bilginin, ifşa ve anlayışın mükemmel timsaline yapılmalıdır. Tüm şükürlerin, ibadetin sunulması gereken yerde, Büyük Ruh ile çocukları arasında daha büyük ahenk olması için yapılan çabanın yöneleceği yerde bir sapma olmasına izin vermemeliyiz.

Sevginiz her zaman memnuniyet verir. Bu memnuniyet sadece, sevginin dünyanızda görevime devam edebilmemi sağlamasından dolayıdır. Sevgi kazanabiliyorsam bana verilen görevi yerine getiriyorum demektir. Sizin soğuk dünyanıza geldiğimde bana yardımcı olan sıcaklığı sevgiden almaya devam edeceğim.

Kendinizi tamamlamanız tüm başarılar içinde en önemli olanıdır. Bu, insanlara kendilerini nasıl tamamlayacaklarını, şuurlarda yeniden doğuşa nasıl ulaşacaklarını öğretmek için sizin dünyanıza dönmemizin amaçlarından biridir. Bu, sizin dünyanızın, tüm mükâfatlarından yararlanması ve insanların pek çok yerde bulunan kardeş kavgası yerine barış, ahenk, işbirliği ve sevgi içinde yaşamaları için tek yoldur.

Sayıca sizden az olmamıza rağmen plân giderek açığa çıkıyor. Sürekli ilerleme sağlamyor. Giderek daha çok sayıda gezgin ruh şüphesizliğin yoluna giriyor. Bu da tamamen kazançtır.

Benzer Yazılar

Leave a Reply