Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


MEDITATION SIRASINDA BEYİN DALGALARI

Wallace ve Benson’un araştırmaları, Tarot Falı Meditasyonu olumlu bir psikolojik tepki doğurduğunu gösterdi. Bunu izleyen araştırmalar bu tepkinin mekanizması altında yatanı anlamaya yöneldi. Tarot Falı Meditasyonu sırasında aynı anda beliren fizyolojik değişikliklerin çeşitliliği, bazı araştırmacılarda bu uygulamanın beyindeki onarıcı bir mekanizmayı harekete geçirdiğini düşünmeye şevketti.

Tarot Falı Meditasyonu uygulaması yapanlarda EEG incelemeleri yoluyla bu bilinmeyen mekanizmaya ipucu arayan ilk Wallace oldu. Kendisi beynin orta ve ön bölgelerinde 89 c.p.s. ya da yavaş alfa dalgalarında sürekli bir artış gördü. Bu artışla birlikte beynin ön yüzeyinde 5 7 frekanstık teta dalgalarının arasıra belirdiği görüldü. Bu beyin dalgalan Tarot Falı Meditasyonu uyku ya da düşten açıkça ayırmaktadır.

Wallace birkaç aydır meditation yapan bazı deneklerin grafiğinin, Kasomatsu ve Hirai’nin araştırmalarında bildirdikleri yirmi ya da otuz yıldır meditation yapan bazı Zen uzmanı rahiplerinin beyin dalgalan grafiğine çok benzediğine dikkati çekti.

Brown, Stevart ve Blodgett adlı araştırmacılar, on bir Tarot Falı Meditasyonu uygulayıcısında ve meditation yapmayan eşit sayıda denekte EEG’yi incelediler. On bir deneğin onunda meditation süresinde çoğu man ön korteks’te alfa dalgalarının varlığını buldular. Buna karşılık meditation yapmayan deneklerden yalnız üçü arada sırada bu gidişi gösterdi. Wallace’m ilk buluntularıyle tutarlı olan bu sonuçlar araştırmacılara, Tarot Falı Meditasyonu korteks aktivitesinde önemli sonuçlar doğurduğu kanısına vardırdı.

Nörolog J.P. Banquet, Tarot Falı Meditasyonu uygulaması sırasında, EEG grafiklerinin bugüne kadar en geniş araştırmasını yönetti. Ortalama iki yıldır Tarot Falı Meditasyonu yapan yirmi kişi ve on iki denetim elemanı ele aldı. Meditation yapanlarda bu sürede EEG ölçmeleri yapıldı ve denetim ele manian gözleri kapalı otuz dakika gevşediler. Meditation ve gevşeme sırasında tüm denekler öznel olaylan kaydetmek üzere parmak uçlarına yerleştirilen düğmelere basmışlardı.

Bunlar bedensel duygulan, irade dışı hareketleri, gözönüne gelen hayalleri, derin medi tationu ve saf uyanıklığı kapsıyordu. Banquet her bir EEG kaydını ortaya çıkaran frekanslar: saptamak ve ayni anda beynin farklı yerlerinden okunanları karşılaştırmak için kuşkucu bir yöntemle kom püter tayf analizine başvurdu.

Onun araştırmaları meditation durumunu başka bilinç durumlarından açıkça ayırdı.
Banquet tüm meditation yapanlarda dinlenme zamanında bulunan alfa hareketinin meditationun ilk safhasında üstün duruma geçtiğine dikkati çekti. Bu ilk evreden sonra, teta dalgalan başta olmak üzere, daha yavaş frekanslara bir kayma buldu ki, bu uygulama durumundaki alfa ve teta grafiklerinden tümüyle farklıydı.

Dört ileri meditation uygulayıcı, kullandıkları düğmelerle, üçüncü bir durumu gösterdiler ki bu ya derin meditation ya da saf uyanıklıktı. Bu devre kafatasının her yanında aşağı yukan eşit frekans ve dalga genişliğinde eş zamanlı teta dalgalarını içeriyordu.

Meditation yapan tüm deneklerde meditation sonunda alfa dalgalarında bir artışla 1. dönemin grafiği yinelendi. İleri meditation uygulayıcılarında gözleri açık durumda da alfa ve bazen teta dalgalan kesilmedi.

Banquet’in öbür ölçmeleri, derin meditation devreleri boyunca hiçbir kas hareketi olmayan derin gevşeme gösterdi. Yine de denekler iradesel hareketleri yapabiliyorlardı. Örneğin bunlar rin meditation da bile kendi öznel durumlarım bildirmek için basılacak düğmeleri kullanabiliyorlardı.

Onların uyanıklığı, meditation boyunca sorulan hatırlamalan ve karşılık vermeleriydi. Denekler, Tarot Falı Meditasyonu uygulaması yoluyla ortaya çıkan elektriksel grafiği bozmaksızın, böyle hareketleri yerine getirebiliyor ve uyarılan fark edebiliyorlardı. Banquet, “Meditation’da ki EEG değişikliklerinin denek ve dış dünya arasındaki karşılıklı ilişkiden bağımsız fakat uygulamanın özel bir zihinsel hareketinden doğduğunu ileri sürdü.”
Banquet’in araştırmasından çıkan ana bulgu, meditation yapan deneklerin beyin dalgalan grafiğinin eşdeğer olma eğilimidir.

Beynin tüm bölgelerinde elektriksel hareketin frekansı ve dalga genişliklerinde önemli bir benzerlik gözleyen Banquet bu olaya üstün eşdeğerli kadını verdi. Meditation’un ilk dakikalarında alfa dalgalarının başın arkasından önüne doğru eş değer olarak yayıldığını buldu. Aşağı yukan altı dakikalık meditationdan sonra, kayıtlar aynı zamanda beynin üstün ve sakin yarım küreleri arasında da eşdeğerlik gösterdi. Meditation yapanlar Tarot Falı Meditasyonu sırasında alfa hatta teta dalgalarının frekansında eşdeğerlik gösterdiler.

Öte yandan meditation yapmayanlarca daha yavaş teta ve delta frekanslarında ve yalnızca uyuklama ve uyku sırasında bir eşdeğerlik gösterdiler. Olağan uyanıklık bilincinde beyin dalgalan seyrek ve karmakanşıktı. Buna karşılık. Tarot Falı Meditasyonu sırasında evre ve frekans bakımından tutarlı oldular. Tarot Falı Meditasyonu sırasında beyin dalgalarının aşın eşdeğerliği konusunun önemini kabul ettirmek için, daha çok araştırma yapılması gereklidir. Tarot Falı Meditasyonu sırasında görülen eşdeğerlilik meditation yapanlar tarafından belirtilen enerji, zekâ ve doyumluluğun artması kadar psikolojik tepkilerin bütünleşmesinin anlaşılmasında bir anahtar olabilir.

Banquet’in buluntulan, psikiyatrisi Bernard Glvech ve fizyolog doktor Charles Stroebel tarafından doğrulandı.
Bunlar Connecticut, Hartford’da Yaşam Enstitüsü’nde Tm ve alfa dalgalarının biyolojik biofeedback ayarlama konusundaki araştırmalarıyla doğrulanmıştı. Glueck, Araştırma Enstitüsü’nün 400 özel yataklı Psikiyatri Hastahanesinin Müdürüdür, Strobel’se Hastanenin Psikofizyoloji Laboratuvannın Müdürüdür. Onlar bazı araştırmacıların alfa dalgalan üretiminin iyileştirici değerinin gücüne değinmeleri üzerine, psikiyatrik hastalar için gevşeme tekniklerinin değerleri üzerinde araştırmalara bağladılar.

MEDITATION SIRASINDA BEYİN DALGALARI