Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Evrenlerin Doğal Seçilimi

Evrenlerin Doğal Seçilimi

Smolin İn ana fikri bir uzayzamandaki bir karadelik çöktüğü ve başka bir uzayzamana tünel oluşturduğu zaman, “yeni” uzayza manın, kütleçekimin gücü ve diğer doğa sabitlerinin değerleri gibi fiziksel özelliklerinin çok değil ama oldukça, ana evrende kine benzer olacağıdır. Bu tıpkı DNA’daki küçük mutasyonlann bir yavru hayvan veya bitki geninin ailesinin geniyle çok değilse de, oldukça benzer olması anlamına geldiği gibidir.

Böyle bir durum göstererek, doğa sabitlerinin karadeliklerin oluşmasını sağlayacak değerlere sahip olduğu evrenlerin, diğer evrenlerden daha yaygın olacağını, çünkü onların çok fazla nesli olacağını ve bu nesillerin de aynı zamanda karadeliklerin oluşmasını destekleyecek özelliklere sahip olacağını savunur. Antropik kozmolojide kullanılanlara benzer bu görüşler, Evren’imizin yaşama uygun bir ev olduğu için değil, karadelik oluşturmada iyi olduğu için Çoklu Evren’deki tüm olası evrenler arasından seçildiğini ima eder. Karadelikler için iyi olan şeyin, aynı zamanda bizim gibi yaşam formları için de iyi olması sadece bir rastlantıdır. Smolin’in sözleriyle:

Basit parçacık fiziğinin standart modelindeki parametreler bizim olmasını bulduğumuz değerlere sahiptir, çünkü bunlar karadeliklerin üretimini diğer seçeneklerden çok daha olası yapar.

Ama bir nesilden diğerine bizimki gibi evrenleri karşı konulamaz şekilde yaygın yapan özelliklerdeki küçük değişimdir.

Smolin bunun nasıl olduğunu, manzara fikrinin bir versiyonunu kullanarak açıklar. Susskind’in fikri kimyadan aldığı gibi, Smolin de onu evrimsel biyolojiden alır; aslında, Smolin 1990’larda, Susskind’in kendi bağımsız versiyonuyla ortaya çıkmasından birkaç yıl önce, kozmolojik bağlamda bu fikri kullanıyordu. Smolin’in manzarası, tepelerle noktalanmış az çok düz bir ova gibi hayal edilir. Manzaradaki bir nokta, bir evrenin özelliklerini, özellikle karadelik oluşturmadaki yeteneğini tayin eden parametreler için bir dizi özel değere karşılık gelir. Ovanın düz parçasında farklı detaylı özelliklere sahip, ama ortak olan bir şeye de sahip evrenler bulunur; bunların her biri, ku antum kabarcıklarından doğup neredeyse hemen çöken, sadece bir karadelik oluşturur.