Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Karadelikler

Kozmik Manzarayı KeşfetmekDetaya girmeden, yıldızlar arası gaz bulutlarının çöküşüne yardım etmede önemli bir rol oynayan karbon, yıldız oluşumu sürecinde anahtar bileşendir. Bu demektir ki, karbon oluşturmayı zorlaştıracak doğa sabitlerindeki herhangi bir değişim çok daha az yıldız ve çok daha az karadelik içeren bir evrenle sonuçlanabilir. Fred Hoyle’un dikkat çektiği karbon rezonansı hâlâ açıklanması gereken bir kozmik rastlantı örneği olarak durmaktadır; ama Smolin’in önerdiği açıklama karbonun oluşumunun kolay olduğu evrenlerin, karadelikler ve bebek evrenler oluşumunu desteklediği için kozmik manzara içerisinden seçilecek olduğudur. Varlığımızın bununla hiçbir ilgisi yoktur.

Smolin aynı zamanda, karadeliklerin çok daha az yaygın olduğu bir evrene yol açacak fizik parametrelerini değiştirmek için birçok yol olduğunu göstererek, aynı perspektiften diğer kozmik rastlantılar bilmecesinin üstesinden gelir. Bunlar ant ropik kozmolojinin savunucuları tarafından, içinde yaşadığımız Evren’in kozmik manzarada varlığımız tarafından seçildiği, çünkü eğer bu rastlantılar olmasaydı, bizim onları fark etmek için var olmamış olacağımızı savunmak için kullanılan aynı rastlantılardır. Ama Smolin’in perspektifinden bizimki gibi bir yaşam sadece yıldız ve karadelik oluşumunun bir yan ürünüdür ve karadelikler için iyi olan bir şeyin, örneğin karbonun, yaşam için de iyi olması özgün bir rastlantıdır.

Smolin aynı zamanda kozmik manzara ile yaşamın molekülü olan DNA tarafında şifrelenen eğilim manzarası arasındaki benzerliğe dikkat çekmiştir. DNA Dünya’daki tüm yaşam türlerini şifreleyebilir, ama aynı zamanda şu an var olmayan birçok yaşam türünü de şifreleyebilir. Bir çeşit DNA manzarası ve “tüm olası DNA zinciri ve onların olası tüm toplamlarının olasılıklarının zamandan bağımsız var olduğu söylenebilir”. Bu, sicim teorisi tarafından kozmik manzarada zamandan bağımsız var olmasına izin verilen tüm olası evrenler grubundaki duruma benzer. “İşte o zaman,” der Smolin, “doğal seçilimin yenilik yaratmadığı, sadece her zaman var olan bir olasılık listesinden seçim yaptığı savunulabilir”.

“Yaşam için mücadele” ve Dünya’daki yaşam formlarını ayıklayıp “sağlıklı olanın kazanması” durumuna yönelten kaynak için yarışma gibi fikirlere aşinaysanız, Dünya’daki yaşam formları arasında işleyen doğal seçilim ile kozmik manzaradaki evren formları arasında işleyen doğal seçilim arasındaki benzerlikler, düşündüğünüzden daha yakındır. Mücadele bir türün ekolojik bölgesine yerleşmesinde oldukça önemlidir, ama yeni yaşam formlarının yeni bölgeler keşfetmesini sağlayan şey değişimdir.

Temel aşamada önemli olan şey, bir bireyin bıraktığı döl sayısıdır veya daha teknik olarak, organizmaların hayatta kalma oranındaki değişimdir. Kaynak için yarışma ve yaşam için mücadele Dünya üzerindeki yaşamların hayatta kalma oranındaki değişimini tayin etmede önemlidir, ama bu onların tüm hikâye için hatta evrim için esas oldukları anlamına gelmez. Esas olan değişimdir. Bir nesilden ötekine küçük değişiklikler olduğu ve sonraki nesillerdeki yeniden üretim oranı genetik malzemeyle (Dünya’daki yaşam için) veya fizik parametreleriyle (evrenler için) alakalı olduğu sürece, evrim diğerlerinden çok daha fazla sayıda değişim ve çeşitleme üretecektir. Smolin bunu düzgünce şöyle açıklar: