Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


BİLİNCİN YENİ UFUKLARI

Kozmik bilinç, sistemli Transcendental Meditation uygulaması yoluyla, insanın geliş meşinde ortaya çıkan son aşama değildir. Maharishi, bir kez kozmik bilince erişilince, iki daha yüksek bilincin arınmış kozmik bilinç ve birlik bilincinin de bunu izleyerek ortaya çıkacağını öngörmektedir.

Bu uyanıklık durumu, Meditation yapanın saf yaratıcı alanın tüm değerini giderek kavradığını açıklar. Maharishi, bun lan altına ve yedinci bilinç durumları olarak tanımlamakta ve bunların uyanıklık, uyku ve düşten olduğu kadar, kozmik bilinçten ve birbirlerinden fizyolojik olarak farklı olduğunu göstermektedir.

Her ne kadar bu iddiaları doğrulayacak, tamamlanmış bir araştırma yoksa da Maharishi’nin bu durumlarının gelişmesini sistemli olarak tanımlaması on yıl ya da daha uzun süredir Transcendental Meditation uyarlaması yapanların bildirimleriyle doğrulanmaktadır. Giderek artan sayıda Meditation yapan, bu düzeye vardıkça bilimsel araştırmalar Maharishi’nin dördüncü durumu tanımlaması gibi bu daha yüksek durumun da doğruluğunu kanıtlayacaktır.

Maharishi’ye göre, kozmik bilincin ötesindeki uyanıklık gelişmeleri, kişinin dünyayı izlemesiyle oluşur. Arınmış kozmik bilinç diye adlandırılan altına durum, kişinin yakın çevresindeki gerçeğin daha ince yönlerini kendiliğinden ayırdetmesiyle ortaya çıkar. Bilimin maddenin moleküler, atomik ve subatomik (atom altı) düzeyde analiz edilebileceğini gösterdiği gibi, algısal yetenekle buna paralel bir gelişme, altına durumun ortaya çıkışıyla oluşmaktadır.

Maharishi, eşyanın daha ince yönlerini ayırdetme yeteneğinin değerlendirme ve sevgi yeteneklerinin tümüyle gelişmesinden sonra ortaya çıktığım açıklamaktadır. Herkes bir ölçüye kadar ruh halinin algılamadaki etkisini yakından bilir. Kendimizi iyi hissettiğimizde, çevremizdeki şeyler de güzel görünür, üzgün olduğumuzda her şey anlamsız ve donuktur.

Bir kişiye, bir sanat eserine ya da bir ülküye âşık olduğumuzda, sevilen nesnede, benzer sevgi duygularından yoksun kişilerce görülmeyen ince nitelikler fark ederiz. Maharishi, altıncı durumun kişinin izlediği her şeye sevgiyle bağlanması yoluyla, kalbin çok derin bir genişlemesi olarak açıklamaktadır. Eşimize, ailemize ya da fikri emellere kendimizi veriş ilişkileri bu gelişmeyi daha ileri götürür.

Aşkın gelişen çekiciliği, altına duruma yükselmiş kişileri algıladıklarının daha gizli yönlerini bulmaya çeker. Maharishi, kişi nasıl Transcendental Meditation uygulaması yoluyla düşünce sürecinin giderek incelen düzeylerini izlerse, altına durumun sevincini yaşayan kişiler de, gündelik yaşamla uğraşırlarken izledikleri nesnelerin daha ince düzeylerini ayırdederler. Kozmik bilincini anlaştıran kişi, dış dünyanın, onun saf yaratıcı zekâ izlenimini yansıtan yönlerini ayırdetmeye başlar.

Yükselmiş evrensel aşk temelinde gerçeğin saflaşmış düzeylerinin algılanması daha yüksek ölçüde bir algısal keskinliğin de basamak taşıdır. Bu dönüşüm birlik bilinci denen yedinci duruma yol açar. Nasıl mantra, kişiyi düşüncenin daha sakin alanlarından içeri safyaratia zekâ alanını sezmeye götürür.

Bu yeni gelişmede, sonsuzluğun canlılığı geçicilik katında bilinir. Bunun tek olanağı, bilinçle zihnin sonsuz değerle titreşir duruma gelmesidir. Bu kişide algılama öylesine incelmiştir ki en ince göreceli değerleri kendiliğinden bilir. Bu durumda en ince göreceli algılama, algılamanın sonsuz değeri düzeyine yükselir.

DBİLİNCİN YENİ UFUKLARI

(1) Yorum Ekli

  1. Seval23 Eylül 2013 Cevapla
    Sevdigimden haber yok

18 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)