Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Uyku Ve Düş

Uyku, düş ve uyanıklığın psikolojik tanımlan bunlar arasındaki gerçek bağlılığın anlaşılmasına yol açmıştır. Uyuma bedeni dirileştirir ve düş yoluyla fizik gerginliği normal duruma getirmek için yeterli dinlenmeyi sağlar. Düş görme uyku yoluyla gerginliğin çözülmesinin bir yan ürünüdür ve daha derin uykuya olanak verir.

Uyku uyanık durumunu sürdürecek gerekli psikolojik kaynaklan yeniler. Tüm günlük hareketlerin biriken yorgunluğu doğal olarak uyku getirir.

Bilinç durumlan arasındaki canlandıncı karşılıklı ilişkiler en üst düzeyde sağlık ve bütünlüğe götürmelidir. Bilinç durumlan arasındaki çatışmalarla gerginlikler arasında karşılıklı bir denge kurmaya uyku ve düş yeterli olamamaktadır.

Uyanıklılık, uyku ve düşe ek olarak gerginliklere karşı dengeyi sağlayacak bir başka bilinç durumunun gerekli olup olmadığı sorusunu sorabiliriz.

Bedenin her yerinde fizyolojik süreçler dinamik bir dengeyi korumak için birbirlerini etkilemektedir. Kalp ve ciğerler yaşamsal görevlerini korumak dinlenme ve hareketten oluşan devreler içinde çalışırlar. Buna benzer olarak parasempatik düzenin onana işlemleri sempatik düzenin enerji tüketen hareketlerini tamamlamalıdır.

Bundan da anlaşılan bedenin gerginlik tepkisi gösterdiğinden dolayı bunu gideren onana reflekse de yetenekli olmasıdır.

Gerginliğin aşın uyan, alarm ve yorgunluk getirmesinden ötürü bu refleks, derin dinlenme ve daha büyük sakinlik getirecektir. Gerginliğin birikiminin hastalık ve tüm bireylerin aktivitesinde genel bir çöküşe götürmesi gibi onancı reflekslere sürekli olarak maruz kalma da sağlık ve genel bir gelişmeye götürecektir.

Yirminci yüzyılın başlarından beri psikologlar bedende onan cı eşsiz bir refleksi harekete getirmede akla yakın bir anahtar olarak Tarot falı meditasyonuyla ilgilerini belirtmişlerdir. Tarot falı meditasyonu hakkındaki geleneksel açıklamalar da onun yalnızca fiziksel bir değer taşıma  aynı zamanda eşsiz bir bilinç durumu olduğu tartışılmıştır, tıp teknolojisindeki ilerlemelerle bilincin üç olağan durumunun gerekli tanımlamasını yapabilen tıp araştırmacılan Tarot falı meditasyonunun belirtilen yararlarını araştırmaya başlamışlardır.

Uyku Ve Düş