Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Yogasal Perspektiften Enerji Dengesizliği

Yogada, enerji dengesizliği, İda, Pingala ve Sushumna nadilerinin aktiviteleri ile açıklanır ve bunlar çok ilginçtir. Bu nadiye verilmiş olan Sol Tarafa Doğru Dengesizlik Daha önce açıklandığı gibi, İda nadi (veya ay kanalı) omurganın sol tarafı boyunca, Mooladhara çakrasından başlayarak Ajna çakrasına çıkar.

Özellikler Tamoguna, geçmiş olaylar ve alt bilinçtir. Daima geçmiş anıları bilince taşır. Sol tarafı kuvvetli olan insanlar (daha çok İda nadisi aktif olanlar), sürekli geçmişi düşünen, duygusal, karanlığı tercih eden, insanlarla bir arada olmaktan kaçınan, içe dönük insanlardır. Böyle insanlar, sol taraflarından bir çok hastalıklara yakalanırlar.

Uykuya çok meyilli, karamsarlığa yatkın ve kendilerine takıntılı olurlar ve bu durumlar cinnete, epilepsiye, bunamaya neden olur.

Sol tarafı kuvvetli olan insanlar, kendine zarar verme ve acıma gibi düşünceleri dikkate almadan, aktivite, çalışma ve hareketleri ile sol taraflarını, sağ tarafları ile dengelemelidirler.

Sol tarafımız, sol elde simgelenir.

Sağ Tarafa Doğru Dengesizlik
Daha önce de belirtildiği gibi, Pingala nadi veya güneş kanalı, omurganın sağ tarafı boyunca, Mooladhara çakrasından başlayarak Ajna çakrasına çıkar. Bu nadi, Rajo Guna özelliklerine sahiptir. Hareket arzumuzu (kriya shakti) simgeler.

Düşünmemizi, çalışmamızı, gelecek için planlar ve organizasyonlar yapmamızı sağlar.
Sağ tarafı kuvvetli olan insanların özellikleri asabi, fazla hırslı ve baskın olmalarıdır. Yumuşak duygular konusunda katı olurlar. Yalnızca kendi bencil, maddesel başarıları ve başkaları üzerindeki güçleri ile ilgilenirler.

Ego tarafından körleştirilen bu insanlar, dünyayı hafife alırlar. Pingala nadideki problemler çoğunlukla aslında her şeyi Tanrı yaparken, bazı şeyleri bizim yaptığımız varsayımıdır.

Bütün aşırı fiziksel veya zihinsel aktiviteler duygusal olan sol tarafımızı felce uğratır ve bizi sağ tarafa iterek sanrı görmemize neden olan haplardaki gibi görüntüler gördüğümüz üst bilince (gelecek) doğru, ilerleriz.

Aşırı aktif olan sağ taraf, enerjinin merkeze, Satogunaya, doğru taşınmasıyla dengelenir. Sağ tarafımız, sağ elde simgelenir.

Yogasal Perspektiften Enerji Dengesizliği