Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Uyanık Olmak

Maharishi, geçmişteki olumsuz izlerin giderilmesinin saf uyanıklığının yaşantısının bir sonucu olduğunu söylemektedir. Saf uyanıklık, saf yaratıcı zekânın sonsuz doyumluluğu ile geçmişte ve şimdiki durumda her izlenimin üzerine yayılır.

Maharishi, kozmik bilincin ortaya çıkmasının başlıca etkisinin kişinin “mutlak mutluluk bilinci”yle özdeş durumda yaşamasını sağlamasıdır, iddiasını şöyle sürdürmektedir: “O zaman insan kendi öz benliğinin düşünceler ve arzularla özdeşleşmiş olan zihninin şimdi öz benlik ile özdeşleştiği izlenimini elde eder. Bir başka deyişle kozmik bilincin yükselişiyle geçmiş olumsuz izlenimler yok olmazlar.

Fakat bu bilincin içindeki gizli büyük doyumluluğun yanında ikinci plana geçerler.”
Kozmik bilincin çıkışını belirginleştiren saf doyumluluk içinde zihinsel süreçlerin yerleşmesi, ruhun derinliğindeki değişiklikleri açıklamaktadır. Kozmik bilinçteki bir kişi:

“…zihninin isteklerinin kendi dışında uzantısını izler. Oysa kendini arzularla tümden kaplanmış hisseder. Zihnin yüzeyinde istekler gerçekten varlıklarım sürdürür. Fakat zihnin içinde artık yoktur.

Çünkü zihnin derinlikleri öz benliğe dönüşmüştür. Zihinde bulunan tüm istekler oldukları gibi yukarı atılmışlardır ve zihnin içinde bir zekâ sarsılmaz, zamanla değişmez bir nitelik kazanır”

Kozmik bilince bu yükselişle, bizim en değerli yeteneklerimizden olan ayırdetme ve zekâ, rahatsız edici arzulardan kurtulurlar.

Zihninin derinliğindeki isteklerden kurtulup özgürlüğe kavuşan kişi, kendi öz benliğinin sonsuz durumunu izler ve “mutlak mutluluk bilincine” kavuşmanın sevincini yaşar.

Bununla birlikte zihne mutluluk bilincinin yayılışıyla isteklerde bu kurtuluş kişinin yaşama karışmasını azaltan bir etki yapmaz.

Bu durumu kazanan birinin hareketsizliğe düştüğünü ve eylemlere katılmadığını düşünmek oldukça yanlıştır. Yaşamın bu durumu öylesine bir şeydir ki içteki öz benlik korunurken, aynı zamanda en etkili ve başardı biçimde tüm eylemlerin de altından kalkar.

Uyanık Olmak