Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tatminsizliğin İlahî Bir Şekilde Sona Erdirilmesi

8822-1_31102011131634_299261 Tanrı ya yaklaşırken, içsel esenlik, tatmin ve huzur hissetmeye başlanz. Tanrının sizin tatmin arayışınıza ve yüreğinizin özlemine karşılık verdiği belirli olayları hatırlıyor musunuz?
2 Eski Kitap Hıristiyanların dünyada yaşarken bile asıl vatanının gökler olduğunu söylemektedir (Flp.3:20; Ef.2:6). Bu kitabın 11. bölümünü okurken cennet hakkmdaki anlayışınız değişti mi? Nasıl?
3 , kendisini izleyenlerin sonsuzluk boyunca kalacakları yeri hazırlamak için göklere dönmüşse de, çok az Hıristiyan bunu düşünmek için zaman ayırmaktadır. 11. bölümde söz edilen Hıristiyanları cennetin görkemini düşünmekten alıkoyan beş engel nedir?
4 Göklerdeki melekler günlerinin tümünü Rab’bi övmek ve Ona tapınmakla geçirmektedirler (Vah.5:1114). Biz de dünyada Tanrıyı övdüğümüzde, seslerimizle göklerdeki meleklerin seslerine karışır. Siz de şimdi Rab bi bir ezgiyle överek göklerdeki melek korosuna katılabilirsiniz.
5 Kurtuluşumuzdan emin olmamız mümkündür. Günahlarınızın bağışlanmış olup olmadığını sorguluyorsanız, Ekler A bölümünü açın (sayfayı çevirin) ve Mesih Aracılığıyla Sonsuz Emniyete Kavuşma Duasını edin.