Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


“Şuurlanma” ne anlama gelir?

Çok basit; duyumları kavrama anlamına geliyor. Örneğin, yanınızdaki bir nesnenin şuuruna varmak için, onun biçimine, oylumuna, renklerine bakmakla işe başlarsınız:

Bu, görsel duyumları algılamadır. Soma, o nesne konusunda şuurlanmayı artırmak için, onu elinize alırsınız: Bu da ağırlık, dokunma duyumlarım algılamadır. Nesneyi çınlatabilirsiniz (işitsel duyumlar), koklayabilirsiniz (kokusal algılama). Nesneyle ilgili duyumsal algılamalarınız ne kadar artarsa, o nesne konusunda şuurlanmamz o kadar gelişecektir.

Gevşeme olgusu için de aym şey söz konusudur: Kasların yatışması sırasında duyumları ne denli çok algılarsak bu doğal yeterliğin o kadar çok şuuruna varıyoruz; dolayısıyla, koşullar ne olursa olsun, yeterliliği kolayca artırıyoruz. Bu olgu bizi yine şu temel kurala götürür: Gevşeme ile yoğunlaşma her zaman birarada olmak zorundadır.

Kendini salıverme yoluyla benliğinin gevşemesini sağlayan herkes, kendine özgü duyumları algılayacak duruma Bu yinelemeden, bu vurgulamadan ötürü özür diliyorum, ama bu kuralı belleyip de uygularsanız, tüm gevşeme sorunlarınız çözümlenir. Kendini salıverme yoluyla benliğinin gevşemesini sağlayan herkes, kendine özgü duyumları algılayacak duruma gelir.

Klasik yöntemlerin tersine, burada şu ya da bu duyum telkin edilmez. Her birey algılamasında özgürdür ve her duyum geçerlidir, çünkü her biri bedensel rahatlamanın olaybilimsel bir gerçeğini yansıtır.

Her birey benzersiz bir varlık olduğuna göre (milyarlarca insan varlığı arasında sizin yaşadığınızı yaşamış olan tek varlık yine sîzsiniz! , hiç kuşku yok ki, onun gevşemesi de benzersiz olacaktır. Ne standart gevşeme, ne de basmakalıp duyumlar vardır. Kendine özgü bir gevşeme durumunu yaşayan bireysel bir bedenin duyumlarını smayan, özel bir biçimde “okuyan” olgu bireysel şuurdur. Her şey “içsel dünyada” olup biter, “içerideki dünya” tek ve benzersiz olan bir dünyadır.

Şuurlanma ne anlama gelir