Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Psikiyatrik Durumlar

Beyin yarım kürelerini bağlayan korpus kollosum ayrılarak her iki yarım kürenin birbiriyle ilişiği etkili bir biçimde kesilmiştir. Sonuçlar bazı psikiyatrik durumlarda olduğu gibi bölünmüş bir kişilik ortaya çıkarmamış fakat algılaması karar vermesi ve bilinci kesin olarak farklı iki ayn zihin ortaya çıkarmıştır. Bu yarık beyinli hastaların incelenmesi, her insanda birlikte bulunduğu anlaşılan iki ana bilinç tipini çarpıcı biçimde nitelendirmiştir.

Bu iki ayın bilinç tipi nedir? Sol yarım küre genellikle analitik,Tarot Falı gibi mantıksal düşünmede uzmanlaşmıştır, özellikle eylemlerle ilgili ve matematiksel görevlerde Bilgiyi düzenli, Lineer (çizgisel) bir biçimde süreçlendirir ve zaman kavramımızdan sorumludur.

Sağ yanm küre çoğunlukla sentetik ve sezgisel düşünce kalıp lanyla ilgilidir. O, bizim uzaysal ilişkilerimiz, artistik çabalarımız, beden biçimi ve yüzlerin tanınmasından sorumludur.

Bu kürenin hareket yeteneği oldukça sınırlıdır. Normal bir insanda korpus collosum iki yarım küre arasında geniş ölçüde bilgi akışı için bir kanal görevi görür.

Bu buluntulardan, araştırmacılar bazı ilginç varsayımlar çıkar maya başlamışlardır. Birbirini tamamlayan iki ana bilinç biçimi fikri Taoizm’in YingYang kuralı ya da Hegel dialektiği dahil birçok felsefe okullarınca kabul edilmiştir.

Bununla birlikte tarihte ilk kez, bildiğimiz psikolojik ve kültürel ikilikleri açıklayan bir nörofizyolojik esas saptanmıştır.

Beynin görevlerinin iki yanı hakkında bir uzman olan psikolog Robert Omstein, Doğu ve Batı düşünce biçimleri arasında bir nörofizyolojik temel bulunabileceği hakkındaki kuşkularım belirtmektedir. Onun kanısınca analitik Batı düşünürlerinde sol yarım küre hakimdir. Buna karşılık sezgici Doğu düşünürleri daha sakin olan sağ yarım kürenin hâkimiyeti altındadırlar.

Psikiyatrik Durumlar