Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Nazi Döneminde Astroloji

indir (1)Bazı astrologlar Nazi rejimi altında mesleklerinin ayakta kalmasma olanak veren bir antisemitik tavır aldılar diğer
leriyse sustu. Düsseldorf ta avukat ve Zenit dergisinin yayıncısı olan H. Korsch adlı bir astrolog, 1931’de”Hitler’in engellenemez düşüşünü bildiren “Spectator” imzalı bir metin yayınlar. Daha sonra, Gestapo bu metnin yazarını arayacaktır. Uyum sağlama çabalarma rağmen, astroloji saldırılara uğrar. 1938’te, teozofi topluluğu, Zenit, E. Ebertin’in almanağı gibi herşey yokolmak zorunda kalır.

Bir kişi, bu Nazi dönemine özellikle bağlı kalır: Astrolog K. E. Krafft (1900-1945). İsviçre’de doğmuştur ve kendi yazgısını, Almanya’nınkine bağlar. Görünüşte, gözü yükseklerde, antisemitik ve estiğinde anti mason olan karmaşık kişiliği Ingüiz E. Hovve’un ayrıntılı bir incelemesinin konusu olmuştur [36]. Almanya’ya yerleşerek, çeşitli dönemlerde Naziler’le olasılıkla çevirmen olarak işbirliği yapar. Bazen söylendiği gibi, Hitler’in astroloğu oldu mu olmadı mı? Olmamışa benzer ama sonu bilindiği halde hikayesi açık değildir: 9 Haziran 1941’de tutuklanmıştır, Orianenburg topluma kampına, oradan da tifüsten öldüğü yer olan Buchenwald’a yollanmıştır. Demek ki trajik bir hikâye. Bu sırada Choisnard’ı izleyerek içeriği aynı iyi niyetlere dayanan ama günümüzde sonucu aynı şekilde şaşırtıcı olan bir Traite d’Astrobiologie’yi yayınlamıştır.

Krafft’m yaşamının son bölümü, Rudolf Hess’in gerçek ama akıl almaz yaşamı bilinmeden anlaşılamaz. 10 Mayıs 1941’de Hitler’in Reichminister’i olan bu kişi, Churchill’le buluşmak ve ayrı bir barış görüşmesi yapmak isteğiyle Almanya’dan Iskoçya’ya gizlice uçar. Öfkelenen Hitler bir açıklama yapmak zorunda kalır. Naziler, “Rudolf Hess bir ruh hastasıdır ve astrologlardan etkilenmiştir” derler. 14 Ma yıs’ta Völkische Beobachter’de yayınlanan versiyona göre Hitler önce Hess’in yakınlarını sonra da astrolog, grafolog ve tanmmış gizlicilerden başlayarak yüzlerce kişiyi tutuklattır mıştır. Asıl tutuklama dalgası 9 Haziran’da olmuştur: Krafft da bundan nasibini almış ve hapishaneden geri dönmemiştir. Neyse ki o gün tutuklanan herkes için sonuç böyle olmadı.

Ayrıca, astrolojinin savaşa psikolojik silah olarak karıştınldığını söyleyelim. İçeri sızmış evraklar ya da düşmanm moralini bozmak için dağıtılan el ilanları şeklinde, bu ya da şu tarafın, yan tutan astrolojik kehanetler sistemini kullandığını düşündürecek bazı belirtiler vardır.
Kuşkusuz, III. Reich’m çöküşü Federal Cumhuriyet’e astrolojinin yavaş yavaş ortaya çıkışına olanak sağlayacaktı.