Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Koç burcu ve karma

indirKoç burcunun karmik görevi, yeni tohumlar ekmek ve diğer insanların da arkasından takip edeceği taze başlangıçlar yapmaktır. Bu aslında Koç enerjisi hakim olan kişilerin başlangıçları neden her zaman sonuca erdiremediklerini de çok güzel açıklar. Onlar için öncelikli olan başlamak ve başlatmaktır. Sonuçtaki kaza nımlarla pek ilgilenmezler. Bireysel arzuların keşfi asıl amaçtır. Başkalarıyla rekabet eden tutumunun kökeninde de aslında kendi kendiyle yaptığı rekabet yatar.

Hayatı boyunca hep bir şeylerin savaşını vermek durumunda olduğunu hisseder. Önceki yaşam deneyimlerinde hep doğru olanı, kabul görmüş ve onaylanmış olanı yaşamıştır. Uyum sağlamış ve başkalarının istekleri uğruna yeri gelmiş kendi isteklerini hiçe saymış ve belki de başkalarının hayatını yaşamak durumunda kalmıştır. Bu yaşamda artık biraz da ben demeyi bilmesi ve kendi yolunu çizmeyi deneyimlemesi gerekir. Sonunda tek başına kalacağını bilse bile kendi vizyonu ve amaçlan konusunda öncelikle kendisine karşı dürüst olması şarttır. Hatalı ya da eksik bile olsa dürüstlük temel taşlanndan biridir. Diğer insanlann zayıflıklanna kızması da aslında kendi içindeki eski zaafiyet leri hatırlatması nedeniyledir.

işbirliği konusundaki isteksizliği veya başkalarının yükünü hafifletmeye gönüllü olmaması aslında kendisinin ve dolayısıyla diğer insanlann da tek başına her şeye yetebileceğini ispatlama çabasındandır.
Bu cesaret veren ve kendi bildiğini okuyan tavırlarla, niyeti her zaman doğru anlaşılmaz. Koçlar her ne iş yaparlarsa yapsınlar, hangi ortamda olurlarsa olsunlar ya oranın lideri koltuğuna otururlar ya da yalnız kalmaya mahkum edilirler.

Önceki yaşam deneyimlerinde “başka insanlar ne der”, “sevgiyi ve huzuru kaybeder miyim”, “ya yalnız kalırsam” diye çok fazla şey düşünmüş, bu nedenle de hareket etmekte ve ileriye götüren hamlelerde zorlanmış olabilir. Oysa bu kez karmik olarak ortaya koyacağı enerji, bunu dengelemek adına artık biraz “ben ne düşünürüm” ya da “ben ne isterim” noktasında durmak ve buna hizmet eden hareketleri yapabilme cesaretini ortaya koymaktır.

Yeni şeyler yaratmak, havaya taze kan, taze nefes getirmek, denenmemişi denemek, yapılmamışı hayata geçirmek, risklerin gelişme aracı olabileceğini kabul etmek Koç’un karmik olarak dengelenmesine fayda sağlar. Ölçüyü ka çınp, eski ve artık keyif vermeyen davranış modellerini tamamen yok sayması bu kez terazinin dengesini ters tarafa bozabilir.