Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İlluminati’nin her şeyi gören göz sembolü

Yeni Bir PerspektifLord Peter Carrington: Bankacı ve Bilderberg Üyesi
İngiliz Lord Carrington görünüşe göre, finans dünyasının, kaosların ve savaşların, politik entrikaların daima içerisinde yer almıştır. Yüksek seviyeli bir Bilderberg üyesi olan Carrington, Barings Bankasimn yakınlarda batmasından sonra, Avrupa kıtasında ve gerçekte tüm dünyada en önemli güç merkezlerinden biri haline gelen tarihî Hambros Bankası’nı yönetmektedir.

Carrington, İngiliz Başbakanı tarafından Sırplar, Hırvatlar ve Müsümanlar arasında yıllarca etnik çatışmalar yaşanan ve hatta soykırıma sahne olan Bosna Yugoslavya Tarot falı ve bölgesine özel temsilci olarak gönderilmişti. Ancak Carrington’un görevinin, savaşı daha da kışkırtmak mı, yoksa çatışan gruplar arasında arabuluculuk yapmak mı olduğu anlaşılamadı. Bir İngiliz Lordu olan Carrington, NATO Genel Sekreterliği de yapmıştı.

Dünyanın en büyük likör üreticisi ve Dünya Yahudi Kongresi’nin Başkanı olan Edgar Bronfman, 30 Nisan 1995’te, New York’un en lüks otellerinden Waldorf Astoria’da, grubunun saygı yemeğinde, Başkan Bili Clinton’a “Nahum Goldman Madalyası”nı takdim ederken getirilmesini savunmakta ve okul kitaplarında Amerika’nın Hıristiyan mirasına atıf yapılmasına karşı çıkmaktadır.

Bu organizasyonun birlikte çalıştığı gruplardan bir diğeri ise en eski Yahudi örgütlerinden biri olan Aşağılamaya Karşı Çıkma Örgütü’dür (ADL). Bu bağlantı dolayısı ile New York’un etkili mason localarından biri olan B’nai B’rith ile de birlikte çalışmaktadır. Dikkate değer bir başka husus ise masonların üyelerine Yahudi mistik inanışı olan Kabala’yı öğretmeleri ve İlluminati’nin her şeyi gören göz sembolünü tanrısallığın bir işareti olarak kabul etmeleridir. Farmasonlar, kutsal bir şehir olan Kudüs’teki Tapmak Dağı’nda (Zeytindağ), Hz. Süleyman’ın Büyük Tapınağimn yeniden inşa edilmesi fikrini desteklerler bu aynı zamanda Edgar Bronfman’ın başkanı olduğu Dünya Yahudi Kongresi’nin de amacıdır.

İncil kıyamete yakın zamanlarda, Yahudiler ve İsrail dev’ leti için en ölümcül tehlikenin kendi içlerinden geleceğini açıkça ifade etmektedir. İncil’in kehaneti bize gösteriyor ki inaçlarına ihanet edecek olan Yahudi liderler, şeytana ve onun dünya komplosuna teslim olacak ve İsrail devletini yok oluşa sürükleyecek bir mukaveleye imza atacaklardır. Tüm bunların sonucu olarak, İsrail ve Kudüs, Tanrı’nın kendileri hakkmdaki hükmünün ağırlığına katlanmak zorunda kalacaktır.

“Bundan ötürü, Rabb’inizin sözüne kulak verin, ey başkaları nı hakir görenler, Kudüs halkını yönetenler… Ölümle olan ran’ devunuz geçersiz sayılmayacak, cehennemle olan anlaşmanız devam edecek, belalar ve sıkıntılar seller gibi üzerinize yağacak ve siz bunların altında ezileceksiniz.” (Yeşeya 28:14, 17 18)