Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İki Yaklaşım Artı Bir Üçüncü Yol

İki Yaklaşım Artı Bir Üçüncü Yol

Kuark gibi “parçacıklar” tanımlamasını içermesi için sicim teorisini mükemmelleştirme çabaları boyunca, teorisyenler denklemlerin, aramadıkları ve hesaplamalarda karşılarına çıkıyor gibi gözüken bir “parçacığın” tanımlamasını içerdiğini bulmaya başladılar. Ondan kurtulmanın her yolunu denediler, ama başarısız oldular, öyle gözüküyordu ki, eğer ilgilendikleri parçacıkları tanımlamak için sicim teorisini kullanmak istiyorlarsa, başka bir parçacığın, belirli karmaşık bir parçacığın açıklamasını da eklemeleri gerekiyordu. Tahmin ettiğiniz gibi bu, kütlesiz, spini 2 olan bir bozondu. Farkında olmadan sicim teorisi graviton için bir matematiksel açıklama getirmişti.

Bu büyük başan 1980’lerin sonunda, Schwarz ve Green’in sonsuzluk ve diğer anomalilerden kurtulmuş bir “Her Şeyin Teorisi” adayı o lan keşiflerinden çıkarak gerçekleşti. Bu teorinin gravitonların varlığını gerektirdiği gerçeği, John Schwarz’m deyişiyle “Derin Bir Gerçek”ti. Diğer kuantum alan teorilerinde, diğer her şeyin tanımlamasıyla başlayıp daha sonra kütleçekimi eklemeye çalışırsınız, sicimlerde ise kütleçekimsiz bir teori inşa etmek imkânsızdır. O zamandan sonra, insanlar sicim teorisini ciddiye almaya başladılar.

Sicim teorisi ile gravitonlar arasında bağlantının ne kadar derin bir gerçek olacağı gravitonlara her iki taraftan bakarak da görülebilir. 20. yüzyıl fiziğinin iki büyük teorisi genel görelilik teorisi ve kuantum teorisidir. Her Şeyin Teorisi’nin bir yanı (aslında ana meziyetidir) bu iki büyük teoriyi, kütleçekimin bir kuantum açıklamasını sağlamak için tek bir pakette birleştirir. Einstein’ın eğri uzay cinsinden kütleçekim tanımından başlayarak, kaçınılmaz bir şekilde kütleçekimsel radyasyon fikrine, uzayzaman dokusundaki dalgacıklara varırsınız.

Kuantum teorisi daha sonra der ki, bu dalgalar, tıpkı ışık dalgalarının fotonla ilişkisi gibi, graviton denen bir parçacıkla ilişkilidir. Ama Richard Feynman’ın 1960’larda Lecture On Gravity1 sinde ayrıntılı olarak açıkladığı gibi, eğer spini 2 olan kütlesiz bir bozon temelli kuantum alan teorisiyle yola çıkarsanız genel görelilik teorisine doğru ilerleyebilirsiniz. Sicim teorisi, kuantum dünyasından yola çıkarak Her Şeyin Teorisi’ni bulma umudu sunar; çünkü bu teorisyenlere başka tür bir parçacık yerine, spini 2 olan kütlesiz bir bozonla başlamak için bir sebep verir.