Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Hz. İsa Tekrar Geri Dönmek Üzere Göğe mi Alındı?

Hz. İsa’mn çarmıhta ölüp dirilmesinden sonra göğe çıkması, herhalde hayatında en önemli birkaç olaydan biridir. Böyle bir insanın hayatım anlatan bir eserler yazıldığında, bu eserlerde, son derece önemli olan ana olaylar anlatılmaz veya bu olaylar hakkında özellikle aynı yazarın eserleri arasmda tutarsızlıklar bulunursa, insanlar bu önemli olayların gerçekliği konusunda, haklı olarak Tarot falı gibi şüpheye kapılırlar. Hz. İsa’mn göğe çıkması konusu da böyle şüpheler taşımaktadır. Matta ve Yuhanna İncilleri Hz. İsa’nın göğe çıkmasından hiç bahsetmez. Markos İncilinde, bu olaydan bahseden son satırlar, esere sonradan ilave edildiği konusunda eleştirmen

ler hem fikirdirler. Bu konuyu, M. Bucaille eserinde şöyle dile getirmektedir:

“Markos Incili’nin tamamı, Kilise yasalarına uygun İncil olarak resmen kabul edilmiştir. Ne var ki çağdaş yazarlar, İncil’in son kısmının (16:920) İncil’e sonradan eklenmiş bir parça olduğu görüşündedirler. Nitekim bu durumu Papalık tercümesinde açık olarak bildiriliyor.

İncilindeki bu son bölümü, İncillerin en eski iki elyazması olan ve dördüncü asırdan kalan Codex Vatikcvans ile Codex Sinaiticus’da yer almaz. Bu konuda Culman:

“İsa’mn öldükten sonra dirilip insanlara görünmeleriyle ilgili Markos’a ait olmayan, fakat diğer İnciller’den alman bitiş kısmını, daha yakın tarihli Yunanca elyazmalar ile bazı rivayetler oraya eklediler, “15

Bu İncilin son bölümünde sonradan ilave olduğu söylenen kısım ile (16:920), bir önceki kısım arasmda uyuşmazlık hemen belli olmaktadır. Bir önceki kısımda (16:7)’ye bakalım:

Şimdi öğrencilerine ve Petrus’a gidip şöyle deyin: ‘İsa sizden önce Celile’ye gidiyor. Size bildirdiği gibi, kendisini orada göreceksiniz.

8Kadınlar mezardan çıkıp kaçtılar. Onlan bir titreme, bir şaşkınlık almıştı. Korkularından kimseye bir şey söylemediler.” (Markos16)

Bu İncilin orijinal halinde son cümleleri böyle sona ermektedir. Hz. İsa’nm öğrencilerine Celile’de görüneceği belirtilmektedir. Ama sonradan ilave edildiği belirtilen cümlelerde ise bu unutulmuş olsa gerek öğrencilere görünme hemen dirildiğinin ertesi gün görünmeye başlıyor. Tabi ki bir günde Celile’ye gidilmez. Hz. İsa gitse bile öğrencileri gidemez:

Bundan sonra İsa kırlara doğru yürümekte olan öğrencilerinden ikisine değişik bir biçimde göründü.

13Bunlar geri dönüp öbürlerine haber verdiler, ama öbürleri bunlara da inanmadılar.

İsa daha sonra, sofrada otururlarken Onbirler’e göründü. Onlan imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü azarladı. Çünkü kendisini diri görenlere inanmamışlardı(Markos16)