Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Fırat’ın Suyunun Kesilmesi

Mehdinin alametler imlendir: Fırat nehrinin durdurulmam (Kitofr- ûl Burhan Fi Alameti-il Mehdıyy ıl Ahir Zaman, s. 39)

Gerçekten de Keban Barajı, Fırat Nehri nin suyunu durdurarak kesmiştir,

ResulııUoh buyurdu ki: Fırat Nehrimn suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz…(Riyazüs Salihin, 3332) Fırat Nehri Özerine sonradan kurulan betondan dev barajlar mıdır, suyun Önemi midir. Ayrıca yakın zaman önce uydu yolu Ue Fırat Nehrimn altında altın yataklarının bulunduğunun tespit edilmesi midir artık anlayalım?

Iran Devrimi ve Savaş

Şewal ayında ayaklanma Zûkadede harb konuşmaları. Zilhiccede ise harb vaki olacak. (Kıyamet Alametleri Berzenci, s. 166)

Hadiste belirtilen Şewal Zilkade ve Zilhicce aylan Iran-lrak savaşının gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir. Şewal ayında ayaklanma, İran Şahına karşı olan ilk ayaklanma bilindiği gibi hadiste belirtilen 5 Şewal 1398 (8 Eyltıl 1976)de olmuştur. Zilkadede harp konuşmaları ve Zilhiccede ise harp vaki olacak. Hicri 1400 Zilhicce (1980 Ekim) ayında İran-lrak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı.

İran-Irak Savaşı

Ahir zamanda meydana gelecek önemli bir savaş hadiste şöyle haber verilir

Farit (İran) yönünden gelecek olan bir kavimdir ki. şöyle diyecekler ’Ey Araplarl Siz fazla taassuba kaçltritzl Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır… Bir gün. onlara ve bir gün de sîzlere verilsin ve karşılıklı sözler tutul-sun…’ Onlar Muhka (yöndeki bir dağ adı) çıkacaklar. Müslü-manlar oradan aşağı yazıya (İrak Ovası) inecekler… Müşrikler

HdM detarlan ılr inceleyelim Mı yönünden gelecek olan, Iran nâwm gelecek olandır Yazıya inecekler. Ov, hk-lrak Ovası. Mutık Yöredeki bir dağın adı.

Rakabe: fYtrol kuyularının çok olduğu bölgedir.