Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


DOĞUM HARİTASI TAM OLARAK NEDİR?

imagesGezegenler ve evler dışında haritada gördüğünüz herşey burçlarla ilgilidir. Haritanın dış kenarındaki semboller ve sayılar bizim İngiliz’in ilk nefesini aldığı anda burçların nerede olduğunun işaretidir.

Gezegenler gibi burçların da glifleri vardır:

Koç: T Terazi:

Boğa: ö Akrep: fiu

İkizler: I Yay: 7*

Yengeç: S Oğlak: w

Aslan: sl Kova: fZ

Başak: (1? Balık: X

Haritanın soluna, en uç noktaya bakın, Koç burcunun glifi tarafından takip edilen 21 sayısını göreceksiniz. Bu bize, İngiliz doğduğunda, doğu ufkunda Koç burcunun yükselmekte olduğunu belirtmektedir. Tam olarak Koç’un 21. derecesinin yükseldiğini her burç otuz derece ge-nişliğindedir göstermektedir.

Bu doğum haritasının dış kenarındaki diğer sayılar ise doğum aranda burçların evlere göre nerede yer aldığının göstergesidir. Bu ne demek? Sonra bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdilik, burçları gözünüzün önünde uzayda yıldızlarla işaretlenmiş bölgeler olarak düşünün. Dünya döndükçe onlar doğuyor ve batıyor gibi görünürler. Bir an Koç yükseliyor olabilir. Oniki saat sonra, Koç batarken, onun karşıtı Terazi yükselir. Bu dakika dakika değişmekle birlikte, her zaman her evin başlangıcında bir burcun belirli bir derecesi bulunur. Başka bir deyişle, her burç mutlaka bir yerdedir. Bu ufkun üstünde veya altında olabilir. Haritanın kenarındaki sayı ve glifler her burcun tek tek nerede olduğunu gösterirler.

Bütün burçlar aynı genişliktedir, bu genişlik 30 derece, yani 360 derecelik dairenin 12’de l’idir. Evler farklıdır. Onların genişlikleri değişebilir. 30 dereceden fazla veya az olabilir. Zaman zaman 30 dereceden geniş bir ev, bir burcu tamamen içine alabilir. Yani o burç o evin her iki sınırında da (başlangıç ve bitiş) yer almaz, bütünüyle evin içinde kalır. Bizim örneğimizde dört burç bu şekilde evlerin içindedir. Buna kıstırılma

(interception) denir. Örnek olarak 12. eve bakm. Kova’nm 23. derecesinden başlamakta, Balık’ı bütünüyle yutmakta ve Koç’un 21. derecesine kadar devam etmektedir. Koç’un 21. derecesi 1. evin başlangıç sınırıdır.

Her gezegen hem bir burcun, hem de bir evin içinde yer alır. Ev konumunu 12 dilimden hangisinde olduğuna bakarak saptarız. Burç konumu için gezegenin hemen yarandaki glif ve sayılara bakmak gerekir. Örnek haritada Venüs 6. evde 3 (T? (Başak)’ın yaranda görülmektedir. Bu, Venüs gökyüzünün Başak olarak isimlendirilen bölgesinde tam olarak, o bölgenin 3. derecesinde demektir. Doğum aranda, 6. evde olduğunu bildiğimize göre, Başak’m Venüs’le birlikte batı ufkunun altına doğru hareket ettiğini söyleyebiliriz.

Bazı kişiler başlangıçta evleri ve burçları birbirine karıştırırlar. Bunu ayırmanın en iyi yolu evlerin yerel ufukla, burçlarm ise uzayla ilintili olduğunu akılda tutmaktır. Dünya uzayda dönerken, burçlar dünyanın etrafında döner gibi görünürler. Ve gezegenler de uzayda oldukları için, onlar da, doğudan yükselip, batıdan batarak, burçlarla birlikte dönüyor gibi görünürler. Bu doğuş ve batışların kayıtları burçların ve gezegenlerin ev konumlarının değişimi için kullanılır. Bu faktör yeryüzünde sadece bizim bakış açımızla yani yerel ufukla sınırlıdır. Doğum haritasındaki evler boş birer aralıktır. Her gezegen ve burç 24 saatte dünyanın etrafında döndükçe bu boşluklardan geçer.