Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


BEŞ AŞAMA BİRİNCİL ÜÇLÜNÜN ANALİZİ

Aşama Bir

Güneş’e bakın. O kimliğin oluşumudur. İçinde yer aldığı burcu düşünün. Bu insan niçin yaşıyor? Evrimsel hedefi nedir? Buna en verimli şekilde nasıl ulaşabilir? Ne tür riskleri göze alması gerekir?

Şimdi Güneş’in evini buna ekleyin. Bu insan güneşe özgü egooluşturucu konularla nerede bariz bir şekilde karşı karşıya gelecektir? Yaşamındaki temel savaş alanı nerededir?

Aşama İki

Ay’a bakın. Onun ne’si kişinin sübjektif, duygusal yapışırım oluşumudur. Hangi burç bunu biçimlendiriyor? Mutluluğu için ne tür deneyimlere ihtiyacı var? Bunlara nasıl ulaşabilir? Mutsuzluğa ve mantıksızlığa kapıldığında bunları nasıl ifade eder?

Şimdi Ay’m evini ekleyin. Yaşamının fırtınalı duygusal problemleriyle nerede yüzleşir? “Transrasyonel”, mantığı aşan, sezgisel yollarla en doğru kararları vermesini nerede öğrenebilir? “Ruhuna” nerede güvenebilir?

Aşama Üç

Yükselen’e bakın. Bu bir gezegen olmadığı için kurulacak cümlede biraz farklılık olacakta, ama izlenecek prosedür aymdır. Dünya bu inşam nasıl görmektedir? Maskesi nedir? Rahat ve günlük bir kimlik oluşturmak için en uygun sosyal kişilik nedir? Bu maskenin Güneş ve Ay’da gördüğümüz özelliklerden farkı nedir? Benzerlikleri nelerdir? Bunlar ne tür bir güce veya probleme neden olabilir?

Aşama Dört

Birincil üçlünün elemanları arasmdaki açılara bakın. Güneş, Ay ve Yükselen’in bağlantıları nelerdir? Birçok açı bulabilirsiniz. Veya hiç açı yoktur. Eğer varsa, kişiliğin bu temel unsurlarının birbirlerini nasıl etkilediğini kavramaya çalışm. Bu açılar hangi güçlü noktaları gösteriyorlar? Riskleri nelerdir?

Aşama Beş

En zor ve en önemli aşama budur. Kişinin birincil üçlüsünü “hissetmeye” çalışm. Eğer bununla ilgili bir cümle kursaydımz, ne derdiniz? Bu insan kimdir? Su grubu burçlar ve içedönük evlerin sayısı fazla mı? Üçlünün dokusu genellikle dışadönük mü? Oyuncu mu? Ciddi mi? Gururlu mu? Utangaç mı? Bunları kavrayın, ve astrolojik analizin geri kalam için bir çerçeve oluşturun. Eğer başaramazsamz yorumunuz birbirinden kopuk ve eksik olur.