Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Astrolojide Gezegenlere İlişkin Küresel Döngüler

logo “Bizler belli bir anda, belli bir yerde doğarız ve tıpkı şarapların belli bir yılın ürünü olması gibi, doğduğumuz yılın ve mevsimin özelliklerini taşırız”

Her bir yıla ilişkin olarak gezegenlerin gelecekte oluşturacakları konumlara bakarken ortaya çıkan kalıpları haritaya döker, sonrasında benzer kalıpların geçmişte nelere yol açtığına bakarım. Bu çalışma gelecekteki trendlere ilişkin oldukça iyi bir çerçeve çizer ve ekonomik gelişmeler açısından kılavuz oluşturur. Global trendlerin anlaşılması açısından Jüpiter ve Satürn’ün birbirleriyle ve dışsal gezegenlerle yaptıkları açılar en büyük öneme sahiptir. Daha hızlı olan içsel gezegenler, dışsal gezegenler tarafından öngörülen büyük olayların başlangıçlarını belirler. Bu da olaym yıl içinde ne zaman gerçekleşeceğinin belirlenmesini sağlar.

Özellikle içsel gezegenlerin (Merkür, Venüs ve Mars) geri gitmesi kamunun nereye odaklanacağı konusunda o yılı biçimlendiren şey olur. En önemlisi, tüm bu döngüleri düzenleyen etken Ay Düğümleri yani Rahu ve Ketu’dur, bunlar da Güneş ve Ay ile ilgilidir. Yıl içinde Güneş ve Ay tutulmalarına neden olurlar ve tutulma zamanlarında büyük olaylar gerçekleşir. Tutulmalar yılda iki kere, altı ay arayla gerçekleşir. Tutulma sırasmda Ay Düğümleri iki ila üç ay arasında bir süre ile duruyor gibi gözükür. Bu sırada genellikle o yıla ilişkin deprem, yanardağ patlamaları, savaşa ve yıkıma neden olan şiddet davranışları gibi kritik olaylar meydana gelir.

Tutulmalar onlarla aynı burçta olan gezegenleri daha yoğun bir hale getirir. Bu aslında şu anlama gelir, eğer Rahu (Kuzey Düğümü) ya da Ketu (Güney Düğümü) ile birleşen bir gezegen varsa o temelde tutulma durumundadır ve gücü büyük ölçüde azalır, bu da bu gezegenin yönettiği her neyse onun açısından problemler yaratacaktır.

Duygusal iklimi ve ekonomik trendleri belirleyen şey döngüler içinde yer alan döngülerdir. Jüpiter ve Satürn döngüleri içinde yer alan dışsal gezegenlere ilişkin döngüler ve tutulmalar içinde yer alan içsel ve daha hızlı gezegenlere ilişkin döngüler geleceğimizi ortaya koyar. Gezegenlerin geri gitmesine ilişkin döngüler kitlelerin odak noktası üzerinde de etkilidir. Gezegenlerin geriye doğru giderek girdiği burçlar toplumun odak noktası olur.

Bir dönemin ana trendlerini fark etmek için gezegenlerin ana döngülerine, bunlarm ne sıklıkla ortaya çıktığına ve geçmişte neleri ortaya çıkardığına bakın.

Aşağıda bu gezegenlerin aynı burçta birleşmeleri listelenmiştir. Zıtlık ve kare açılan da aynı şekilde önemlidir. Burada birleşmeler ve tekrar birleşme için tüm zodyak döngüsünü tamamlamak üzere geçmesi gereken süre görülmektedir. Birleşmenin gerçekleştiği burç önemlidir ve farklı bir etkisi olacaktır. Burçlar gezegenlere belli bir kişilik, güç ya da zayıflık verir.

Jüpiter ve Satürn her 20 yılda bir birleşir. Çift sayılı yıllarda seçilen ABD Başkanlarmm ofislerinde öldüğü iddia edilmiştir. Ama elbette Başkan Reagan bu laneti bozdu, Başkan George Bush 2000 yılında seçilmesine rağmen ofiste ölmedi. Her iki başkan da ölümün eşiğinden döndü, Reagan vu ruldu ve neredeyse ölüyordu, Bush ise Almanya’da zehirlendi. Burada söylemek istediğim şey şu, çift sayılı yıllar genellikle Jüpiter ve Satürn’ün birleştiği yıllardır. ölüyordu. Bush ise Almanya’da zchirlenyleıııek istediğim şey şu. çift sayılı yıllar genel

Jüpiter/Satürn 20 yıl

Jüpiter/Uranüs 14 yıl

Jüpiter/Neptün 13 yıl

Jüpiter/Plüton 13 yıl

Satürn/Uranüs 45 yıl

Satürn/Neptün 36 yıl

Satürn/Plüton 33 yıl

Uranüs/Neptün 171 yıl

Uranüs/Plüton 127 yıl

Neptün/Plüton 492 yıl