Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Armagedon Savaşı veya Kıyamet Savaşı

Tevrat’ta açıkça Armagedon Savaşı veya Kıyamet Savaşı gibi bir savaştan bahsetmez. Ancak Tevrat’ta gerçekte olmamış birçok savaştan bahsedilmekte ve bunların bazılarım Hıristiyan ve Yahudiler kıyamete yakm savaşlara yorumlarlar. Bunlardan en önemlisi Tevrat Hezekiel 3839’da geçen MAGOG ülkesinin önderi GOG’un İsrail halkına saldırısıdır:

“9 Sen, bütün askerlerin ve seninle olan birçok ulus çıkıp kasırga gibi geleceksiniz; ülkeyi kaplayan bulut gibi olacaksınız 15 Sen ve seninle birlikte birçok ulustan oluşan Tarot gibi tümü ata binmiş büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu uzak kuzeyden geleceksiniz.

Armagedon Savaşı’nt Kim Başlatacak?

16 Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail’in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde, ey Gog, seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki, ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler.

21 Bütün dağlarımda Gog’a karşı kılıcı çağıracağım. Egemen RAB böyle diyor. Herkes birbirine kılıç çekecek.

22 Onu salgın hastalıkla, kanla cezalandıracağım; onun, ordusunun, ondan yana olan birçok ulusun üzerine sağanak yağmur, dolu, ateşli kükürt yağdıracağım.

23 Böylece büyüklüğümü, kutsallığımı gösterecek, birçok ulusun gözünde kendimi tanıtacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.” (Hezekiel38)

Tarihte ne böyle bir saldırı oldu, ne de Magog diye bir ülke var. İncü’in Vahiy bölümünde, Hz. İsa’nın ikinci gelişiyle yaşanacak 1000 yıllık dönemden sonra hesap gününe (Kıyamete yakın savaş) yakın, son bir savaştan bahsederken sadece parantez içinde Tevrat’a atıf yapmak amacıyla olsa gerek rastgele bir tarzda bu isimler geçer:

7Bin yıl tamamlanınca Şeytan atıldığı zindandan serbest bırakılacak.

8Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları Gog’la Magog’u saptırmak, savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak. Toplananların sayısı deniz kumu kadar çoktur.

9Yeryüzünün dört bir yanından gelerek kutsalların ordugahını ve sevilen kenti kuşattılar. Ama gökten ateş yağdı, onları yakıp yok etti.” (Vahiy 20)

Yahudiler ise bu savaşı bekledikleri kurtarıcı Mesih öncesi olacak savaşa yorumlar. ABD’li yazar Robert H. VVilliam’ın ele geçirdiği Yahudi Prof. Michael Higger tarafından yazılan “YAHUDİ ÜTOPYASI” isimli eserden okuyalım:

Sonuç olarak İsrail ve diğer adil milletler, Gog ve Magog’un yönetimi altındaki kötülerin ve adil olmayanların ittifak kuvvetlerine karşı mücadele edeceklerdir. Filistin ve Kudüs’te adil milletlere yapılacak bir saldın için bir araya toplanan “Adil olmayanlar” (yani saldırganlar) büyük bir yenilgiye uğrayacak ve Siy on o andan itibaren Tann’nın krallığının merkezi olacak” Bu tanıma göre Yahudilere göre bu savaş, Hıristiyanların Armagedon Savaşı’mn karşılığıdır. Her ikisi için de bu savaşlar Mesih öncesi olacak savaşlardır. Gerçi İncü’deki Vahiy kitabı ile uyuşmamaktadır. Çünkü Vahiy Kitabı’nda MagogGog savaşı Mesih’in gelişinden binlerce yıl sonra. Tevrat’ta da bu savaşm, açık bir şeküde Mesih öncesi olacağı konusunda bir açıklama yok. İlerleyen bölümlerde bir biriyle uyuşan çok fazla bir şey olmadığı, çoğunun keyfi yorumlar olduğu görülecek.