Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


TAROT’UN KÖKENİ VE TEORİLERİ

30

Esrarengiz Tarot’un kelime karşılığı gibi kökeni de kesin olarak bilinmemektedir. Kimine göre bir oyun, kimine göre ise, yitirilmiş bir bilgeliğin günümüze kadar gelen kırıntılarıdır. Tarot’un batık kıta Atlantis’ten tutun da, uzay uygarlıklarına kadar bağlayan pek çok teori vardır. Tkrot gerçekten Atlantis uygarlığının bilgi deposu görevini yüklenmiş sırlarla dolu bir deste midir? Yoksa çağlar öncesi uzay kökenli bir medeniyetin dünyamıza öğrettiği bilgeliğin özeti midir? Bunun cevabını bilmiyoruz, ancak Tarot hakkında iddia edilen teorileri gözden geçirmek konunun iyi anlaşılması açısından faydalı olacaktır. Tarot’un kökeni hakkında başlıca üç ana teori vardır. Bunlardan ilki hiyeroglif yazı Maji ve Astroloji’nin altın çağlarını yaşadığı eski Mısır’da ortaya çıkmıştı.

Tarot’un da “Büyük Sırlar” (Arkana Majör) adı verilen bölümü Mısır Firavunu Osiris’in yaveri ve baş danışmanı Hermes Trismegistus tarafından kaleme alınmıştır. Yeryüzünün en eski yazıından başka bir şey değildir. Oldukça geriye giden bu söylentilere 1781’de yazdığı “Kadim Dünya” adlı yazısıyla Fransız yazar Antonie Court de Gebelin geniş çapta katkıda bulunmuştur. Tkrih, matematik, flelo ji, mitoloji ve antik kırıntılarla ilgili 9 ciltlik eserinde Gebelin Tarot’a ayırmıştır. Aynen nakledelim: “Günümüzde eski Mısır’a kadar uzanan bir çalışmanın varlığı bilinseydi, herkes bu olağanüstü çalışmayı tanımak isteyecekti. Böyle bir çalışma vardır ve Kadim Mısır yazılarından biri yok olmaktan kurtulmuştur.

Ayrıca, 1725-1784 yılları arasında yaşamış olan yazar Tarot destesinin eski Mısır tanrılarından Thot’un eğitim yazıı olduğunu savunur. Ona göre Tkrot imajları bilgeliğin ve dünyanın eski Okült güçlerinin sembolizminin anahtarından başka bir şey değildir. İkinci önemli teori ise Tarot’un kökenini Çin’e bağlar. Bu teoriye göre kartlar ilk olarak Çin’de kullanılmıştır. Nitekim 618908 yılları arasında İkng Hanedanı döneminde kullanılan kağıt paraların üzerinde T^rot kartlarına benzer desenlere rastlanmıştır. Buna dayanarak Çin kökenli Tarot savunucuları kartların tacirler vasıtasıyla Avrupa’ya aktarıldığım iddia etmektedirler. Diğer önemli ve üçüncü teori ise; Tkrot tamamen Hindistan kaynaklı olduğu yolundadır.

Çingenelerin kökeni eski Sanskrit’tir. Sanskritçe’de, iskambil destelerine Taru denir. Macar çingeneleri de buna İkr derler. İkrot Hint kaynaklıdır ve göçebe çingeneler tarafından dünyaya yayılmıştır, denmektedir.

Belirttiğim başlıca üç teoriden başka Tarot’un kökeni ile ilgili bir çok teori vardır. İtalyan yazar Covelluzo Tarot’un 8. yy’da Kuzey Afrika yoluyla Araplar tarafmdan yayıldığını yazmıştır. 1480 yılında kaleme alman bu esere göre Araplar Tarot kartlarını Avrupa’ya Naib diye tanıtmışlardır. Onları örnek alan İspan yollar ise Napies (Öngörücü) ismini takmışlardır. Bir diğer Tarot uzmanı olan Paul Foster Case ise “Yüzyılların Bilgeliğini Açıklayan Anahtar” adlı yazıında 78 kartlık İkrot destesinin 1200’lerde her milletten oluşan bilginler tarafından eski tradisyonel bilgileri korumak için hazırlanan şifreli bir yazı olduğunu savunur.

Bazı araştırmacılara göre Tarot batı kıta Atlantis’in günümüze kadar ulaşan bilgeliğinin sembollere dökülmüş sırrıdır Yine bazı araştırmacılara göre Tarot dünya kökenli değildir. Esas kökeni Milattan binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Dünya dışı canlıların dünyamızı ziyaretlerinde eğittikleri dünyalılar tarafından onların denetiminde sembolize edilmiş olan bilgelikten başka bir şey değildir.

İşte size özetlemeye çalıştığım gibi Tarot hakkında, mantıklısından deli saçmasına kadar anlatılmakla bitmeyecek kadar çok teori vardır. Hangisinin daha gerçekçi olduğunu bilemeyeceğiz ama Tarot’un olağanüstü bir sembol hâzinesi olduğu da inkar edilemez. Tarot hakkında binlerce eser yazılmıştır. Fransız devrimi sırasında bir sürü yazı yazarak meşhur olan Bereber Alleitte de bunlardan biri. Alleitte ismini ters olarak değiştirmiş Etteilla adı ile hem yazı yazmış, hem de Mısır motiflerine yer verdiği Grand Etteilla destesini meydana getirmiştir.

Yine Fransız Okkültist Stanislas de Guaita (1861 1897) de her biri 850’şer sayfa olmak üzere iki ciltlik bir yazı yazmıştır. Bir çok Okkültist’in bu konuda yazılmış yazıları vardır. Son yıllarda İngiliz yazar, ressam ve yönetmen Paul Huson da TAROT’u yeniden gözden geçirenlerdendir. Konu hakkında en akademik seviyeli yazı ise Stuarç R. Kaplan adlı yazarın kaleme aldığı “The Encyclopedia Of Tarot”tur. İki ciltten oluşan bu ansiklopedide dünyadaki 400 küsür Tarot destenin kartlarına yer verilmiştir.

Şu an bu ansiklopedinin üçüncü cildi de yayınlanmış bulunuyor. Ve böyle ce yayınlanmış Tarot destelerinin adedi çoktan dörtyüzkırk küsurun üstüne çıkmıştır.