Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Ruhani Açılımı

Penny İçin Ruhani Rehberleriyle Teması Kurmak Açılımı

Açılan Kartlar

1. pozisyon: Kılıç Beşlisi

2. pozisyon: Uyum

3. pozisyon: Savaş Arabası

4. pozisyon: Değnek Yedilisi (ters)

5. pozisyon: Kılıç Altılısı

6. pozisyon: Kupa Yedilisi

7. pozisyon: Kupa Altılısı

8. pozisyon: Asılan Adam (ters)

9. pozisyon: Kupa Dörtlüsü

Yorumlama

1. Soru: Ruhani rehberlerim var mı?

Cevap: Kılıç Beşlisi. Bu kart Penny’nin ruhsal rehberlere inanmadığını gösterir. Kendi egosu yüzünden başka-

larını alt etmeyi ister ve bu, haşin davranmasına neden olabilir. Zihinsel tutumu olumlu değildir ve boş zafer kazandırır.

2. Soru: Ruhani rehberlerimle nasıl iletişim kurabilirim?

Cevap: Uyum. Penny rehberlik için içsel kaynaklarına güvenmelidir ve kendi özel rehberleriyle temas kuracağına inanmalıdır. Meditasyon bunun için en iyi yollardan biridir. Sabır da bir erdemdir, Penny arzularını bilgelikle dengelerken sabrını da terbiye etmelidir.

3. Soru: Yakında ruhani rehberlerimle ilişki kuracak mıyım?

Cevap: Savaş Arabası. Bu kart kişinin zihinsel güçlerini, kaderini kontrol etmek için kullanıp muzaffer olma zamanının geldiğine işaret eder. Arabacı Penny’nin yüksek benliğini temsil eder, meselelerinin hepsinde rehberlik etmesi için ona güvenmelidir. Gücün içinde olduğuna ve kısa zamanda temasa geçeceğine inanmalıdır.

4. Soru: Sadece zihinsel olarak mı iletişim kuracağız?

Cevap: Değnek Yedilisi (ters). Penny şu aralar fiziksel ve maddi ihtiyaçlarına fazlasıyla odaklanmış durumda. Yolu çok net değil ve geleceği konusunda kararsız. Zihinsel veya başka türlü temas kurabilmek için kendi yüksek benliğine daha fazla inancı ve güveni olmalı.

5. Soru: Ruhani rehberlerim her zaman benim yanım-dalar mıydı?

Cevap: Kılıç Altılısı. Penny ruhani rehberlerinin farkında değil. Sorunlarına ve sıkıntılarına fazla odaklanmış

durumda, kendine daha fazla güvenmeli. Yüksek benliği her zaman onunladır (hepimizin olduğu gibi). Onun içinde olduğunu kabul etmesi gerekir. Penny’nin seçeneği vardır: sıkıntılarından ve sorunlarından kaçmak ya da yüksek benliğinin ve ruhani rehberlerinin kendisine yardım ettiklerini bilerek, sorunları ve sıkıntılarıyla yüzleşmek.

6. Soru: Bu rehberler bana işim, evim ve ilişkilerim ile ilgili bilgi verebilecekler mi?

Cevap: Kupa Yedilisi. Bu kart meditasyon ve yaratıcı imgelemenin Penny’nin ihtiyacı olan bilgilere ulaşması için yol göstereceğine işaret eder. Penny’nin ruhani rehberleri her türlü deneyiminde yardımcı olmak için oradadırlar.

7. Soru: Rehberlerim bana diğer gerçekleri de öğretecekler mi?

Cevap: Kupa Altılısı. Penny’nin kendi içinde bir bilgi dünyası vardır ve eğer kabullenme yeteneğine sahipse rehberleri bu bilgiyi ona verebilir. Bilmek istediği konular hakkında seçim yapmalıdır. Penny geçmişte yaşamaya veya enerjisini geçmişteki ilişkileri üzerinde yoğunlaştırmaya dikkat etmelidir.

8. Soru: Ruhani rehberler fiziksel bir biçimde mi görünürler?

Cevap: Asılan Adam (ters). Penny başkaları tarafından kolaylıkla kandırılabilir, fanteziler veya hayal dünyası içinde yaşamanın getirdiği risklerin bilincinde olmalıdır. Yüksek bir güce güvenmiyor ya da inanmıyor ve varlığı konusunda görsel bir kanıt istiyor. Bu olası değil ama bu yüksek benliğin olmadığı anlamına da gelmez.

9. Soru: Sonuç?

Cevap: Kupa Dörtlüsü. Penny ilişkileri konusunda geçmişte yaşadığının farkında. Depresyonun üstesinden gelebilmeli ve onu bekleyen yeni fırsatların farkına varmalı. Eski alışkanlıklarından vazgeçilmeli, hayatını, aşk ve duygusal mutluluğunu kendisinin yönettiği anlayışın onların yerine koyabilmeli. Eğer izin verirse rehberleri bu süreçte ona yardımcı olacaktır.

Yorumlar

Bize bahşedilen bu olduğu için içsel rehberlerimizi kabul etmeye hazır olmalıyız. Penny’nin bu kavrama inanmaya ve güvenmeye ihtiyacı vardır. Dedikleri gibi: “Öğrenci hazır olduğu zaman öğretmen ortaya çıkar.”

Tarot Ruhani Açılımı_0.jpg

Tarot Ruhani Açılımı_1.jpg