Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı

Tarot Nedir

TAROT NEDİR? KELİME ANLAMI OLARAK TAROT Tarot’un kelime anlamı tam olarak bilinmemektedir. Çeşitli araştırmacılar bu konuda değişik yaklaşımlar getirirler. Bu teorilerden birine göre araştırmacı Court de Gebelin, bu sözcüğün Mısır Tanrısı Thoth’tan türediğini savunmuştur. Bazı araştırmacılar ise “Taroş eski Mısır dilinde krallık demektir. Kelime buradan türemiştir.” demektedirler. Diğer bir gruba göre ise kelimenin kökü Latince […]

read more

Tarot’un Gelişimi

TAROT’UN GELİŞİMİ Tarot’un kelime anlamı tam olarak bilinmemesine rağmen dünyadaki gelişimini gösteren pek çok arşiv kayıtlarına rastlamak mümkündür. 1275 Augsburg (Almanya) Belediye kayıtlarında oynanan oyunların listesi vardır. Bu listede Tarot bir oyun olarak gösterilmiştir. 12891299 yılları arasında yazılmış Fransızca bir el yazmasında Tarot kartlarının bir bölümüne yer verilmiştir. 13441384 yılları arasında Nürnberg (Almanya) Belediyesinin kayıtları […]

read more

İskambil Falında Karolar

KAROLAR Karo Ası: Kadın çok kederli. Karo İkilisi: Kadının neşesi. Karo Üçlüsü: Şöhret ve büyüme. Karo Dörtlüsü: Erkeğin cimriliği, maddi kayıp. Karo Beşlisi: Manevi güçsüzlük, aksayan aşk ilişkisi. Karo Altılısı: Kadının insan sevgisi, refah. Karo Yedilisi: Kadının sabırsızlığı. Karo Sekizlisi: Kadının kabiliyetlerini ahlak dışı kullanması. Karo Dokuzlusu: Erkeğin maddi refahı, başarısı. Karo Onlusu: Aile meseleleri, […]

read more

Maçalar

MAÇALAR Maça Ası: Erkek çok kederli. Maça İkilisi: En yakın arkadaşla tartışma. Maça Üçlüsü: Kadının gözyaşı, ayrılık, üzüntü. Maça Dörtlüsü: Kadının veya erkeğin yalnızlığı. Maça Beşlisi: İşlerin .ters dönmesi. Maça Altılısı: Seyahat, aşk teklifi. Maça Yedilisi: Erkeğin kısmi başarısı. Maça Sekizlisi: Erkeğin hayatındaki karışıklık. Maça Dokuzlusu: Kadının kararının gecikmesi. Maça Onlusu: Erkek sıkıntı içindedir. Maça […]

read more

Tarot Falı Bakma

Eğer bir ayrılık ya da herhangi bir bağımlılıktan kurtulmaya çalışma gibi zorlu bir yaşam evresinde bir yön belirleyici arıyor veya bilge bir yol gösterici istiyorsanız, size bu alternatif sunulmaktadır. Burada sorulması gereken soru şudur: ‘Şimdi önemli olan nedir?’ Bunun üzerine Tarot kartları size bir sonraki adımınızı gösterecektir.   Her bir pozisyonun anlamı şöyledir: 1 = […]

read more

Tarot’nun Kökeni ve Yapısı

Tarot’nun Kökeni, Adı ve Yapısı 1. Kökeni Tarot kartlarının kökeni bir gizemdir. Onseki zinci yüzyılda Antoine Court de Gebelin (1725 1784) tarafından yeniden keşfedilmişler ve kapsamlı çalışması olan “Monde Primitif’te (1775 1784), Mısır kütüphanesinin kayıp hâzineleri içerisinde bizim için korunmuş yegâne olarak tanımlanmışlardır. O zamandan beri onun bu varsayımı, Israiloğullarının Eski Mısırla Batı arasında bağlantı […]

read more

Örnek Tarot Açılımları

Tarot Açılımları Kelt Haçı Dağılımı 1. Endişe 2. Engeller 3. Amaç 4. Düşünceler/ duygular 5. Geçmiş 6. Yakın gelecek 7. Soruyla ilgili tutum 8. Dışarıdan gelen etkiler 9. Umut ve korkular 10. Sonuç Kelt Haçı Dağılımı Örnek Okuma Bu okuma Yengeç burcu olan Özkan için yapılan bir okumadır. Sorusu işiyle ilgiliydi. O, iş değişikliğinin onu […]

read more

Tarot Kartı Kupa Kralı

Kupa Kralı Burcu: Yengeç (22 Haziran 23 Temmuz) Süre: Gün Kupa Kralı su elementinin eril yönünü simgeler. Transandantal deneyim, kurtuluş ve özle, tanrısal (ya da dil isimlendirilemeyeni her nasıl tasvir etmeye çalışıyorsa) olanla mistik “bir”leşme arayışımızı temsil eder. O, bu bölgenin entelektüel yaklaşıma ebediyen kapalı olduğunu ve yalnızca kendilerini sezgisel bakışa açarak bulunmaya ve dokunulmaya […]

read more

Tarot Kartı Kupa Onlusu

Kupa Onlusu Astrolojik Karşılığı Jüpiter Ay, güvenliğin ve mutluluk veren yakınlığın ifadesi olarak.vermek için tanrıların bile Olimpos Dağından ayrıldığı, Kadmos ve Harmonia’nın gizemli atla Samothrâki (Semendirek)deki düğünü.Bu kart ahenkli bir uyumun ve derin, mutluluk veren bir sevginin en yüksek ifadesidir. Kendimizi emin ve güvende hissettiğimizi, duygularımızın samimî olduğunu ve hiçbir aldanmaya ya da yanılsamaya kapılmadığımızı […]

read more

Tarot Kartı Kupa Ası

Kupa Ası Kupa Ası Tarot nun en büyük şans kartlarından biridir. Diğer Aslar gibi  içimizde yatan büyük bir fırsatı gösterir: burada bizi en derin tatmine götürebilir. Kişiye özgü olarak ne anlama geldiği kişisel yaşam tutumuna bağlıdır. Bu kartın yelpazesi neşe, minnettarlık, dışşal başarı memnuniyetinden, “bir” olmanın en derin mutluluğuna kadar uzanır. On planda kuşkusuz tüm […]

read more