Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Mantıksal Ve Sezgisel Yapılar

Doğuda ya da batıda olsun, modem insandaki dengesizlik en azından sağ ya da sol yarım küreye fazla güvenmekten doğabilir. Mantıksal ve sezgisel yapı arasında bir bütünleşme gerekmektedir. Bazılarım daha soma inceleyeceğimiz kanıtların giderek artması, Tarot Falı Meditasyonu beynin iki yarım küresindeki elektriksel faaliyeti uyumlu duruma getirerek bütünleşmeyi göstermektedir.

Serebral Korteks, bilinçli düşüncenin yeri olduğundan, beyin kökü bizim heyecanlan saklamamıza ve hareketlerimizi desteklememize olanak sağlar.

Bu karışık sinir ağır, beden ve beynin her yanından gelen sinir uyanlarım yönetir. Beyin kökü belirli bir durumda ne yapılması gerektiğine karar verir.

Bunun için de beynin öbür lerini, omiriliği ya da duyu organlarım ya harekete geçiren ya da engelleyen uyanlar gönderir. Beyin kökünün aşağı ü bizim heyecanlar ve uyanıklığımızdan özellikle sorumlu retiküler sistemi içerir.

Beyin kökünün üzerinde yer alan Limbik sistem ya da Visseral beyin, duygularımızın görünüşteki anatomik kaynağıdır, limbik sistemin içinde hipotolamus vardır. Burası biyolojik ritimler, seksüel davranışlar, iç salgı bezleri denetimi, aşk, kin, korku ve sevinç gibi duygulan harekete geçirici önemli bir hücre gruplan bölgesidir.

Sinir sisteminin bu ü denetim görevini görür ki, buna doğrudan doğruya iç çevreyi düzenleyen otonom sistem denir. Kalp atışlan, kan damarlarının genişliği, soluk sayısı, sindirim ve saldırıya karşı savunma gibi.

Zevklerin Iimbik sistemden doğduğu görülmektedir. James Olds ve başkaları farelerin belirli Iimbik bölgelerine elektrodlar yerleştirmişlerdir.

Elektrodlar basıldığında hafif bir elektrik uyarısı veren bir araca bağlanmıştır. Son derece yüksek ölçülerde bir araçtan uyan verilen her iki saniyede bir olmak üzere yirmi dört saat hayvanlar sonunda bitkin düşmüşlerdir. Bu özel bölgelerine uyan verilen fareler deli gibi koşmuşlar, bir elektrik şebekesinin üzerinden aşmışlar ve açlıktan ölmek üzere olduklan halde yemek fırsatını kaçırmışlardır.

Daha sonraki araştırmalar Limbik sistemin iki farklı “zevk merkezi” içerdiğini göstermiştir. Bir tanesi uyarıldığında sakinleştirici bir zevk doğurur. Buna bağlı olarak kalp atışında, solunum hareketlerinde ve kan basıncında azalma görülür. Öbürü metabolik hareketlerde ve heyecanlarda bir artış doğurur.

Mantıksal Ve Sezgisel Yapılar