Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


KELİME ANLAMI OLARAK TAROT

indir (1)Tarot’un kökeni gibi kelime anlamı da tam olarak bilinmemektedir. Çeşitli araştırmacılar bu konuda değişik yaklaşımlar getirirler. Bu teorilerden birine göre araştırmacı Court de Gebelin, bu sözcüğün Mısır Tanrısı Thoth’tan türediğini savunmuştur. Bazı araştırmacılar ise “Taroş eski Mısır dilinde krallık demektir. Kelime burdan türemiştir. ” demektedirler. Diğer bir gruba göre ise kelimenin kökü Latince Rota (Tekerlek) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Bazı araştırmacılar “Tarot’un Okültizm’in gizli öğretisi olan Kabbala ile ilişkisi vardır. Dolayısiyle İbranice kökenli bir kelimedir. ” derler. İbranice Taroh kanun anlamına gelir. Bir başka teori ise “ Tarot’u çingeneler yaymıştır. Sanskrit kökenli çingenelerin iskambil destelerine Taru denir. Tarot’un kökü bu kelimedir.” derler.

Uzun lafın kısası Tarot sözcüğünün hangi dilden ve kökten türediği de kesin olarak belli değildir. Bu sözcük günümüze gelinceye kadar bir çok isim değiştirmiş olabilir. 1400’lerde bilinen eski destelere Tarocchi denirdi. Bu dönemlerde İtalyanca olarak ifade edilen bu kelime daha sonraları Fransızca bir isim olan Tarot (Taro)’a dönüşmüştür.

Bazı araştırmacılara göre Tarot batık kıta Atlantis’in günümüze kadar ulaşan bilgeliğinin sembollere dökülmüş sırrıdır Yine bazı araştırmacılara göre Tarot dünya kökenli değildir. Esas kökeni Milattan binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Dünya dışı canlıların dünyamızı ziyaretlerinde eğittikleri dünyalılar tarafından onların denetiminde sembolize edilmiş olan bilgelikten başka bir şey değildir.

İşte size özetlemeye çalıştığım gibi Tfcrot hakkında, mantıklısından deli saçmasına kadar anlatılmakla bitmeyecek kadar çok teori vardır. Hangisinin daha gerçekçi olduğunu bilemeyeceğiz ama Tarot’un olağanüstü bir sembol hâzinesi olduğu da inkar edilemez. Tarot hakkında binlerce eser yazümıştır. Fransız devrimi sırasında bir sürü yazı yazarak meşhur olan Bereber Alleitte de bunlardan biri. Alleitte ismini ters olarak değiştirmiş Etteilla adı ile hem yazı yazmış, hem de Mısır motiflerine yer verdiği Grand Etteilla destesini meydana getirmiştir.

Yine Fransız Okkültist Stanislas de Guaita (1861 1897) de her biri 850’şer sayfa olmak üzere iki ciltlik bir yazı yazmıştır. Bir çok Okkültist’in bu konuda yazümış yazıları vardır. Son yıllarda İngiliz yazar, ressam ve yönetmen Paul Huson da TAROT’u yeniden gözden geçirenlerdendir. Konu hakkında en akademik seviyeli yazı ise Stuart R. Kaplan adlı yazarın kaleme aldığı “The Encyclopedia Of Tarot”tur. İki ciltten oluşan bu ansiklopedide dünyadaki 400 küsür Tarot destenin kartlarına yer verilmiştir.

Şu an bu ansiklopedinin üçüncü cildi de yayınlanmış bulunuyor. Ve böylece yayınlanmış Tarot destelerinin adedi çoktan dörtyüzkırk küsurun üstüne çıkmıştır.