Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


ikizler burcunun mitolojisi

İkiz kardeşler hikâyeleri pek çok kültürde yer almıştır. Asurlular Nebo ve Tas mit adında bir çift tannçaya tapmmışlardı. Doğu’da Hindistan’da, Upusunda ve Sunda birbirine zincirlenerek yaşayan ikiz kardeş olarak düşünülürdü. Yunan mitolojisinde Kastor ve Polluks yine bu burcun sembolleri olarak görülmüştür. Romanın da iki kardeş, Romulus ve Remus adlı ikiz kardeş tarafından kurulduğu hikâye edilir dolayısıyla mitolojideki bu ikizler figürü İkizler burcu ile özdeşleştirilmiştir.

indirEn yaygın İkizler burcu mitolojisi, Tann Zeus’un oğullan Castor ve Pollux’u anlatan hikâyedir. Çapkın Zeus, Sparta Kralı Tyndaros’un kansı Leda ile birleşebilmek için kuğu kılığına girer ve onların birleşmesinden iki yumurtalan olur. Bir yumurtadan Pollux ve Hellen, diğer yumurtadan da Castor ve Clytemnest ra doğar. Efsaneye göre Pollux ve Hellen, Zeus’un ölümsüz çocuklan, Castor ve Clytemnestra ise Tyndaros’un ölümlü olan çocuklarıdır. Eski zamanlarda bu olaydan dolayı ikiz olan çocukların birisinin daima tanrısallık taşıdığına inanılırdı. Yıldızlara da ismi verilen bu iki kardeş, Sparta’da birlikte büyür ve çok da iyi anlaşırlar. İki delikanlı Altın Post’u bulmaya giden İason’un yanında da yer alırlar.

Castor ve Pollux, iki kız kardeşe aşık olurlar. Ancak kızlar nişanlıdırlar ve onlan kaçınrken çıkan arbedede Castor ölür. Kardeşini çok seven ve onun ölümünden dolap kahreden Pollux, fal bak ve babası Zeus’tan onu tekrar diriltmesini ister. İki kardeşin birbirlerine olan sevgisi Zeus’u duygulandınr ve Pollux’un sahip olduğu ölümsüzlüğünü kardeşi Castor’la paylaşmasına izin verir, fakat bunun gerçekleşebilmesi için bir şart vardır, bundan böyle iki kardeş zamanlannın yansını yeryüzünde, diğer yansını da yeraltında ölüler dünyasında geçireceklerdir. Baş lannın üstünde ışık saçan iki ata biner vaziyette resmedilen Castor ve Pollux, böylelikle İkizler burcunun sembolü olmuşlardır. İkizler burcu insanının iki kişilikli diye adlandınlması, bu iki kardeşin karakter yapılanyla bağdaştmlmıştır.