Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İKİZLER BURCU (GEMİNİ)

indirİKİZLER (GEMİNİ)

Söz, anlaması için söze muhtaç olan kişiye söylenir. Söz söylemeden de anlayan kişiye söz söylemenin ne lüzumu var? Gökler, yerler, anlayan kişiye hep sözdür.

Mevlana Celaleddin Rumi

Sembol

İkizler. Onlar kim? Kardeş çiftler. Ruhsal olarak birbirini tamamlayanlar. Sevgililer. Birbirine hayran, geriye dönülmez bir şekilde bağlanmış iki varlık. Diğerinin gizemini çözmeye azimli, ancak görülmez bir anlaşmazlık duvarıyla ayrılmış iki varlık.

Ne yaparlar? Konuşurlar. Dinlerler. Bir ipucu, anlamlı bir hareket, üstü kapalı bir söz bulmak için birbirlerini incelerler. Hiçbir detay gözlerinden kaçmaz.

Bulmaca imalathanesine bir bomba düşer. Binlerce bulmaca küçücük parçalara ayrılarak dağılır. Milyonlarca parça konfeti gibi. İki deli dahi probleme el koyar. Her ikisi de güneş batana kadar beşyüz bulmacayı tamamlayacağına söz verir, işte bu İkizler.

Son Nokta

Herhangi bir burçlar kitabımn İkizler bölümünü okuyun. İlk paragrafta, bir yerlerde iletişim sözüne rastlarsınız. Konuşmak ve dinlemek İkizler için temel unsurlardır, ancak onları anlamak için daha ileri gitmemiz gerekir. İkizler’in temsil ettiği ruhsal süreç bundan fazlasını içerir. Esas konu algılamadır. Dünyamn bizimle iletişim kurma biçimi. Bizi sarmalayan düşsel görüntüler geçidini görme, hissetme, duyma ve koklama biçimimiz. Bu boyutsuz dokumada sözcükleri dinleme sadece bir iplik parçasıdır.

İkizler, algılamak ve kendisini gözlemle tıka basa doldurmak için doğmuştur. Boğa’mn durağan karakteristiği İkizler’e taban tabana zıttır. Bu burç her zaman hareket halinde bulunmalıdır. Görülecek, öğrenilecek çok şey var, harcanacak bir dakika yoktur. On dakikada oyuncak mağazasını dağıtan bir çocuk gibi, İkizler de deneyimden deneyime, bazen çılgınca, genellikle plansızca, ama her zaman büyük bir doyumla, koşturur durur.

Uyanık bir akıl İkizler’in temelidir. Ancak akıla konsantre olmak ana noktayı anlayabilmemizi gölgeleyebilir. Düşünmek İkizler için bir yan unsurdur. Burcun susuzluğu yüksek yargı ve mantık gücüne sahip olmaya yönelik değildir. Ham algılamaya yöneliktir. Düşünmek değil, görmek önemlidir. İkizler, bir köşe yazan gazeteci gibi felsefi değildir. Onun besini anlamlar değil, algılanan hazmedilmemiş gerçeklerdir. O sadece dünyayı görmek, ona şahit olmak istemektedir. Bu süreçten fikirler ve anlayış doğabilir, ancak ana nokta bu değildir.

Dünyamn sırlarım açığa çıkarmak. Bütün ipuçlarını toplamak. Her-şeyi görmek. İkizler’in son noktası bunlardır.

Strateji

Herşeyi görmek! Bu olanaksız bir iştir. Bir insana yaşaması için bir milyon yıl verin. X ışını gibi görüş ve biyonik bir kulak verin. Bilgisayar gibi bir akıl ve dört yaşmda birinin hiperkinetik enerjisini verin. Ne görebilir? Hayatın ne kadarım algılayabilir? Bu bir okyanusu boşaltmak için yüksüğü daldırıp çıkarmaya benzer. Yine de İkizler’in işi budur.

İkizler nasıl yol alır? Bir anahtar strateji, yaşamı olabildiğince değişken ve yoğun sürdürmektir. Aym anda üç veya dört hayatı yaşamak. Tahmin edilebilirliği ve can sıkıntısını affedilemez günahlar olarak görmek. Akim büyümesini hiç durdurmamak. Ne kadar güç!

Hepimiz kafamızın içinde, gittiğimiz her yere taşıdığımız, evrene ait kendi yarattığımız resimlerle dolaşırız. Ve bu çerçeveye uymayan deneyimlerle karşılaşmaktan hoşlanmayız. Bir doktor inanca bağlı bir yöntem uygulayan tedavicinin olumlu sonuçlarım görmekten rahatsız olur. Beyaz bir ırkçı çok zeki siyah bir fizikçiyi verimli bir alanda kullanamaz. Bir çerçeve yaratırız. Ve soma bu çerçeveyi destekleyecek delilleri aramaya çıkarız. İkizler bu iç güdüye aldırış etmemek, kavranması ne kadar zor olursa olsun, herşeyi net bir şekilde görmek zorundadır. İkizler evrene akla uygun olmama hakkını tanımalıdır. Aklı karıştığı zaman hedefe yönelmiştir. Bu, topladığı bilginin onun anlayabilme yeteneklerinin ötesinde olduğu anlamına gelir. Yeni fikirlere açık olma kapısının aralık bırakılması bu burcun temel evrimsel stratejisidir. Yineliyorum: Düşünmek değil, görmek.

Yaşamak deneyimlere sahip olmamn bir yoludur. Ama başka bir yol daha var. Dünya deneyimcilerle kaymyor. İnsanlarla dolu. Her birinin sezişleri, görüşleri farklı farklı. Her biri bunları hazmedip, kaba gözlemden daha rafine bir forma, düşünceye dönüştürüyor. Ancak, biz onlara nasıl ulaşabiliriz ki? Bunlar kemik ve beyinden oluşan bir duvarın içine hapsedilmişler.

İkizler cevabı bilir. Çevremizdeki insanların akıllarında gizli bu hâzinelere ulaşmak için tüm yapmamız gereken sormaktır. Araştırmalı, so-ruşturmalıyız. Konuşma sanatım kullanmalıyız. İkizler için bu kritik bir evrimsel stratejidir. İkizler konuşmak için doğmuştur.

Aym zamanda dinlemek için doğmuştur. Ancak bu konuşmak kadar otomatik değildir. Çabucak anlama, hatta etkili konuşma, İkizler’e dikkatle dinlemekten daha kolay gelir. Bu konuda gerilimli etkileri bulunan bir doğum haritasına sahip olanlar başkalarımn sözlerim kesip, onların cümlelerini kendileri tamamlayabilirler. Daha duyarlı ve hassas bir haritası olanlarda bu davranış daha az belirgindir. Karşımızda sakin dururlar, hatta fikirlerimizi çok parlak bulduklarım zannedebiliriz. Ama akılları hızla yol almıştır. Göz temasına ve kafalarım sallamalarına rağmen, söylediklerimize karşı ilgisizdirler. Gerçekte, ne söyleyeceğimizi bildiklerinden emindirler. Dikkatleri çoktan burnumuza kaymıştır. Belkide bu burnun lisedeki bir arkadaşlarının burnuna ne kadar benzediğini düşünmektedirler.

İletişim iki yönlü bir yoldur. İkizler bunu unutmamak zorundadır. Ne biliyorsak onu anlatırız, ama bazen bilmediğimiz şeyleri duyarız. Dinlemek. Dünyayı yutmak. İşte bu İkizler’in stratejisidir. Konuşmak, ancak bu süreci hızlandırıyorsa onlara faydalıdır.

Kaynaklar

Merak. İkizler’in başlıca kaynağı. Dünya’mn güzelliği karşısmda şaşkınlık duygusu. Her çiy damlası, her gözyaşı, her kar tanesi karşısmda çocuksu bir takdir ve değerlendirme. Bu olmadan, İkizler “gevezelik”ten başka bir şey olamaz.

Canlılık, İkizler’in ikinci kaynağı. Merak onu sürekli hareket halinde tutar. Görülecek o kadar çok şey var ki. Hele öğrenilecek. Çok az burç, bu kadar az uykuyla durabilir, yorulmadan yaşayabilir. Aym anda üç hayatı yaşamak tembelliğe zaman bırakmaz. Bir kere heveslendimi, bir meteor gibi hayatın içine dalar.

Fiziksel canlılık akılda da sürer ve İkizler’e üçüncü kaynağı sağlar: öğrenme, anlama yeteneği. İkizler, tüm bu merakı ve enerjiyi ham bilgiden derlenen kocaman bir kütüphane oluşturmak için kullanır. Ve kütüphanenin içinde, bu bilgiler arasında bağlantılar kurmak, parallellikler sağlamak ve çelişkileri saptamak üzere ışık hızıyla dolaşır durur. Hiç bir burç daha hızlı bir zihinsel faaliyete sahip değildir.

Son olarak, İkizler, konuşur. Diğer insanların zihinlerine sondaj yapar, yalanı, masalı eleyerek ayırır, deneyim kristallerim ve iç görü madenlerini umutla arar. İkizler için evrenin maddesi moleküller veya atomlar değil, bilgidir. Hiçbir burç bilgiye bu kadar aç olamaz. Böyle bilgi toplayamaz, bilgilerarası bağlantı kuramaz ve bilgiyi yayamaz. Ve bu, İkizler’in en değerli kaynağıdır.

Karanlıklar

En yalın biçimiyle İkizler kişisel yargıların ötesindedir. Bir ayna gibi, yargılamadan gözler. Büyük sistemlerden, değişmez doğrulardan kuşku duyarak, prematüre sonuçlar çıkarmaktan çekinerek, ipuçlarından bir ağ örer. Sezgisel olarak, herşeyin gerçeklerle ispatlanabileceğim hisseder.

Zodyakın bu döneminin karakteristiği olan, koşullara kendim uydurabilme yeteneği bu sayede ortaya çıkar. Ne yazık ki, eğer bu yetenek bir takım bayağı nedenlerle birleşirse bir kabusa dönüşebilir. Tatsız gerçeklerle yüzyüze gelmeye zorlamrsa, esnek İkizler bilgiyi yemden yapı-landırabilir. Bu süreçte yalanın oram azdır. Daha ziyade vurgu noktası kaydırılmakta, stratejik suskunluklar yaşanmakta ve sözcükler yağmur gibi peşpeşe sıralanmaktadır. Genellikle fikirlerin yeni montajı bir anlam içermektedir. Ne kadar sahte olursa olsun, bu montaj ikna edici, veya en azından insanı yolundan çıkaracak kadar inandırıcı olabilmektedir, ikizler savunmaya geçtiğinde, ancak çok kurnaz ve kafayı takmış birisi onun oluşturduğu labirentte yol alabilir.

İkizler için fiziksel tehlikeler de bulunmaktadır. Ruhundaki bitmek bilmez uğultu sinir sistemine sürekli basmç yapmaktadır. Zihindeki tansiyonun birikimi sinirlilik ve gerginlik üretir. Gevşeyememek uykusuzlukla sonuçlanabilir. Ve sinir sisteminin bozulması eğilimim şiddetlen-direbilir. Eğer içteki uğultu durdurulamazsa, aynı motif dıştaki koşullarda da görülmeye başlar: işin başından aşkın olması, aşırı yoğunluk ve nihayet duygusal açıdan tükenme.

İkizler’in geliştirebileceği gerilimin boşaltılması gerekir. Zeki, anlayışlı ve sakin insanlarla sözsüz konuşma bu sürece çok yardımcıdır. En-tellektüellerle akıl savaşımn burada yeri yoktur. Sadece, kimsenin not almadığı ve fikrini kabul ettirmeye çalışmadığı, kalpten kalbe iletişim gerekir.

Spor da İkizler’in gerilimini boşaltmasına yardımcı yollardan birisidir. Yürüyüş, koşu, dostça bir voleybol maçı, tüm bunlar yardımcıdır. Ancak mekik çekmemesi gerekir. Unutmayın İkizler sıkıntıyı sevmez.

İkizler deneyim toplamak ve yaşamın mucizesinin kalbinde atmasını sağlamak için dünyaya gelmiştir. İçinde kayıtsızlığa, onu kaostan ve gizemden alıkoyan dogmatik görüşlere yer yoktur. Bitmek bilmez merakıyla, tüm bir yaşamı deneyimle doldurabilir. Ancak bindiği at vahşidir. Onu başka bir ufka taşıyabilir veya hiçbir yere gitmeden, aym noktada, sürekli hareket halinde, dans eder gibi dönüp durabilir. Birçok İkizler’in mezar taşında “Hep taktik, sıfır strateji” yazmaktadır. Sonuç: Atın iyi bir sürücüye ihtiyacı var.