Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Ezoterik ASTROLOJİ

indir (1)Ezoterik ASTROLOJİNİN kuramsal kaynağı, Tibetli üstat Djwhal Khul öğretisi üzerinden, Alice A. Bailey tarafın ^ dan geliştirilmiştir. Astrolojinin gerçek mahiyeti hakkında Alan Öken, “astroloji, kişiyi yüksek bilincine taşıyan
bir araçtır. Buna varmak için formun içindeki özü ve madde ötesindeki enerjiyi görmek gerekir. Astrolojiyle uğraşmak temel anlamda yapısal kozmik enerjileri incelemektir.

Buna vakıf olan kendini hakikatine ulaşır”, yorumunu yapar. Ezoterik astroloji, bedenle değil ruhla ilgilidir. İlahi bütünün bir parçası olan ruhsal varlığımız, adına envolüsyon (ışığın inişi) ve evaluasyon (maddenin çıkışı) süreci denen bilinç seyirleri esnasında gelişir.

Varlığımız bu döngüler sonucunda katıldığı âlemlerin bilgisini kazanarak, tekâmül denilen bilinçsel evrimini tamamlar ve kolektif bilinç seviyesine ulaşır. Tabii ki, bu uzun bir süreçtir. Tekâmül yolunda ilerledikçe bilinç düzeyi gelişir ve astrolojik tesirlerle olan bağlantının kalitesi değişir. Üst âlemlerin daha süptil olan titreşimlerine maruz kalınır.

Ezoterik astroloji kişideki bu ruhsal bilincin açılımı ve gelişimi ile bağlantılı olarak insanı, bulunduğu farkmdalık mertebesine göre değerlendirir ve haritaları bu noktadan inceler. Maddi olaylarla değil ruhsal gelişime odaklıdır ve kişinin kolektif bilince olan bireysel katkısını anlamaya çalışır.

Kişinin ruhsal farkmdalık durumu üç seviyeden incelenir:

Kişide öz varlığına ait bir açılım henüz başlamamışsa astrolojik tesirler daha kaba olan alt planlar seviyesinden çalışır. Bu aşamada ezoterik anlamdaki astrolojik tesirler kişi üzerinde etkili değildir. Farkmdalığa yönelik şuursal açılımlar başlamışsa bu ikinci seviyedir. Kişinin dünyevi kabuklarından sıyrılması için sarsıcı darbelere maruz kalması olasıdır. Üçüncü seviyede kişi üst benliği ile bütünlüğünü sağlamış, ruhsallığını keşfetmiştir. Bu kişiler insanlığa hizmet yolunda ilerler.