Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı

Kozmik Ok ve Kütleçekimsel Çöküş

Kütleçekimin negatifliğini diğer yazılarda ele almış olmama rağmen bu, Evren’in önemli bir özelliğidir ve o kadar sezgilere aykırıdır ki, burada bir kez daha açıklamak için mazeret anlatmayacağım. Kütleçekimsel alanın enerjisinin negatif olduğu gerçeği, etrafımızda gördüğümüz Evrenin neden var olduğunun tek en önemli sebebidir ve basitçe göz ardı edilemez. Bu konuyu ele almanın yolu, kütleçekim kuvvetinin […]

read more

Genel Görelilik Teorisi

Kozmologlar Evrenimizdeki saniyenin on binde biri yaşından sonraki her şeyi, galaksiler ve yıldızlar ölçeğinde, bazı detaylarıyla anladıklarından emindirler. Bu ortaya konulması sıra dışı bir iddia gibi gözükür, ama Evren’in saniyenin on binde biri yaşında olduğu bir zaman olduğunu söylerken neyi kastettiğimizle başlayan, sağlam bir temel üzerine kurulmuştur. Genel görelilik teorisi Evrenin başlangıcında bir tekillik olması […]

read more

Tüm Düşünülebilir Rastlantılar

Boltzmann’ın bu tartışmaya önemli katkısı 28 Şubat 1895’de yayınlanan Nature’da, “Gazlar Teorisinin Kesin Sorunları Üzerine” gibi oldukça sade isimli bir makalede geldi. Burada Boltzmann, daha önce üzerinde durduğu, “Termodinamiğin İkinci Yasası” denen şeyin aslında sadece bir olasılık ifadesi olduğunu tekrarlar. Daha sonra, nitrojen ve oksijen gazlarını içeren bir kutuda, tüm oksijenin kutunun bir tarafına, tüm […]

read more

Kendi Önyüklemeleri Sayesinde

Bu fikrin öncü savunucuları Princeton Üniversitesi’nden Paul Steinhardt ve o zamanlar Cambridge Üniversitesi’nde olan, ama şimdi Ontario’daki Perimeter Enstitüsü’nde çalışan Neil Turok’tır. 1999’da, ikisi de Cambridge’deki bir konferansa katılmadan önce Dvali ve Tye’m zar çarpışmaları üzerine yaptığı erken çalışmaların farkında değildi. Bu konferansta, Pennsylvania Üniversitesi’nden Burt Ovrut, bilinen üç uzaysal boyuta dik bir yönde (eğer […]

read more

Zaman ve Termodinamik

Boltzmann’ın tanımladığı termodinamik dengeden bu tür bir dalgalanma ile içinde yaşadığımız Evren arasındaki anahtar fark, Evren’in genişlediğidir. Kararlı durumdaki kaosun sonsuz ve ebedi bir metaevreninde, bir dalgalanmanın tıpkı bizimki gibi olan, ama genişlemeyen bir evren üretmesi oldukça olası, fakat son derecede enderdir; ama önceden gördüğümüz gibi, bu tek bir oda tek bir gezegen veya hatta […]

read more

Kuantum Bilgisayarı Arayışında

Geleneksel bilgisayarlar, genellikle “klasik” bilgisayarlar olarak ifade edilir, ikili sayılar veya bitlerden oluşan bilgiyi depo edip işlerler. Bunlar iki pozisyonun birinde olabilen basit anahtarlara benzerler, yukarı veya aşağı, açık veya kapalı. Bir anahtarın durumu 0 ve 1 rakamlarıyla gösterilir ve bilgisayarın tüm faaliyeti bu anahtarlar üzerinde uygun yollarla ayarlan değiştirmekle ilgilidir. Kendi bilgisayarım, şu an […]

read more

Yapay Beyin

Deutsch kuantum seviyesinde bir hafızası olan yapay bir beyni inşa etmenin ihtimalinden bahseder; böylece bu beyin kuantum fenomenini doğrudan hissedebilir. Bu bilgisayar sadece üzerinde denenen deneylerin bir kaydını tutmaz, aynı zamanda deneyin herhangi bir anında nasıl hissettiğini bildirebilir; basit bir biçimde, neler olduğunun sürekli işleyen bir anlatımını çıktı olarak verebilir. Bilgisayarın günümüzde gösterdiği gelişimle, bu […]

read more

İki Akılda Olmak

Kuantum çift yarık deneyinin en basit versiyonunda, fotonlar her defasında iki deliğe doğru ateşlenirler. Everett’in yorumu, bunun evrenin iki grup evrene bölünmesini sağladığıdır; bunların birinde belirli bir foton, bir deliğe doğru gider ve diğerinde foton diğer deliğe doğru gider. Ama der Deutsch, foton hangi deliğe giderse gitsin, deneyin diğer tarafında girişim deseninin aynı parçasında sonlanır, […]

read more

Daha Geniş Ufuklar

Deutsch’un bahsettiği ufuklar çok sınırlı olsa bile bir anlam barındırır. Onun Çoklu Evren görüşünde, İkinci Bölüm’de açıkladığım “rastlantısal” sayıların değerlerinin bizim Evren’imizdeki değerlerden farklı olduğu evrenler yoktur. Bu, kuantum bilgisayarları ve zaman yolculuğu irdelenirken yeterince mantıklıdır. Bu tür şeyleri mümkün kılmak için gerekli olan dünyalar arası girişim sadece birbirine yeterli derecede benzeyen ve karbon çekirdeğindeki […]

read more

Düz Bir Kozmik Denizdeki Dalgacıklar

Sıradaki diğer iki kozmik sayıyı birlikte açıklamakta fayda var, çünkü ikisi birden bize, Evren’in şaşırtıcı derece düzgün ve tam da var olmamıza olanak sağlayacak kadar düzensiz olduğunu anlatırlar. Bu düzgünlük gece gökyüzüne baktığınızda veya duyarlı astronomik kameralarla gece çekilmiş gökyüzü fotoğraflarında belli olmaz. Gördüğümüz şey karanlık denizinde ışık kümeleridir, yıldızlar ve galaksilerdir. Ancak görünüşler aldatıcı […]

read more