Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Beyinin Sırrı

Beyin son derece karışık yapısından ötürü, tarot falı gibi bir sır olarak kalmıştır. Beynin birbirine bağlı on üç milyar hücresi, bilincin fonksiyon gördüğü kesin bağlantıları izlemeyi olanaksız kılmıştır. Beyinde bulunabilecek hatların evrendeki atomların sayısından fazla olduğu sanılmaktadır. Bundan daha önemli olan beynin kendi varlığının bilincinde bir makine olmasıdır.

Her ne kadar fiziksel olarak beyin bir iki kilogramlık bir mad deyse de, onun bilgi alma kapasitesi ve devreleri açıp kapatma yetenekleri en büyük elektronik beyinleri çok aşmaktadır. Beynin bu son derece büyük kapasitesi ancak son zamanlarda değer görmeye başlamıştır. Beyin üzerinde giderek artan bir sayıda yapılan anatomik kesit almalar, ameliyatlar, hayvanlar üzerindeki deneyler, nörolojik deneyler ve psikofizyolojik araştırmalardan önce biz, beynin ancak öznel olarak farkına varıyorduk, bu da beynin gücünün fizik ötesi bir ruhla desteklendiği sonucuna götürüyordu.

D şekli beyin hakkındaki anatomik bilgileri göstermektedir. Kıvrımlı üst bölge (serebral korteks) beyin kabuğudur. Bu bölge insanın en yüksek zihinsel ve harekete getirici yeteneklerinin yeridir. Birbiriyle bağlantılı sutlarla büyük ölçüde genişleyen yüzeyiyle beyin hacminin dörtte üçünü oluşturur. Kortex’in altında bedensel hareketleri düzenleyen serebellum bulunur.

Soluk alma ve kalp atışı dahil en önemli yaşamsal fonksiyonları denetleyen omur ilik soğanı beyin kökünün serebellum’un iki yarım küresi arasından geçip omurilikle birleşen sap gibi bir yapısı vardır. Beyin kökü aynı zamanda doymayı, fizyolojik açlık ve susuzluğu düzenler, fakat karışık kortikal ve iç salgısal girişler bu yetenekleri kuvvetle etkileyebilir. Limbik düzen ya da Visseral beyin, beyin kökünü saran birbirinden farklı özellikle sinir telleridir ve zevk, huzursuzluk ve korku gibi temel duyguların yeridir.

Serebral Korteks (Beyin Kabuğu) tarot falı gibi bilgi depolanması ve karşılaştırmanın yapıldığı etkileyici hayat verici bir ağ şebekesidir. Bir ameliyat sırasında bunu uyaran Dr. Wilder Penfield hem kaba duygular hem de çok derin anılar elde etti. Bu araştırma insanlarda beyin kabuğunun görevlerini ilk olarak doğrudan doğruya gösterdi. Bunu izleyen araşıtrmalarda tamamlayıcı kanıtlar bulundu. Beyin kabuğunun duygusal bilgileri analiz edip ayırdığı ve buna uygun bedensel karşılıkları hazırladığı anlaşıldı. Soyut düşünce, dil ve iradesel hareketlerde aynı zamanda korteks’in çeşitli bölgelerinde yer almıştır.

Kabuğun arkası ön  hareketleri denetlerken algılan alır ve düzenler. Korteks, corpus collosum’la iki yarım küreye ayrılmıştır. Korpus kollosum yarım küreler arasında bilgi taşıyan geniş bir sinir telleri demetidir. Anlaşılamayan bir nedenle birçok insanlarda bedenin sağ yanı özellikle sol yarım küre tarafından ve bedenin sol yanı da sağ yarım küre tarafından denetlenir.

Son on yıldaki nörofizyolojik araştırmalar bu iki yarım kürenin görevlerindeki özellikleri göstermiştir. Sperry ve arkadşlan korpus kollosum’u laboratuvardaki hayvanlarda deney olarak yarmışlar dır. Yarık beyinli bir hayvanda beynin yansının, aynı deneysel testte farklı bir çözüm yolu öğrenebileceğini göstermişlerdir. Bu çalışma daha sonra bazı ağır sara vakalarında bir tür tedaviye götürmüştür.

Beyinin Sırrı