Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı

Tarot Kartı Kılıç Dörtlüsü

Kılıç Dörtlüsü Kılıç Dörtlüsü Kılıç Dörtlüsü hareketsizliğin, engellenmiş akti vitelerin ve zoraki dinlenmenin kartıdır. Bu anlamda Ası lan’a (XII) çok benzer. Ancak fark Kılıç Dörtliisü’nün olaylara yönelmiş olmasıdır: Burada belirtilen engeller ve zorluklar daha somut ve daha kolay anlaşılır olup bizden yaşamımızda bir değişiklik talep etmeksizin tekrar gidebilirler de. Bu kartın anlamı özellikle belirtisi olabileceği […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Üçlüsü

Kılıç Üçlüsü Kılıç Üçlüsü Bu kart görsel ifadesine dayanılarak hemen, önyargılı olarak ve fazla düşünmeden acı dolu deneyim, özellikle aşk acısı olarak yorumlanır. Bu yaklaşım kartın önemli bir ifadesi olmakla birlikte, kısmîdir ve kartın ana fikrini bulandırır. Her şeyden önce Kılıç Üçlüsü’niin anlamı duyguların aksine verilen kararda yatar. Burada kastedilenin sorgulanabilir bir davranış mı, yoksa […]

read more

Tarot Kartı Kılıç İkilisi

Kılıç İkilisi Kılıç İkilisi Bu kart kronik, iç kemiren kuşkularla nitelendirilen durumlara işaret eder. Aynı zamanda zihinsel düzeyde belirgin bir tutum ve karar gücü edinebilmek için gösterilen ve bazen umutsuz bile olan çabayı gösterir. Fakat gerçek inanç, ancak kavrayışlarımız duygularımızın düzeyine taşınabildiği zaman var olur. Bilinçdışının kart üzerinde okyanus ve ayla resmedilen bu alanı kesilerek […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Ası

Tarot Kartı Kılıç Ası Kılıç Ası Her As içimizde yatan bir fırsatı simgeler. Kılıç Ası kavrama gücü olarak bizi netliğe, kesinliğe ve kararlılığa yönelten daha yüksek anlamın prensibini temsil eder. Bundan sonra gelen ve kuşkunun yıpratıcı gUcünü ifade eden kartın (Kılıç İkilisi) aksine, zihnin etkisi burada aydınlatan, berraklaştıran ve özgürleştiren tarzıyla görülmektedir. Konu gereken tüm […]

read more