Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot ve Diğer Fal Türleri

Tarot ve Diğer Fal Türleri

 

Yansıtıcı Duyular Küresi
Bazı insanlarda alıcı medyumluk yeteneği vardır. Bu, insandaki algılamanın hassasiyeti ile ilgilidir. Algılama iç ve dış algılama olmak üzere iki türlüdür. Beş dış duyu ile algıladıklarımızın yanı sıra beş iç duyu ile algıladıklarımız da vardır. Eğer iç duyu ile algılananlar, bir biçimde şuurüstüne iletilebiliyor ise kişide medyumluk yeteneği ortaya çıkar. İç algılama bizi saran ve rengârenk ışıklardan oluşan kabaca yumurta biçimindeki “aura” aracılığıyla olur. Bu duyular küresi üzerine çarpan titreşimler, şuuraltı geçit verirse şuurüstüne ulaşırlar.

 

 

Mevcut Olanı Yansıtıcı Medyumlar

Halk arasında yaygın bir şekilde “fal” diye bilinen olayların büyük bir bölümü bu etkileşimin sonuçlarıdır. Kahve falına bakan, fincanda gördüğü ve sadece kendine hitap eden sembolleri değerlendirerek, bazen de hiç bu şekillere bakmadan, karşısındaki kişinin kafasının içindeki düşünceleri ve planları yansıtır. Bu bilgiler anda vardır. Uzak geleceğe ait değildirler. Suya bakanlarda da aynı potansiyel harekete geçer.
Buradaki kahve fincanı, su, dualar vs. okült ritüeli belirler. Bakıcı kendine göre basit de olsa, farkına varmadığı bir ritüel ile şuurluluğunu yönlendirmekte ve algılamasını güçlendirmektedir.

 
Bu etkileşim bazen çok güçlüdür. Bir keresinde K.G. isimli iki gözü erimiş kör bir erkek falcı ile tanışmıştım. Ona on sefer kadar değişik insanları götürdüm ve denemeler yaptım. Büyük bir algılama gücü vardı. Kişinin adım, yaşım ve anne adım soruyor, soma bir elini şakağma temas ettiriyor, diğer eli ile ağzım kapayarak dua ediyor, sonra da konuşmaya başlıyordu. Konuşma sırasmda şakak bölümünden belirgin, ritmik bir ses de gelmekteydi. Mikrofon olup olmadığım kontrol ettim. Kafada mevcut olam size ayna gibi yansıtıyor, soma da geleceğe dair bir şeyler söylüyordu. Bana da baktığında “Bu konuda çok büyük bir bilim adamı olabileceğimi, bu nedenle nasıl gördüğünü açıklayacağım söyledi.” Dediğine göre gözleri yanlış bir tedavi sonucu 5 yaşındayken kör olmuş, soma Orta Doğu’da 18 yıl bu telepatik eğitimi almıştı.

 

 

Gözleri kör olmayanların bunu daha kolay yapabileceğini, bunlarm “Tıbül Minaş” isimli bir ta anlatıldığım, radar gibi olduğunu, önüne bozuk televizyon konsa hatayı bulabileceğini söyledi. “Peki” dedim. “Benim üzerimdeki elbiseler kaç renk?” “Üç” dedi. Doğruydu. Bu kişi gerçekten algılayıcı bir medyumdu. An’ı bilmekteydi.

 
1989 yılında yalnız yaşayan bir arkadaşım çiçekçi dükkânı açacaktı. Açılış gününün ertesi günü akşamüzeri eşim ve kardeşim ile dükkânına gittiğimde, açılış günü karışıklıkta çok sevdiği minik köpeğini kaybettiğini ve çok üzüldüğünü, ayakta ilaçla durabildiğini öğrendim. Açılış gününün gecesi hemen bir falcıya gitmişler ve falcı köpeğin yarın genç bir adam tarafından bulunup getirileceğini ve hiç üzülmemesini söylemişti. İşte benim dükkâna gittiğim an falcıya göre köpeğin dükkâna getirilme zamamydı. Hakikaten dükkâna gelişimden yaklaşık on dakika soma köpek genç bir adamın kucağında geldi.

 
Bu gelecekle ilgili bir kehanet miydi? Yoksa anda olan bilgilerin bir biçimde algılanarak yansıtılması mı? Tabii ki kehanet değildi.
Genç adama sorduğum sorular sonucu köpeğin sahibi falcıya gittiğinde genç adamın köpeği bulmuş olduğunu öğrendim. Köpekten falcıya kadar uzanan manyetik bir bağ vardı. Sevgiyle güçlenen fizik temasla yapışan manyetik bağ köpekle sahibi arasında zaten vardı. Sonra köpeği bulan genç adam köpekle temas sonucu bu zincire katılmıştı. Böylece köpeği bulanın zihninden çıkan bilgilerin falcıya kadar gidebileceği manyetik bir bağ oluşmuş ve bilgiler falcının şuurüstünde o anda gelecekmiş gibi tezahür etmişti.

 

Tarot, Astroloji ve Uzun Vadeli Gelecek


Bu örneklerden anlaşılacağı üzere, genelde halk arasında bilinen falların çoğu sadece mevcut olanı yansıtan, bilinçaltında hareket eden bilgilerden oluşmaktadır. Ancak Taroloji ve Astroloji ile elde edilen bilgiler böyle değildir. Bu yöntemlerle gelecek tahminleri yapılabilir uzun vadeli gelecek görülebilir. Taroloji ve astrolojinin gücü buradadır. Ayrıca başkalarına da öğretilebildiği için dünyada kabul gören en geçerli kehanet yöntemlerindendirler.

 
Yıllarca öncesi ve soması için yıldızların konumu astronomi bilimine göre zaten hesaplanmış olup bilinmektedir. Bu verilerin istatistiki astrolojik bilgilerle birleştirilmesi ile gelecek gibi görünen ama şu anda var olan bilgiler analiz edilmekte yorumlan yapılmaktadır.
Taroloji ile de bilincin çok derinliklerinde var olan veya oluşturulan, henüz gerçekleşmediği için gelecek gibi görünen bilgiler, tarot kartları üzerindeki sembol ve resim gibi çağrışım araçları ile, objektif bir biçimde açığa çıkarılarak, analiz edilmekte ve yorumları yapılmaktadır.
Bu nedenle gizli bilim öğretisi veren okullar bu iki yöntemi seçmişlerdir.

 

 

Bu yöntemler belli bir sistem dahilinde çalıştıklarından bilgi olarak başkalarına akratılabilir ve öğretilebilirler. Bugün zamanımızda Amerika ve Avrupa ‘da astroloji eğitimi veren üniversite ve fakülteler bulunmaktadır. Oysa halk arasmda genelde falcılık olarak adlandırılan faaliyetlerin gerçek olanları, kişinin doğasına bağlı olup, özel parapsikolojik yetenek gerektirir ve başkalarına öğretilmesi çok çok zordur.