Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


NEDEN NASIL RÜYA GÖRÜRÜZ?

logoEdgar Cayce’ye göre, rüyaların çeşitli işlevleri vardır. Rüya görenin günlük yaşamındaki sorunlarına çözümler getirmek, insandaki gizli güçlerin ortaya çıkışını hızlandırmak, gelecekteki olayları işaret ve ikaz etmek, asabi gerginlikleri yatıştırmak, duyular üstü algılamaları geliştirmek, sağlığı korumak, bu yaşam ve ilerisi için içgörü kazandırmak gibi…

O ilk kez rüyaları problemçözücü olarak tanımlayarak, kendisinden yanm yüzyıl sonra kurulacak olan bilimsel Rüya Laboratuvarlan’nın öncülüğünü yaptı. O aynı zamanda artist ve bilimcilerin yaşadığı “kuluçka” denilen rüyalann da önemi üzerinde durmuştur. Bu tür rüyalarda, araştırıcı çözmeye çalıştığı bilimsel konuda ya şaşırtıcı bir çözüm bulur ya da çözüm akima gelmiş halde birden uyanıverir. Bunda Cayce yine modem Uyku ve Rüya Laboratuvarları’na paralellik gösterir. Şimdi bu laboratuvarlar yalnızca rüyadaki kuluçka halini araştırmakla kalmıyor, rüyalan dışarıdan duyular dışı algılama; tela pati ve öteki ruhsal yeteneklerle etkilemeye çalışıyorlar.

Öte yandan Cayce, alamlı rüyaların bir bölümünü rüya görenin kendi gizli güçlerinin ortaya çıkışını hızlandırmak olarak yorumladığında, bazı psikanaliz okullarına yaklaşır. Rüyalann insana yeni sorumluluklar taşımanın zamanı geldiğini ve daha olgun değerler geliştirmesi ya da düşüncelerini genişletmesi gerektiğini işaret ettiğini tekrar tekrar belirtir. Rüyalar yalnızca günlük yaşamın sorunlannı çözmez, rüya görenin gelişmesine de bu şekilde yardımcı olurlar.

Rüyalar, rüya görende yeni nitelikler geliştirir; sabır, denge, mertlik, özveri, düşüncelilik, merhamet gibi.. Cayce, bu insanı yeniden yapılandmcı rüyaların, psikanalizcilerin divanla nnda uzananlann rüyalarından çıkardıklan gibi, rüya görenin çabalanndaki kendini düzeltme eğiliminden doğduğunu söylüyordu: “Böylece rüyalar, rüya görenin yaşamında yeni bir büyüme çağının vakti geldiğinde, kendiliğinden ve bir sağlık göstergesi olarak ortaya çıkarlar” diyordu.

Bazen problemçözücü rüyalarla karışık olarak bu rüyalar insanı daha zengin ve daha olgun benliğine yükseltirler. Bir konuyu incelemede aklı kullanmaya, daha iyi kullanmaya davet ederler. Ve insanın yaşamına yön veren bazı değerlere, bağlılıklara meydan okurlar.