Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Kundalini ve Reiki

Birçok kişi Kundalini enerjisiyle Reiki’nin ilişkisi hakkında kafa karışıklığı yaşıyor. Kapsamlı çalışmalarıma dayanarak bu konuda öğrendiklerimi okurlarla paylaşıyorum. Kundalini de yaşam enerjisi kaynağıdır.

Reiki ve Kundalini enerjisi arasındaki fark; Reiki yukarıdan gelirken (Taç çakrası), Kundalini enerjisi aşağıdan yükselir. Aydınlanma devresinde bu iki enerji karşılaşır ve karışırlar. Aslında, aydınlanma sırasında Kundalini uyanışıyla Kundalini Sahasrara Çakrasına ulaşır ve evrensel yaşam enerjisine karışır. Benzer bir şekilde, Reiki’yi Kundali ile karşılaşmak için aşağıya götürerek aydınlanmaya erişebiliriz.

Sıradan bir insanda, Kundalini enerjisinin sadece bedensel ihtiyaçları karşılayan kaba tarafıda

Ve yukarıdaki çakralara Sushumna nadi yoluyla çok az enerji gider. Kundalini’nin bu ruhani boyutu bilincimiz ve ruhani gelişmemizle alakalıdır. Kundalini tamamen harekete geçirildiğinde bütün enerji Sushumna yoluyla akmaya başlar ve daha yüksek bilinç sevisine ulaşırız. Böylece her şey yeni bir bilinç seviyesinde görülür ve anlaşılır.

Ayrıca enerji bilincine erişen vücut, enerji Ida ve Pingala yerine Sushumna’dan aktığında, enerjiyi tam ve dengeli bir şekilde alır.

Bazı okkültizm ekolleri yaşam enerjisinin tabiatının iki kutuplu olduğuna inanır, örneğin; hem dişi hem erkek tedavi enerjilerinden oluştuğuna… dişi kısım aşağıdan gelir ve Kundalini ve Kök Çakra ile ilişkilendirilir. Bu iki enerji karşılaşır ve her bir kutuptan ne kadar gerektiğine karar verir.

Kundalini ve Reiki