Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İskambil falındaki kartların anlamları

Şimdi iskambil falındaki kartların anlamlarının ne olduğunu öğrenelim :

1. Kupa papazı : Dilek içindir ve erkeği temsil eder.
2. Kupa kızı : Dilekte tutulan erkek tarafının akrabasıdır.
3. Kupa Valesi : Erkeğin fikri, düşüncesidir.
4. Kupa onlusu : Ferahlık, rahatlık.
5. Kupa Sekizlisi : Erkeğin evinde yalnızlık.
6. Kupa beşlisi :: Kısmet, para, zenginlik.
7. Kupa dörtlüsü : Hayat süresi, gelecek.
8. Kupa üçlüsü : Erkeğin kendi evi.
9. Kupa iklisi : Erkeğin yatağı.
10. Kupa ası : Erkeğin kalbi, sevgisi, duygusu.
1. Sinek Papazı : Kadının akrabasıdır.
2. Sinek kızı : Dilek içindir ve kadmı temsil eder
3. Sinek valesi : Kadının fikri, düşüncesidir.
4. Sinek onlusu : Göz yaşı, üzüntü.
5. Sinek dokuzlusu : Uzak ülke, yolculuk.
6. Sinek sekizlisi : Kadının evinde yalnızlık.
7. Sinek beşlisi : Kısmet, para, zenginlik.
S. Snek dörtlüsü : Hayat süresi, gelecek.
9. Sinek üçlüsü : Kadının Evi.
10. Sinek İkilisi : Kadının yatağı.
11. Sinek ası : Kadının kalbi, sevgisi, duygusu
Karo papazı : Yabancı erkek.
kızı : Yabancı kadın.
valesi : Başkasının fikir ve düşüncesi.
onlusu : Para.
sekizlisi : Yabancının evinde yalnızlık.
beşlisi : Kısmet.
dörtlüsü : Mutluluk.
üçlüsü : Gündüz yapılacak yol.
İkilisi : Yabancının yatağı, asi • Haber, müjde.
Maça papazı : Hükümet kapısı.
Maça kızı : Yabancı bir kadından görülecek murat
Maça valesi : Kuruntu.
Maça onlusu : Sıkıtı.
Maça sekizlisi : Karışıklık.
Maça yedilisi : Nikâh, evlenme.
Maça beşlisi : îçki sofrası.
Maça dörtlüsü : Gelecekte iyi haber, kısmet. Maça üçlüsü : Gece yapılacak yol.
Maça ikilsi : Yabancının yatağı.
Maça ası : Büyük keder, ölüm, kötü haber.