Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Fal Nasıl Açılır

Çok çeşitli iskambil falları vardır. Bu kitapta kısaca ve öz olarak nasıl açılacağını ve nasıl faydalanacağını açıklamaya çalışıyoruz.

Niyet Falı
52 Kağıttan maça yedilisi ve sinek dokuzlusunun dışındaki tüm 9- 7 ve 6’lar çıkartılır. Kalan 42 kağıttan niyet için sinek Kızı ile kupa Papazı ayrılır. Bunların resim tarafları biribirler- ine yapışık olarak ayrı bir yere konur. Kalan 40’lık deste karıştın ldıktan sonra, niyet edenden kesmesi istenir.

Desteyi ilk önce Kupa Papazı ile ortadan keseriz, Kupa Papazının üstünden üç ve altından üç kart alarak desteden ayınrız. İlk önce üstten aldığımız üç akartı yorumlanz. Sonra alttan aldığımız üç kartı yorumlanz. Sonra Kupa Papazı da dahil olmak üzere tekrar kanştırır, bu kez ise Sinek Kızı ile keseriz ve deminki yaptığımız işlemi tekrarlanz. Ve tekrar tüm kağıdı kanştırınz.

Devam eden işlem için yüzleri açık olarak yukarıdan aşağıya dokuz adet yarılan gözükecek şekilde sıralanz. Bu işlemi dört dizi olana kadar tekrarlanz. Yani 9 adetlik 4 ayrı dizi şeklinde. Bu durumda 36 adet kağıt yere açılmış olur ve elimizde 6 kart kalmıştır. Kupa Papazı ile Sinek Kızı yere açılan kağıtlar arasında ve ayrı diziler içerisindeyse, o diziler sırasıyla yorumlanır.

Eğer bu iki kartlardan birisi elde tuttuğumuz kartların içerisinde ise, yere açılanlar sırayla yorumlanır. Veya iki kartımızda elimizde tututuğumuz kartların içerisinde ise, tutu-lan dileğin anlamını en yakın verebilecek kart dizisi sırayla yorumlanır.

Kupa Papazın ve Sinek Kızın yere açılan dizide ya da dizil-erde bulunduğunu varsayarak devam edersek, elde kalan 6 karttan birini kapalı olmak şartıyla Kupa Papazının ve diğerini de yine Kapalı olarak Sinek Kızının üstüne koyarız.

Elde kalan 4 kartı ise öğrenmek istediğimiz dileğin yorumuna göre en yakın kartların üzerine kapalı bir biçimde koyarız.Sonra kapalı kartları teker teker açarak altlarında kalan yan açık yüzlü kağıtlarla birlikte yorumlarız.
Sonra tekrar tüm 42’lik deste kanştırılır. Bu kez ise yansı gözükecek şekilde 4 kağıt yukarıdan aşağıya yüzleri açık bir biçimde sıralanır. Yanma ikinci ve üçüncü 4’lü sıralanır. Bu işlem üç grup şeklinde sıralanır. Elimizde tekrar 6 kart kalmıştır.

Önceki yaptığımız sıralama dikkate alınarak yorumlanır.
Bu işlemde bittikten sonra desteyi iyice karıştırırız ve en üstteki karta bakarız.Bu kartın kupa çıkması halinde alttan bak-mamak şartı ile bir kart alınz ve kapalı bir şekilde diğer kupa kartıyla ayırırız. İşlemi tekrarlarız ve ikinci işlemde de aynı durum bu kez sinek olarak çıkar ise, yine alttan kapalı olmak şartı ile bir kart alıp ayırmz. İlk açtığımız kart başka ise, sinek veya kupa değil ise, kullanılmayacağı için ayrılır ve daha sonra açık kartla birlikte kapalı kartlar yorumlanmaya başlanır.

 tarot falı web.tr sundu…