Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İskambil Falı Ve Kartların Anlamları

İSKAMBİL FALI VE KARTLARIN ANLAMLARI

GENEL ANLAMDA İSKAMBİL FALI
İskambil falı geçmişten günümüze kadar uzanmış, en eski fal çeşididir. İskambil falının geçmişi henüz tam olarak bilinmemesine rağmen pek çok eserde veya belgelerde adı geçmektedir. Bu da iskambil falının kökünün çok eskilere dayandığını gösterir.
Günümüzde de geçerliliğini koruyan ve hızla gelişen iskambil falı, yine günümüzde kullanılan Tarot’un doğmasına da sebep olmuştur. Tarot’da iskambil kartlarından doğan oyun ya da fal çeşididir. Fakat daha sonra iskambilden ayrılmış, ayrı bir çeşit olarak devam etmiştir.
Bir görüşe göre iskambil kartları, yaradılışın dört temel unsuru olan hava, ateş, su ve toprağı temsil eder. Yani dört ayrı seri vardır. Her seride de on üçer tane kâğıt vardır. Toplam destede ise 52 adet kart bulunur.

 

 
Bu serilerden sinek ateşi temsil eder ve sarı saçlı, mavi gözlü insanları temsil ederler. Doğa ve düşünceler dünyasından, atılım ve şöhretten haberler verirler. Tarot kartlarından asalara eştir.Diğer bir seri olan kupa ise suyu sembolize eder. Narin ve ince yapılı, kumral insanları ifade ederler. Tarot kartlarındaki kupalara eştirler. Aşktan, mutluluktan bahsederler.

 

 
Üçüncü seri olan maçalaı; da havayı sembolize ederler. Koyu renk gözlü ve saçlı, kuvvetli insanları anlatırlar. Kinin ve nefretin yamsıra mücadeleleri, felaket ve cesaretleri, ihtirasları anlatırlar. Tarot kartlarından kılıçların eşdeşidir.
Son seri olarak karo, toprağı temsil eder. Esmer, koyu renk saçlı ve gözlü kişileri dile getirirler. Tarot kartlarından tılsımları işaret eder. Mali konuları anlatırlar. Maddeler dünyasından bahseder.

İskambil Falı, kartların anlamları, fal bakma, iskambil, fal, fal nedir

(1) Yorum Ekli

  1. mine27 Aralık 2013 Cevapla
    maddi kazanımlarım nasıl olacak

19 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)