Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


En Ünlü Rüya Yorumcusu

logoOnu anlatan sekiz yazı, Amerika’da bir milyonun üstünde satış yaptı. Başka yazılarda da yaşamına ve hünerlerine bölümler ayrıldı. 1900’den günümüze kadar birçok gazete ve dergide ona yer verildi. Onu bu denli özellikli kılan şey ne idi?
Onun özellikleri biraz da insanların bakışma bağlıdır. Birçok çağdaşı “Uyuyan Kahin”i yetenekli bir profesyonel fotoğrafçı olarak tanır. Başka bir grup, özellikle çocklar, ona sıcak ve dost bir öğretmen olarak hayrandır. Kendi ailesi ise, harika bir eş ve baba olarak…

Bazıları içinse, o tümüyle değişik bir insandı; binlerce insanın tanıdığı, ruhsal yetenekleri olan, yaptığı yardımlardan minnet duyulan bir insan… Gerçekten de bazılan, her şeylerini kaybetmiş gibi göründüklerinde, hayatlarını “değiştiren” ya da “kurtaran” olarak gördüler onu. O bir tıbbi teşhis koyucu, geleceği okuyucu ve derin bilgilerin sunucusuydu.
Haziran 1954’te, Chicago Üniversitesi onun yaşamım ve yaptıklarım konu alan bir doktora tezini kabul etti. Yazan tezde ondan “inançlı kahin” olarak söz etti.

Daha çocukluğunda, 1877 Mart’mda doğduğu Kentucky’deki bir çiftlikte, beş duyunun dışına taşan algılama yetenekleri gösteriyordu. Altı ya da yedisinde ölmüş olan bazı yakınlarının vizyonlarım gördüğünü söylerdi. Anababası bunu yalmz bir çocuğun aşın faal hayal gücüne verdiler. Daha sonralan okul yazılarının üzerine başını koyup uyuduğunda, sayfalan belleğine alıveriyordu. Ne var ki bu yeteneği zamanla kayboldu ve çalışma hayatına atılmadan önce, ancak yedi yıl okuyabildi.

Yirmibirinde bir toptancı şirketin satış elemanıydı. O sıra geçirdiği gırtlak adalesi felci sağlığım ve sesini kaybetme tehlikesini getirdi. Doktorlar bu durumun fiziksel sebebim bulamadılar, hipnoz denendi, ne var ki, bu da sürekli bir iyileşme sağlamadı. Son çare olarak Edgar bir arkadaşından, ona çocukken okul yazılanm ezberlemesini sağlayan hipnotik uykuya sokmasını rica etti. Arkadaşı kendisine gereken telkini yaptı. Edgar, transa girdi ve şaşırtıcı bir şey oldu: Hastalığım ve sebeplerini anlatıyordu!.. Kendisi için meditasyon ve paslarla tedaviyi önerdi. Ve gerçekten de kası sürede iyileşti, sesi ve sağlığı düzene girdi.

Olay çevresinde yankılar uyandırmıştı. Bir grup doktor onun bu ayrıcalıklı yeteneğinden yararlanıp ondan kendi hastalan için de teşhis istediler. Teşhis ve tedavisi, her zaman olumlu sonuçlar veriyordu. Sonradan Cayce için gerekli olanın yalnızca hastanın adı ve adresi olduğu farkedildi. Nerede olursa olsun, hastayla sanki odasındaymışçasına kolayca bağlantı kuruyordu. Hastayla ilgili başka bilgilere gerek duymuyordu. O günlerde genç bir doktor Boston Klinik Araştırma Kunımu’na onun teşhis ve tedavi yöntemi üzerine bir rapor sundu. Ve 1910 Kasım’mda The Ne w York Times (Amerika’nın en ünlü gazetelerinden biri) iki sayfasını ona ayırdı. O günden sonra da ünü hızla yayıldı, bütün ülkeden dertli insanlar bu “mucize insan”ın yardımım istediler.

Edgar Cayce 3 Ocak 1945’de Virginia’da öldüğünde, arkasında, altmışbinden çok insan üzerine, kırküç yıllık bir dönemi kapsayan, ondörtbinden çok doküman bıraktı. Bu dokümanlardan “okumalar” olarak söz edilir. “Okumalar” tek insandan çıkmış, en geniş ve en etkileyici ruhsal algılama kayıtlandır. İlgili kayıtlanyla, bildirilenler ve raporlar binlerce ana konuya aynlmış, psikologların, öğrencilerin, yazarların ve araştırmacılann inceleme ve araştırmalan na sunulmuştur.

Bunun için 1932’de A.R.E. (Araştırma ve Aydınlanma Birliği) adlı bir vakıf kuruldu. (Vakfın adresi: Association for Research and Enlightment, Inc., P.O. Box 595. Virginia Beach, Virginia 23451) Vakıf açık bir araştırma topluluğu olarak, bilgileri, araştırma ve deneyleri endeksleme ve kataloglamasını hâlâ sürdürmekte, konferans, seminer ve kurslar düzenlemektedir. Okuyacağımız bölümler oku malar’m rüyalarla ilgili olanlanndandır. Edgar Cayce insanların kendi rüyalarım incelemesinin önemi üzerinde pek fazla durur. Okumalar’ın amacı yalnızca meydan okuyucu yeni kavranılan ortaya koymak değil, aynı zamanda okuyucunun kendi rüya tecrübelerine yorum getirebilmesini sağlamaktır.