Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Dünyanın Her Yerinde Transcendental Meditation Uygulaması

Dünyanın her yerinde Transcendental Meditation uygulaması yapan birçok kişinin ortak sonucu, yalnız birçok kişinin sağlıklı ve etken oluşundan daha umut vericidir. Bireyin yaşamındaki çok yönlü nitelikteki gelişme, toplumsal çevrede de sosyal kurumlann yeniden planlanmasını içeren paralel bir ilerlemeye götürmelidir.

Transcendental Meditation’nin sosyal etkileri, iki yoldan olmaktadır: Önce Meditati on yapan kişiler çevrelerindekileri esinlendirmektedirler. Meditati on yapanlar, nasıl kendi içlerinde gerginlik, huzursuzluk ve düşmanlığın azaldığım görüyorlarsa öbürlerinde de gerilim ve savun macılığı hafifletmektedirler.

Meditation yapanların enerji, iyimserlik, olaylan olduğu gibi kabul ve sevmeleri, Meditation yapmayanları da içeren öbürlerinde olumlu duygular oluşturmaktadır. Meditation yapmayanlar, Transcendental Meditation’ye başlayan arkadaşlarında olumlu değişiklikler izlediğinde, genellikle uygulamaya başlamaktadırlar. Bu etki, Transcendental Meditation hareketinin gelişmesinin giderek artmasının nedeni olmaktadır ki, her yıl yan oranında büyüme olmaktadır.

Yakın zamanlara kadar, Transcendental Meditation hareketinin başlıca sosyal etkisi, kişiden kişiye olan ilişkilerden doğmaktaydı. Bununla birlikte son iki yıl içinde, Transcendental Meditation’nin önemli olumlu sosyal değişikliklere etken olmasıyla ikinci bir yol açılmıştır. Bir dizi sosyal kurumlar, Transcendental Meditation’yi gündelik çalışmalarının içine almaya başlamışlardır.

Tıp ve Rehabilitasyon kurumlan, Transcendental Meditation’nin tedavi edici etkilerini araştırmaktadırlar. İş ve hükümet çevreleri, Transcendental Meditation’nin belki de elde bulunan en etkili personel eğitimi programı olduğunu anlamaktadır. Eğitim kurumla n yarada zekâ bilimi kurslarının yalnız öğrencileri esinlemekle kalmayıp öğrencilerin başan oranlarını önemli ölçüde yükseltecek kadar öğrenme yeteneğini geliştirdiğini anlamaya başlamaktadır.

Her kişide tüm yaratıcı zekânın ortaya çıkışının görüntüsü, en derin görüşlü toplumsal eleştirmenlerimizin görüşlerinde büyük bir dönüşüm olmasına neden olmaktadır. Yaratıcı zekâsını tüm ölçüsüyle işler duruma getiren birey, gündelik yaşamında insanlığın en yüksek amaçlarını yansıtmaya başlayabilir.

Bireylerin gelişmesi yoluyla tüm toplumumuzun bu amaçlan anlatmak için yükselişi artık uzak bir düş değil fakat toplumumuzda süregelmekte olan önemli bir gidiştir.

Toplumumuzdaki büyük dönüşüm, sessizce yol almaktadır. Transcendental Meditation oldukça çabuk fakat aynı zamanda oldukça sessiz yayılmaktadır.

Her ne kadar birinci de kültürel bunalıma değindikse de, Tm uygulamasının hayatın teknolojinin psikofîzyolojik karşı çıkışıyla etkilenen tüm evrelerinde olumlu etkisi olduğunu gösterdik. Transcendental Meditation yoluyla bireyin gerginliği giderebileceği, anlamlı bir hayatı sürdürebileceği ve olgunlaşma düzeyine yükselebileceği yolunda bilimsel kanıtlar sunduk, bu gibi bireysel gelişmeler modem insanın sorunlarına bir çözüm yolu olmakta anahtar durumuna geçecektir.

Bununla birlikte, Transcendental Meditation uygulamasının yaygınlaşmasının sosyal kurumlarda ortaya koyacağı belirli değişiklikleri önceden göremeyiz. Çünkü herhangi bir politik ya da ekonomik planlama, sosyal değişiklik için bir reçete yerine geçecektir ki birçok sosyal reçetelerin de yapılarındaki çare buluculuk gereği, geçmişte başansızlığa uğramışlardır.

Bireysel yaratıcı zekânın yaygın olarak ortaya çıkışıyla sosyal kurumlanınız birdenbire değişmeyecektir. Fakat en yüksek maddesel ve ruhsal amaçlarımızı nasıl elde edebileceğimiz yolunda bireylere ışık tutacaktır. Her ne kadar böyle bir değişiklik birdenbire oluşmayacaksa da teknolojik toplumun hızlı adımlarından dolayı kısa sürede gerçekleşebilir.

Sanayi devriminin belirli bir görünüş kazanması, nasıl bir yüzyıl aldıysa, Transcendental Meditation’nin de önemi on ya da yirmi yıl içinde belirginleşebilir.

Biz şimdi Transcendental Meditation uygulanmasının belirli kurumlardaki ilk sonuçlanın ve Transcendental Meditation’yi dünyadaki herkese kazandırmak için, Maharishi’nin geliştirdiği bir planın ana hatlarını belirtebiliriz:

Dünyanın Her Yerinde Transcendental Meditation Uygulaması