Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Büyüden Korunma ve Bozma

Büyüden korunmak için tüm hastalıklarda olduuğu gibi nedenine inmek gerekir.
Ve korunmak için tevdavi yöntemi:
Sabah ve akşam okunması gerken bazı ayetler vardır. Bunlar tekrarlanırsa büyüler isiz etkilemez. Sabah ve akşam yedi kez Ayetel Kürsi , üç Felak üç Nas süresinin okunması büyünün tutlayacağmı gösterir. Etrafımza dukkat etmeniz ve insanlara iyi davranmanız gerek-mektedir.
*    Bir tas suyun üstüne Ayet-en Kürsi, İhlas, Nas ve Felak süreleri okunmalıdır. Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan su ile yıkanmalıdır.
*    Sedir ağacının yedi yeşil yaprağı iki taşın arasında güzelcene ezilmeli ve su ile karıştırılıp üzerine Ayetel Kürsi, İhlas ve Euzu bu süreleri okunmalıdır. Üç yudum içilip gerisiyle banyo yapılmalıdır.
*    Üç eker salavat getirilmeli, sonra yedi fatiha, yedi ayetel kürsi,
yedi kafirun, yedi ihlas, yedi felak, yedi nas süreleri okunup hastanın üzerine üflenmelidir.
*    Fatiha, ayetel kürsi ve dört kul süreleri tuz üzerine yedişer kere okunup hastanın başının etrafında çevrilir ve birazını yemesi için has¬taya verilir, geri kalanı ateşe atılır.
*    Bakara süresi sabah akşam dört kez okunur.
*    Yirmibeş kez estafurullah denir. Sonra onbir ihlas, yedi kere fati¬ha, otuzbir kez peygamberin ruhuna övgü yapılır.
*    Ayati hırz okunmalın Fatihayla sonuçlandırılmalıdır.Veya bunlar yazılıp boyunda taşınmalıdır.
*    Demir eğelenerek yada taşlanarak tozu banyo suyuna katılır ve abdest alınır.
*    Leylek yuvasından bir parça alınarak suda kaynatılır ve banyo yapılır.
*    Bir avuç pirince Ha-Mim süresi yedi kez okundukutan sonra diğer piriçlerın arasına katılarak pilavı yapılır ve hasta kişiye üç öğün yedirilir.
*    Yedi evin eşiğinden alman parçalarla tütsü yapılır.
*    Bir ipe yedi düğüm atılır. Büyülü kişi birinci düğümü besmeleyle çözer, bu her keresinde besmele okunarak tekrarlanır. Bir bardak okun¬muş suya bu ip batırılır ve içilir. Bu çözme işlemi 41 veya 31 düğüm¬le yapılırsa daha tesirli olur.
*    Pişmemiş yumurta Felak ve Nas süreleriyle birlikte hastanın başının üstünde yedi kez dönderilir.
*    Büyülü kişiye iç çamaşırı ters giydirilir.

 

 

tarot falı bak sundu….